งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคพื้นฐานในการ ปรับปรุงพันธุ์พืช. ความแตกต่างระหว่างพืชผสมตัวเอง และพืชผสมข้าม ลักษณะพืชผสมตัวเองพืชผสมข้าม ให้ลูกหลานลักษณะ เหมือนเดิมหรือ คงที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคพื้นฐานในการ ปรับปรุงพันธุ์พืช. ความแตกต่างระหว่างพืชผสมตัวเอง และพืชผสมข้าม ลักษณะพืชผสมตัวเองพืชผสมข้าม ให้ลูกหลานลักษณะ เหมือนเดิมหรือ คงที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคพื้นฐานในการ ปรับปรุงพันธุ์พืช

2 ความแตกต่างระหว่างพืชผสมตัวเอง และพืชผสมข้าม ลักษณะพืชผสมตัวเองพืชผสมข้าม ให้ลูกหลานลักษณะ เหมือนเดิมหรือ คงที่ ลักษณะ แตกต่างจาก พ่อแม่ การเสื่อม - ลด ถอยของลักษณะ จาก inbreeding ไม่มีมี การผสมตัวเองไม่ ติด ไม่มีมี ความแข็งแรง เหนือพ่อแม่ (heterosis) อาจไม่แสดงแสดง เป้าหมายพันธุ์แท้ลูกผสม

3 วิธีการปรับปรุงพันธุ์พืชผสมตัวเอง 1. ผสมพันธุ์ หรือใช้วิธีอื่น เพื่อให้มีความปรวนแปรทางพันธุกรรม 2. เลือกเฉพาะ genotype ที่ดีจากข้อ 1 เพื่อใช้เป็นพันธุ์ใหม่ วิธีการปรับปรุงพันธุ์พืช

4 วิธีการปรับปรุงพันธุ์พืชผสมตัวเอง ขั้นตอนและวิธีการ 1. การนำพืชมาจากแหล่งอื่น 2. การคัดเลือก 2.1 การคัดเลือกพันธุ์บริสุทธิ์ (Pure- line Selection) 2.2 การคัดเลือกเป็นหมู่ (Mass Selection) 2.3 การคัดเลือกเป็นกลุ่มพันธุ์ (Clonal Selection)

5 ขั้นตอนและวิธีการ 3. การผสมพันธุ์ 3.1 คัดเลือกพันธุ์แบบบันทึกประวัติ (Pedigree Method) 3.2 คัดเลือกพันธุ์แบบเก็บรวม (Bulk Method) 3.3 คัดเลือกพันธุ์แบบหนึ่งเมล็ดต่อต้น (Single-seed Descent Method) 3.4 วิธีผสมกลับ (Backcross Method) วิธีการปรับปรุงพันธุ์พืชผสมตัวเอง

6 ขั้นตอนและวิธีการ 4. การปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการกลาย พันธุ์ (Mutation Breeding) 5. การผสมระหว่างพืชต่างชนิดหรือส ปีชีส์ 6. การเพิ่มจำนวนโครโมโซม (Polyploidy) วิธีการปรับปรุงพันธุ์พืชผสมตัวเอง

7 วิธีการปรับปรุงพันธุ์พืช วิธีการปรับปรุงพันธุ์พืชผสมข้าม 1. ผลิตสายพันธุ์ที่ดี และสามารถผสมกับสายพันธุ์อื่น ๆ ได้ดี 2. ผลิตลูกผสมจากสายพันธุ์เหล่านี้

8 วิธีการปรับปรุงพันธุ์พืชผสมข้าม ขั้นตอนและวิธีการ 1. การนำพืชมาจากแหล่งอื่น 2. การคัดเลือก 2.1 การคัดเลือกพันธุ์บริสุทธิ์ (Pure- line Selection) 2.2 การคัดเลือกเป็นหมู่ (Mass Selection) 2.3 การคัดเลือกโดยทดสอบรุ่นลูก (Progeny Selection) 2.4 การคัดเลือกซ้ำ (Recurrent Selection)

