งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบ ข้อมูลสารสนเทศด้านทันตสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบ ข้อมูลสารสนเทศด้านทันตสาธารณสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบ ข้อมูลสารสนเทศด้านทันตสาธารณสุข
ระบบข้อมูล ระบบรายงาน ระบบจัดการความรู้

2 การพัฒนาระบบ ข้อมูลสารสนเทศด้านทันตสาธารณสุข
แนวทาง ปี 2554 Phase 1 : Report Calibration Phase 2 : Identdata Manipulation Phase 3: Information Analysis ระบบข้อมูล ระบบรายงาน

3 การพัฒนาระบบ ข้อมูลสารสนเทศด้านทันตสาธารณสุข
ข้อมูลราย record ข้อมูลสำรวจสภาวะทันตสุขภาพ ข้อมูลบริหารจัดการทันตบุคลากร ข้อมูลบริหารจัดการครุภัณฑ์ทันตกรรม ระบบข้อมูล

4 การพัฒนาระบบ ข้อมูลสารสนเทศด้านทันตสาธารณสุข
รายงานทันตสาธารณสุข รายงาน ปี สำนักทันตสาธารณสุข ท01 รายงาน งวด สำนักบริหารสาธารณสุข รายงานงวด ทส 003 รายงานเดือน ใน dent2006 ระบบรายงาน

5 การพัฒนาระบบ ข้อมูลสารสนเทศด้านทันตสาธารณสุข
ระบบข้อมูล ระบบรายงาน ระบบจัดการความรู้

6 การพัฒนาระบบ ข้อมูลสารสนเทศด้านทันตสาธารณสุข
ระบบข้อมูล ระบบรายงาน ระบบจัดการความรู้

7 แนวทางการพัฒนาระบบ รายงานทันตสาธารณสุข
Report Flow ปัจจุบัน โรงพยาบาล รพสต. DENT2006 มีทันตาภิบาล HosXp ZoneHos DENT2006 reportOnline

8 แนวทางการพัฒนาระบบ รายงานทันตสาธารณสุข
Report Flow ที่ต้องการ โรงพยาบาล รพสต. HosXpPcu Fantacy HosXp ZoneHos Dental PlugIn Dent2006 18 Files Provis reportOnline

9 แนวทางการพัฒนาระบบ รายงานทันตสาธารณสุข
Report Flow ช่วงเปลี่ยนผ่าน โรงพยาบาล รพสต. DENT2006 มีทันตาภิบาล HosXpPcu Fantacy HosXp ZoneHos Dental PlugIn Dent2006 18 Files DENT2006 Provis reportOnline

10 แนวทางการพัฒนาระบบ รายงานทันตสาธารณสุข
ใน โรงพยาบาล รายงานการให้บริการรายบุคคล HosXp ZoneHos ออกหน่วยทันตกรรม ออกหน่วยทันตกรรม MapCode ReviseCode รายงานการออกหน่วยทันตกรรม Dental PlugIn Dent2006 reportOnline

11 แนวทางการพัฒนาระบบ รายงานทันตสาธารณสุข
ใน โรงพยาบาล Mapping Dental Service Code ส่งเสริมป้องกัน รักษา CusTom Code Dent2006 Code สุพรรณ Group Code CusTom Code ICD10,ICD9CM

12 แนวทางการพัฒนาระบบ รายงานทันตสาธารณสุข
ใน โรงพยาบาล Phase After Mapping Code สสจ .ส่ง โปรแกรม พร้อม คู่มือ การใช้งาน คู่มือการติดตั้งโปรแกรมเสริม Dental Xp Admin ติดตั้งโปรแกรมเสริม Dental Xp User ทำรายงานจากโปรแกรมทุกเดือน

13 ZoneHos ออกหน่วยทันตกรรม ReviseCode Dent2006


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบ ข้อมูลสารสนเทศด้านทันตสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google