งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนประกอบหลักและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ องค์ประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาดเล็กไปถีงคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีการทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนประกอบหลักและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ องค์ประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาดเล็กไปถีงคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีการทำงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7 ส่วนประกอบหลักและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
องค์ประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาดเล็กไปถีงคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีการทำงาน ซับซ้อนเพียงใดก็ตาม เมื่อเราพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่ามี องค์ประกอบเหมือนกัน คือ 1. ส่วนนำเข้า (Input) 2. ส่วนประมวลผล (Process) 3. ส่วนแสดงผล (Output) 4. ส่วนเก็บข้อมูล (Storage)

8 1. ส่วนนำเข้า (Input) แป้นพิมพ์ (KEYBOARD) เม้าส์ (MOUSE)
สแกนเนอร์(Scanner) จอยสติ๊ก(Joy Stick) เวปแคม (WEBCAM ) กล้องดิจิตอล (DIGITAL CAMERA)

9 2. ส่วนประมวลผล (Process)
เคส (Case)

10

11 CD/DVD Harddisk

12 Sound Card VGA Card Hard Disk Power Supply

13 จอภาพ (Monitor) 3. ส่วนแสดงผล (Output) จอภาพ CRT จอภาพ LCD TV
จอภาพ CRT Flat จอภาพ LCD จอภาพ LCD Wide Screen จอภาพ (Monitor)

14 เครื่องพิมพ์ (Printer)
หัวพ่น (Ink Jet) เลเซอร์ (Laser) Ink Jet All-In-One Laser All-In-One หัวเข็ม(Dot Matrix) Color Laser

15 4. ส่วนเก็บข้อมูล (Storage)
Hard Disk แบบ ATA แบบ SATA แบบต่อภายนอก External 2.5/3.5” and 5.25” /Mp3-Mp4

16 Flash Memory Memory Card Internal Card Reader External Card Reader
Handy Drive MP3+FM MP3+MP4+FM


ดาวน์โหลด ppt ส่วนประกอบหลักและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ องค์ประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาดเล็กไปถีงคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีการทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google