9 วิธีการปรับปรุงพันธุ์พืชผสมข้าม ขั้นตอนและวิธีการ 3. การผสมพันธุ์ 3.1 การผลิตพันธุ์สังเคราะห์ (Synthetic Variety) 3.2 การผลิตลูกผสม (Hybrid)

10 เทคนิคในการ ผสมพันธุ์พืช 1. เทคนิคในการผสมตัวเอง เพื่อให้ เกิดพันธุ์แท้ ผลิตสายพันธุ์ - พืชผสมตัวเอง : ปล่อยให้ผสม ตัวเอง โดยไม่ต้องควบคุมละออง เกสร เช่น ข้าว ถั่วเขียว มะเขือ เทศ ฯลฯ อาจต้องคลุมดอกด้วย ถุงหรือซองกระดาษ เพื่อขจัดการ ผสมข้ามให้หมด - พืชผสมข้าม : ต้องควบคุมทุก ขั้นตอน

11 เทคนิคในการ ผสมพันธุ์พืช 2. เทคนิคในการผสมข้าม การ ผสมข้าม (crossing) คือการนำพืชที่ มี genotypes ต่างกันมาผสมกัน 2.1 การตอนดอกตัวผู้ (Emasculation) : ดึงดอกตัวผู้ออกจากดอกที่จะใช้เป็น ดอกตัวเมีย ก่อนที่ดอกตัวผู้จะปล่อย ละอองเกสรออกมา เลือกดอกที่จะ ผสมหรือบานในวันรุ่งขึ้น

12 เทคนิคในการ ผสมพันธุ์พืช 2.1 การตอนดอกตัวผู้ (Emasculation) : - การดึงดอกตัวผู้ทิ้ง ใช้กรรไกร / ปากคีบที่มีปลายแหลม วิธีการขึ้นอยู่ กับชนิดพืช ช่อดอกที่เริ่ม บาน การดึง cap ออกเพื่อทำ emasculation ช่อดอกที่ emasculate แล้ว

13 เทคนิคในการ ผสมพันธุ์พืช 2.1 การตอนดอกตัวผู้ (Emasculation) : - การฆ่าละอองเกสรโดยใช้ความร้อน ความเย็น และแอลกอฮอล์ ความร้อน : น้ำอุ่น ~45-48 ° ซ เช่น ข้าว ข้าวฟ่าง ความเย็น : ~0 ° ซ เช่น ข้าว ข้าวสาลี แอลกอฮอล์ : ~57 %

14 เทคนิคในการ ผสมพันธุ์พืช 2.1 การตอนดอกตัวผู้ (Emasculation) : - การใช้การเป็นหมันของดอกตัวผู้ (male-sterility) ยีนที่ทำให้ตัวผู้เป็นหมันพบในพืช หลายชนิด เช่น ข้าวโพด ข้าว หอม ฯลฯ - การทำให้ดอกตัวผู้เป็นหมันโดยใช้ สารเคมีฉีดพ่นที่ดอก เช่น 2,4-D, naphthalene acetic acid (NAA) ฯลฯ

15 เทคนิคในการ ผสมพันธุ์พืช 2.2 การผสม เก็บรวบรวมละอองเกสรจากพันธุ์ที่ ตั้งใจมาโปรยหรือแตะบน stigma ของดอกตัวเมียที่เตรียมไว้ ละอองเกสรต้องมีชีวิต ลูบช่อดอกของ พันธ์พ่อบนช่อดอก ของพันธุ์แม่เบา ๆ ใช้พู่กันป้ายละออง เกสรบนช่อดอกของ พันธุ์แม่

16 เทคนิคในการ ผสมพันธุ์พืช 3. การตั้งหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก (criteria for selection) แล้วแต่ชนิดของพืช และจุดประสงค์ของการปรับปรุง พันธุ์


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคพื้นฐานในการ ปรับปรุงพันธุ์พืช. ความแตกต่างระหว่างพืชผสมตัวเอง และพืชผสมข้าม ลักษณะพืชผสมตัวเองพืชผสมข้าม ให้ลูกหลานลักษณะ เหมือนเดิมหรือ คงที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google