งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย เด็กชายสุวพิชญ์ สินธุแปง ชั้น ม. 1/4 เลขที่ 14 เสนอ คุณครูอรอุมา พงค์ธัญญะดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย เด็กชายสุวพิชญ์ สินธุแปง ชั้น ม. 1/4 เลขที่ 14 เสนอ คุณครูอรอุมา พงค์ธัญญะดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย เด็กชายสุวพิชญ์ สินธุแปง ชั้น ม. 1/4 เลขที่ 14 เสนอ คุณครูอรอุมา พงค์ธัญญะดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

2 ปริซึม ทรงกระ บอก พีระ มิด กรวย ทรงกลม บรรณานุ กรม

3 ปริซึม  ปริซึม เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีหน้าตัด ( ฐาน ) ทั้งสอง ข้างเป็นรูปหลายเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการหน้าตัด ( ฐาน ) ทั้งสองอยู่ในระนาบที่ขนานกัน มีหน้าข้างเป็นรูป สี่เหลี่ยมมุมฉาก การเรียกชื่อปริซึมจะเรียกตามรูปหน้าตัด ของปริซึมส่วนต่างๆของปริซึมมีชื่อเรียก ดังนี้ Menu

4 ทรงกระบอก  ทรงกระบอก เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานสองฐาน เป็นรูปวงกลมที่เท่ากันทุกประการและอยู่บนระนาบที่ ขนานกัน และเมื่อตัดรูปเรขาคณิตสามมิตินั้นด้วยระนาบที่ ขนานกับฐานแล้ว จะได้หน้าตัดเป็นวงกลมที่เท่ากันทุก ประการกันฐานเสมอ ด้านข้างเป็นผิวเรียบโค้งส่วนต่างๆ ของทรงกระบอก  ข้อแตกต่างของปริซึมกับทรงกระบอก คือ  - ฐาน ปริซึมเป็นรูปหลายเหลี่ยมทรงกระบอกเป็นวงกลม - ด้านข้าง ปริซึมเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทรงกระบอกเป็นผิว เรียบโค้ง Menu

5 พีระมิด  พีระมิด เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานเป็นรูปเหลี่ยม ใดๆ มียอดแหลมที่ไม่อยู่บนระนาบเดียวกันกับฐาน และ หน้าทุกหน้าเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีจุดยอดร่วมกันที่ยอด แหลมนั้น การเรียกชื่อพีระมิดจะเรียกตามรูปฐานของ พีระมิด ส่วนต่างๆของพีระมิด Menu

6 กรวย  กรวย เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานเป็นรูปวงกลม มียอดแหลมที่ไม่อยู่ในระนาบเดียวกันกับฐาน และ เส้นที่ต่อระหว่างจุดยอดกับจุดใดๆ บนขอบของฐาน เป็นส่วนของเส้นตรงด้านข้างเป็นผิวโค้งเรียบระมิ  ส่วนต่างๆของกรวย  ข้อแตกต่างของพีระมิดกับกรวย คือ - ฐาน พีระมิด ฐานรูปหลายเหลี่ยมกรวยฐานรูปวงกลม  - ด้านข้าง พีระมิดเป็นรูปสามเหลี่ยมผืนผ้า  กรวยเป็นผิวเรียบโค้ง Menu

7 ทรงกลม  ทรงกลม เป็น รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีด้านข้างเป็นผิว โค้งเรียบ และจุดทุกจุดบนผิวโค้งอยู่ห่างจากจุดคงที่จุด หนึ่งเป็นระยะเท่ากัน เรียกจุดคงที่ว่า จุดศูนย์กลางของ ทรงกลม  เรียกระยะที่เท่ากันว่า รัศมีของทรงกลม  ส่วนต่างๆของทรงกลม Menu

8

9 บรรณานุกรม http://pukbungzaza.blogspot.com/ Menu


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย เด็กชายสุวพิชญ์ สินธุแปง ชั้น ม. 1/4 เลขที่ 14 เสนอ คุณครูอรอุมา พงค์ธัญญะดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google