งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PRT บริษัท ภูรีภาค จำกัด “แก่นแท้ของ พรบ. คุ้มครองแรงงานที่ควรรู้”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PRT บริษัท ภูรีภาค จำกัด “แก่นแท้ของ พรบ. คุ้มครองแรงงานที่ควรรู้”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PRT บริษัท ภูรีภาค จำกัด “แก่นแท้ของ พรบ. คุ้มครองแรงงานที่ควรรู้”
“แก่นแท้ของ พรบ. คุ้มครองแรงงานที่ควรรู้” วันอังคารที่ 24 – วันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา น.–16.00 น. หลัก สูตร หลักการและเหตุผล วิทยากร : ความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ใน พรบ.คุ้มครองแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านแรงงานอื่นๆ ตลอดจนการทราบขั้นตอนการพิจารณาคดีของศาลแรงงานจะช่วยให้การบริหารงานบุคคลภายในองค์กรประสบความสำเร็จได้ในระดับหนึ่ง เพราะมีประเด็นด้านแรงงานสำคัญหลายๆเรื่องที่จะต้องนำไปปฏิบัติด้านแรงงานสัมพันธ์และออกกฎระเบียบองค์กร,การลดข้อพิพาทแรงงาน ตลอดจนการวางกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลขององค์กร เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อหาทางป้องกันการกระทำใดๆที่ลูกจ้างมองว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรม จนต้องนำคดีไปสู่ศาลแรงงานในที่สุด เสียทั้งเวลา เสียค่าใช้จ่ายเสียชื่อเสียงและถ้าแพ้คดีก็ต้องจ่ายเงินค่าชดเชยที่ถูกเรียกร้องอีก ผู้ที่ทำหน้าที่และรับผิดชอบงานทรัพยากรบุคคลและฝ่ายกฎหมายทั้งระดับบริหาร,หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่จึงควรที่จะต้องมีความรู้และทักษะในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี เพราะถ้าพลาดขึ้นมาเรื่องต้องถึงศาลแรงงานแน่นอน เราจะป้องกันหรือหาวิธีแก้ไขอย่างไร ****บริษัท ภูรีภาค จำกัดได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถและมากด้วยประสบการณ์การทำงานด้านแรงงานและคดีแรงงาน มากกว่า 15 ปี อัตราค่าสัมมนา ท่านละ4,500+Vat315=4,815 บาทชำระก่อนสัมมนา7วัน ท่านละ5,000+Vat350=5,350 บาทชำระวันสัมมนา (ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวันและ 2 เบรกของแต่ละวัน แล้ว) หมายเหตุ สมัครอบรมทุก 3 ท่านจะแถมฟรีให้อีก 1 ท่าน ประเด็นที่น่าสนใจ ผู้เข้าร่วมสัมมนา สาระสำคัญของสัญญาจ้างแรงงาน Hr. พลาดอะไรบ้าง? ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างและการยื่นข้อเรียกร้องมีเงื่อนไขใด ที่ต้องสนใจเป็นพิเศษ การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงสภาพการจ้างทำอย่างไรบ้าง? การจ้างแรงงานและจ้างทำของต่างกันอย่างไร? ผู้ประกอบการ(ผู้จ้างเหมา)ต้องรับผิดชอบต่อลูกจ้างของผู้รับเหมา เพียงไร?ตามมาตรา 11/1 อะไรคือค่าจ้าง? อะไรคือสวัสดิการ? Hr.พลาดอะไรบ้าง? การบอกเลิกสัญญาจ้างที่ต้องจ่ายและไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย? การเลิกจ้างระหว่างทดลองงาน ต้องจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้า? การเลิกจ้างที่เป็นธรรมและการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม สิทธิของนายจ้างและลูกจ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ การใช้แรงงานหญิงและแรงงานเด็กที่ถูกต้องไม่ให้มีปัญหา วันหยุดตามประเพณีของธุรกิจใดบ้างที่เมื่อลูกจ้างมาทำงานแล้ว นายจ้างอาจตกลงให้หยุดชดเชยแทนการจ่ายค่าแรงที่เพิ่มขึ้นได้ นายจ้างมีสิทธิลงโทษผู้ที่เป็นคณะกรรมการลูกจ้างได้เพียงใด? วินัยและการลงโทษทางวินัยที่ถูกต้องตามกฎหมาย สินจ้างการบอกกล่าวล่วงหน้านับอย่างไร? การหยุดกิจการชั่วคราวต้องทำอย่างไรบ้าง ตามมาตรา75? อัตราค่าชดเชยและค่าชดเชยพิเศษจ่ายอย่างไร? การกระทำอันไม่เป็นธรรมตามมาตรา 123 ? ศาลแรงงานและการดำเนินคดีในศาลแรงงานมีขั้นตอนอย่างไร? ส่วนใหญ่กรณีอะไรบ้างที่นำไปสู่การฟ้องร้องในศาลแรงงาน การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีของศาล ประเด็นอะไรบ้างที่ทำให้นายจ้างแพ้คดีในศาลแรงงาน อื่นๆ เจ้าของกิจการ/ผู้บริหาร,/ผู้อำนวยการฝ่าย/ผู้จัดการฝ่าย/หัวหน้าแผนก/เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล/ผู้สมัครเป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงาน และผู้สนใจทั่วไป สถานที่ฝึกอบรมและสัมมนา โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ สถานีรถไฟฟ้า MRT หัวยขวาง สำรองที่นั่งและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรม บริษัท ภูรีภาค จำกัด คุณสุมิตร , รูปแบบการสัมมนา การบรรยาย การถามตอบ และยกตัวอย่างฎีกาและกรณีศึกษา


ดาวน์โหลด ppt PRT บริษัท ภูรีภาค จำกัด “แก่นแท้ของ พรบ. คุ้มครองแรงงานที่ควรรู้”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google