งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารกระตุ้นสมรรถภาพการผลิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารกระตุ้นสมรรถภาพการผลิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารกระตุ้นสมรรถภาพการผลิต
สารใช้ฝัง

2 3. สารใช้ฝัง (implant substance)
เร่ง & กระตุ้นการเจริญเติบโต ลดการสะสมไขมัน มีการสะสมกล้ามเนี้อเพิ่มขึ้น วัวขุน

3 Diethylstilbestrol (DSE)
Zeranol Synovex S Synovex H Progesterone + estradiol benzoate Melanogestrol acetate (MGA) * ชนิดของสัตว์ ระยะงดใช้ก่อนฆ่า (withdrawal period) ผลข้างเคียง ราคา ประกาศข้อบังคับต่างๆ

4 * Diethylstilbestrol (DSE)
วัวขุนเพศผู้ ฝังใต้ผิวหนังบริเวณหู ระยะเวลาฝัง วัน เพิ่มน้ำหนัก % Feed efficiency % ตกค้างในตับ มะเร็ง

5 * Zeranol Ralgro วัวขุนเพศผู้ & เพศเมีย เชื้อรา Giberellazeae ฝังทุก ๆ เดือน หยุดฝังก่อนส่งตลาด 65 วัน กระตุ้นการเจริญเติบโต เพิ่มน้ำหนัก % Feed efficiency %

6 Progesterone + estradiol benzoate Synovex H female
* Synovex S male Progesterone + estradiol benzoate Synovex H female testosterone propionate + estradiol ฝังใต้ผิวหนังบริเวณโคนหู วัน งดฝังก่อน ฆ่า 60 วัน

7 Melanogestrol acetate (MGA)
ขุนวัวสาว * ชนิดของสัตว์ ระยะงดใช้ก่อนฆ่า (withdrawal period) ผลข้างเคียง ราคา ประกาศข้อบังคับต่างๆ

8 Bovine Somatotropin(BST)
Growth Hormone ค.ศ สกัดจาก anterior pituitary gland ในหนู Milk production สกัดได้จากวัว

9 WWII อังกฤษ ขาดน้ำนม สกัดจาก วัว วัว เพิ่ม milk production ผลิต recombinant BST (rBst) Milk production % BST gene from cow E. coli specific strain E. coli rBST

10 การใช้ ฉีดใต้หนัง (subcutaneous) 250 mg
ทุก ๆ 14 วัน U S A dairy producer ทีมีใบอนุญาตเท่านั้น approved for use

11 - data reviewed by all major medical association no harmful
Safety 1. Human - passed FDA - data reviewed by all major medical association no harmful 2. Milk composition BST Control rBST 3. Specific species not effective to human - eat digested 1 - 3 ng/ml เป็นปริมาณที่ปกติ


ดาวน์โหลด ppt สารกระตุ้นสมรรถภาพการผลิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google