งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนประกอบหลักและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ องค์ประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นเครื่อง คอมพิวเตอร์ ขนาดเล็กไปถีงคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนประกอบหลักและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ องค์ประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นเครื่อง คอมพิวเตอร์ ขนาดเล็กไปถีงคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7 ส่วนประกอบหลักและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ องค์ประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นเครื่อง คอมพิวเตอร์ ขนาดเล็กไปถีงคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มี การทำงาน ซับซ้อนเพียงใดก็ตาม เมื่อเราพิจารณาแล้ว จะเห็นได้ว่ามี องค์ประกอบเหมือนกัน คือ 1. ส่วนนำเข้า (Input) 2. ส่วนประมวลผล (Process) 3. ส่วนแสดงผล (Output) 4. ส่วนเก็บข้อมูล (Storage)

8 1. ส่วนนำเข้า (Input) แป้นพิมพ์ (KEYBOARD) เม้าส์ (MOUSE) กล้องดิจิตอล (DIGITAL CAMERA) เวปแคม (WEBCAM ) สแกนเนอร์ (Scanner) จอยสติ๊ก (Joy Stick)

9 2. ส่วนประมวลผล (Process) เคส (Case)

10

11 CD/DVD Harddisk

12 Sound Card VGA Card Hard Disk Power Supply

13 3. ส่วนแสดงผล (Output) จอภาพ CRT จอภาพ LCD TV จอภาพ CRT Flat จอภาพ LCD จอภาพ LCD Wide Screen จอภาพ (Monitor)

14 เครื่องพิมพ์ (Printer) หัวพ่น (Ink Jet) เลเซอร์ (Laser) Ink Jet All-In-One Laser All-In-One หัวเข็ม (Dot Matrix) Color Laser

15 4. ส่วนเก็บข้อมูล (Storage) แบบ ATA แบบ SATA แบบต่อภายนอก External 2.5/3.5” and 5.25” /Mp3-Mp4 Hard Disk

16 Flash Memory Internal Card Reader External Card Reader Handy Drive MP3+FM Handy Drive MP3+MP4+FM Memory Card


ดาวน์โหลด ppt ส่วนประกอบหลักและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ องค์ประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นเครื่อง คอมพิวเตอร์ ขนาดเล็กไปถีงคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google