งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอมพิวเตอร์ ก็คือ เครื่องคำนวณ แต่มีความสามารถมากกว่า เพราะเป็นเครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ ที่รับข้อมูล - คำสั่ง แล้วนำไปประมวลผล เพื่อให้ได้ผลตามที่ต้องการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอมพิวเตอร์ ก็คือ เครื่องคำนวณ แต่มีความสามารถมากกว่า เพราะเป็นเครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ ที่รับข้อมูล - คำสั่ง แล้วนำไปประมวลผล เพื่อให้ได้ผลตามที่ต้องการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คอมพิวเตอร์ ก็คือ เครื่องคำนวณ แต่มีความสามารถมากกว่า เพราะเป็นเครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ ที่รับข้อมูล - คำสั่ง แล้วนำไปประมวลผล เพื่อให้ได้ผลตามที่ต้องการ จากนั้นจึงแสดงผลในรูปแบบต่างๆ รูปร่างแบบนี้ ใช่ไหม ?

3 หลักการทำงานของ คอมพิวเตอร์ หน่วยรับข้อมูล หน่วยประมวลผล หน่วยความจำหลัก, รอง หน่วยแสดงผล

4 หน่วยรับ ข้อมูล Input Units Keyboard แป้นพิมพ์ Mouse เมาส์ Scanner สแกนเนอร์ Track Ball ลูกบอลควบคุม Digital Camera กล้องดิจิตอล

5 หน่วยประมวลผลกลาง Central Processing Unit (CPU) หน่วยประมวลผลกลาง ทำ หน้าที่ในการควบคุมการทำงาน ของเครื่องคอมพิวเตอร์และ ประมวลผลเปรียบเหมือนเสมือน สมองของมนุษย์ ประกอบด้วย - หน่วยควบคุม (Control Unit) - หน่วยคำนวณและตรรกะ (Arithmetic and Logic Unit ; ALU)

6 หน่วยความ จำรอง Harddisk ฮาร์ดดิสก์ CD, CD-R, CD-RW, DVD หน่วยความจำ หลัก

7 เครื่องวาด ภาพ หน่วย แสดงผล Output Units จอภาพ เครื่องพิ มพ์ ลำโพง กล้อง ดิจิตอล

8 แบบทดสอบ 1. เมาส์อยู่ในหน่วยแสดงผล ใช่หรือไม่ ใช่ไม่ใช่

9 2. จากรูป คือ อุปกรณ์ที่อยู่ในหน่วยรับ ข้อมูลใช่หรือไม่ ใช่ ไม่ใ ช่

10 3. หน่วยประมวลผลกลางทำหน้าที่ ควบคุมการทำงาน และประมวลผลใช่หรือไม่ ใช่ ไม่

11 4. หน่วยที่เปรียบเสมือนสมอง ของมนุษย์คือ หน่วยแสดงผลใช่หรือไม่ ใช่ ไม่

12 5. อุปกรณ์ในข้อใดอยู่ใน หน่วยแสดงผล 5 ก. เมาส์ ข. แป้นพิมพ์ ค. จอภาพง. สแกนเนอร์

13 6. ฮาร์ดดิสก์ อยู่ในหน่วยใด 5 ก. รับข้อมูลข. แสดงผล ค. ประมวลผลง. ความจำรอง


ดาวน์โหลด ppt คอมพิวเตอร์ ก็คือ เครื่องคำนวณ แต่มีความสามารถมากกว่า เพราะเป็นเครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ ที่รับข้อมูล - คำสั่ง แล้วนำไปประมวลผล เพื่อให้ได้ผลตามที่ต้องการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google