งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รศ. ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รศ. ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รศ. ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 Probiotics Prebiotics Immunobiotics Xenobiotics Single cell protein Nutrition Artificial insemination Embryo transfer Cloning In Vitro Fertilization Recombinant hormone Reproduction Transgenic animal Gene markers Genetic diversity Breeding

3 Nutrition Probiotics จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อ ร่างกายมนุษย์ และสัตว์ ทำหน้าที่ช่วยปรับสมดุลของ จุลินทรีย์ ในทางเดินอาหาร เช่น  Lactic acid bacteria (LAB)  Bifidobacteria etc. Prebiotics สารอาหารพวก คาร์โบไฮเดรตที่ร่างกาย ไม่สามารถย่อยได้ เป็นอาหารของ Probiotic เช่น  Oligosaccharide  Fructoligosaccharide etc.

4 Immunobiotics เป็น Probiotics ที่ช่วยส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกัน ของสิ่งมีชีวิต Probiotics (Immunobiotic TM ) Plus multivitamin with probiotics Supporing immune system Nutrition

5 Xenobiotics เป็นสารเคมีที่พบในสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น แต่ไม่ใช่สารที่ ผลิตขึ้นในสิ่งมีชีวิตที่เราให้ไป สารกระตุ้นการเติบโตในโคขุน (Clenbutorol), รวมถึง ยาบางชนิด หรือ antibiotic ที่ไม่ได้ให้ในปริมาณที่ฆ่า เชื้อแบคทีเรีย Nutrition

6 Single Cell Protein (SCP) โปรตีนเซลล์เดียว หรือ เป็นโปรตีนที่ผลิตได้จาก จุลินทรีย์ จุลินทรีย์จะมีการเจริญในลักษณะเป็นเซลล์เดียว หรือเส้นใยมากกว่าที่จะเจริญเป็นหลายเซลล์ที่ ซับซ้อน นำมาใช้เป็นแหล่งอาหารโดยตรงสำหรับมนุษย์ หรือเป็นอาหารสัตว์ ได้แก่ แบคทีเรีย ยีสต์ รา และสาหร่าย Nutrition

7 Reproduction Artificial insemination เพิ่มความก้าวหน้าทาง พันธุกรรม (  G) ผ่านทางพ่อพันธุ์เป็นหลัก

8 In Vitro Fertilization (IVF) Reproduction

9 Embryo transfer เป็นการนำตัวอ่อนที่ เกิดจากการผสมพันธุ์ ระหว่างตัวอสุจิของ พ่อพันธุ์และไข่ของ แม่พันธุ์ที่คัดเลือกไว้ แล้วเก็บออกมาจาก มดลูกของแม่พันธุ์ และนำไปฝากใส่ไว้ ให้เติบโตในมดลูก ของตัวเมียอีกตัวหนึ่ง จนคลอด Reproduction

10 Multiple Ovulation and Embryo Transfer (MOET) ตัวให้ X ตัวรับ Reproduction

11 Cloning กระบวนการสร้างสิ่งที่มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันกับ สิ่งที่มีอยู่ก่อน Reproduction ทำได้ 2 วิธี ได้แก่ 1. การแยกเซลล์หรือตัดแบ่งตัวอ่อนในระยะก่อนการฝังตัว (blastomere separation or embryo bisection) 2. การย้ายฝากนิวเคลียส (nuclear transfer or nuclear transplantation)

12 Recombinant Hormone Peptide Hormone ที่สร้างโดยใช้กระบวนการ genetic engineering ตัดต่อยีนลงในในแบคทีเรีย (E.coli) จากนั้นให้แบบทีเรียเป็นตัวผลิตให้ เช่น Bovine Growth hormone (Bovine somatotropin, BST) ฉีดให้โคนมเดือนละ 2 ครั้ง ช่วยเพิ่มน้ำนม

13 Transgenic animal Breeding

14 Gene markers Breeding RFLP RAPD AFLP Microsatellite SSCP SNPs Marker Assisted Selection (MAS) การใช้เครื่องหมายพันธุกรรมช่วยในการ คัดเลือก ให้สัตว์มีพันธุกรรมตามที่ต้องการ

15 เป็นเทคนิคการเพิ่มชิ้นยีน ( หรือดีเอ็นเอ ) ที่ต้องการ ด้วยเครื่องมือเฉพาะเรียก Thermal cycler ( นิยมเรียกง่ายๆว่า เครื่อง PCR ) เทคนิค PCR Breeding

16 PCR-RFLP ขั้นตอนที่ 1 ตรวจหายีนที่ต้องการจาก DNA ของสัตว์ด้วยวิธี PCR ขั้นตอนที่ 2 นำยีนที่ได้มาตัดด้วยเอ็นไซม์ สัตว์ ปกติ / ไม่ปกติ จะได้รูปแบบต่างกัน Breeding

17 ตรวจสอบยีนต้านทานโรค / ความ ผิดปกติทางพันธุกรรม 600bp 400bp 200bp N = ปกติ n = เครียดง่าย ยีนเครียดใน สุกร สัตว์ปกติ / เครียดง่าย เมื่อใช้ เอ็นไซม์ตัดแล้วจะได้รูปแบบ ต่างกัน NNNNNNNnNn NnNNNnnnNn nnnnnnNnnnnn ปกติ เครียดง่าย มียีนเครียด แฝงอยู่ Breeding

18 ยีนที่มีการศึกษาและทดสอบแล้ว ▫ HAL Halothane gene ( ยีน เครียดในสุกร ) ▫ IGF2 (% เนื้อแดง ) ▫ Estrogen Receptor ( ยีนลูก ดกในสุกร ) ▫ MC4R (% ซากสุกร ) ▫ Napole ( นุ่มเนื้อในสุกร ) ▫ BoLA ( ยีนต้านทานโรคเต้า นมอักเสบ ) ▫ Kappa casein gene ( ยีน โปรตีนและน้ำนม ) Breeding

19 QTL linked marker = gene marker QTL position marker ที่ควรนำไปใช้ ในการคัดเลือก SSC1 MARBLING 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 0102030405060708090100110120130cM -logP Line-Cross Breeding

20

21 Genetic diversity การศึกษาความหลากหลายของ สิ่งมีชีวิต Phylogenetic tree Dendogram Breeding

22 การจำแนกชนิดของปลา ศึกษาวิวัฒนาการ Breeding

23 จำแนกแมลงต่างๆ Breeding

24 The End…


ดาวน์โหลด ppt รศ. ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google