งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์"

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์""— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์"
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สื่อการสอนเรื่อง “หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์"

2 แต่มีความสามารถมากกว่า เพราะเป็นเครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์
ที่รับข้อมูล-คำสั่ง แล้วนำไปประมวลผล เพื่อให้ได้ผลตามที่ต้องการ จากนั้นจึงแสดงผลในรูปแบบต่างๆ คอมพิวเตอร์ ก็คือ เครื่องคำนวณ รูปร่างแบบนี้ ใช่ไหม ?

3 หน่วยรับข้อมูล หน่วยประมวลผล หลักการทำงานของ คอมพิวเตอร์
หน่วยความจำหลัก , รอง หน่วยแสดงผล

4 หน่วยรับข้อมูล Input Units
Keyboard แป้นพิมพ์ Mouse เมาส์ Scanner สแกนเนอร์ หน่วยรับข้อมูล Input Units Digital Camera กล้องดิจิตอล Track Ball ลูกบอลควบคุม

5 หน่วยประมวลผลกลาง Central Processing Unit (CPU)
หน่วยประมวลผลกลาง ทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์และประมวลผลเปรียบเหมือนเสมือนสมองของมนุษย์ ประกอบด้วย - หน่วยควบคุม (Control Unit) - หน่วยคำนวณและตรรกะ(Arithmetic and Logic Unit ; ALU)

6 หน่วยความจำรอง หน่วยความจำหลัก
CD, CD-R, CD-RW, DVD Harddisk ฮาร์ดดิสก์

7 หน่วยแสดงผล Output Units
ลำโพง จอภาพ เครื่องวาดภาพ เครื่องพิมพ์ กล้องดิจิตอล

8 แบบทดสอบ 1. เมาส์อยู่ในหน่วยแสดงผลใช่หรือไม่ ใช่ ไม่ใช่

9 2. จากรูป คือ อุปกรณ์ที่อยู่ในหน่วยรับข้อมูลใช่หรือไม่
ไม่ใช่

10 3. หน่วยประมวลผลกลางทำหน้าที่ควบคุมการทำงาน
และประมวลผลใช่หรือไม่ ใช่ ไม่

11 4. หน่วยที่เปรียบเสมือนสมองของมนุษย์คือ
หน่วยแสดงผลใช่หรือไม่ ใช่ ไม่

12 5. อุปกรณ์ในข้อใดอยู่ในหน่วยแสดงผล
ก. เมาส์ ข. แป้นพิมพ์ ค. จอภาพ ง. สแกนเนอร์

13 6. ฮาร์ดดิสก์ อยู่ในหน่วยใด
5 6. ฮาร์ดดิสก์ อยู่ในหน่วยใด ก. รับข้อมูล ข.แสดงผล ค.ประมวลผล ง.ความจำรอง


ดาวน์โหลด ppt “หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์"

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google