งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารกระตุ้นสมรรถภาพการ ผลิต สารใช้ฝัง. 3. สารใช้ฝัง (implant substance) เร่ง & กระตุ้นการเจริญเติบโต ลดการสะสมไขมัน มีการสะสมกล้ามเนี้อเพิ่มขึ้น วัวขุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารกระตุ้นสมรรถภาพการ ผลิต สารใช้ฝัง. 3. สารใช้ฝัง (implant substance) เร่ง & กระตุ้นการเจริญเติบโต ลดการสะสมไขมัน มีการสะสมกล้ามเนี้อเพิ่มขึ้น วัวขุน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารกระตุ้นสมรรถภาพการ ผลิต สารใช้ฝัง

2 3. สารใช้ฝัง (implant substance) เร่ง & กระตุ้นการเจริญเติบโต ลดการสะสมไขมัน มีการสะสมกล้ามเนี้อเพิ่มขึ้น วัวขุน

3 Diethylstilbestrol (DSE) Zeranol Zeranol Synovex S Synovex H Progesterone + estradiol benzoate Melanogestrol acetate (MGA) * ชนิดของสัตว์ระยะงดใช้ก่อนฆ่า (withdrawal period) ผลข้างเคียงราคาประกาศข้อบังคับต่างๆ

4 * Diethylstilbestrol (DSE) วัวขุนเพศผู้ ฝังใต้ผิวหนัง บริเวณหู ระยะเวลาฝัง วัน เพิ่มน้ำหนัก % Feed efficiency % ตกค้างในตับ มะเร็ง

5 * Zeranol Ralgro วัวขุน วัวขุนเพศผู้ & เพศเมีย เชื้อรา Giberellazeae ฝังทุก ๆ เดือน หยุดฝัง ก่อนส่งตลาด 65 วัน กระตุ้นการเจริญเติบโต เพิ่มน้ำหนัก % Feed efficiency 6 - 8%

6 * Synovex Smale Progesterone + estradiol benzoate Synovex Hfemale testosterone propionate + estradiol ฝังใต้ผิวหนังบริเวณโคนหู วัน งดฝังก่อนฆ่า 60 วัน

7 * ชนิดของสัตว์ระยะงดใช้ก่อนฆ่า (withdrawal period) ผลข้างเคียงราคาประกาศข้อบังคับต่างๆ Melanogestrol acetate (MGA) ขุนวัวสาว

8 Bovine Somatotropin(BST) Growth Hormone ค. ศ ค. ศ สกัดจาก anterior pituitary gland ในหนู Milk production สกัดได้จากวัว

9 WWII อังกฤษ ขาดน้ำนม สกัดจาก วัว วัว เพิ่ม milk production ผลิต recombinant BST (rBst) Milk production 40% BST gene from cow E. coli specific strain E. coli rBST

10 การใช้ การใช้ ฉีดใต้หนัง (subcutaneous) 250 mg ทุก ๆ 14 วัน U S A U S A dairy producer ที มีใบอนุญาตเท่านั้น approved for use การใช้ การใช้ ฉีดใต้หนัง (subcutaneous) 250 mg ทุก ๆ 14 วัน U S A U S A dairy producer ที มีใบอนุญาตเท่านั้น approved for use

11 Safet y 1. Human- passed FDA - data reviewed by all major medical association no harmful 2. Milk composition BST Control rBST 3. Specific species - not effective to human - eat digested ng/ml เป็นปริมาณที่ปกติ


ดาวน์โหลด ppt สารกระตุ้นสมรรถภาพการ ผลิต สารใช้ฝัง. 3. สารใช้ฝัง (implant substance) เร่ง & กระตุ้นการเจริญเติบโต ลดการสะสมไขมัน มีการสะสมกล้ามเนี้อเพิ่มขึ้น วัวขุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google