งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้รับผิดชอบงาน คบส..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้รับผิดชอบงาน คบส.."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้รับผิดชอบงาน คบส.

2 อาหาร ยา วัตถุ อันตราย ภญ.ดวงธิดา กนิษฐสวัสดิ์ GMP
คุณอุบล ธาราวรรณ Primary GMP คุณไพลิน ชัยมงคล เก็บตัวอย่างอาหาร คุณนพพล สมปัน ภก.มโนรมภ์ สินธพอาชากุล คุณนลินาถ จ่าภา วัตถุ อันตราย

3 โฆษณา ยาเสพติด วัตถุ ออกฤทธิ์ สถานพยาบาล เครื่องสำอาง/ เครื่องมือแพทย์
ภญ.นัทธินี วัฒนวราสันติ์ คุณนพพล สมปัน ภญ.นัทธินี วัฒนวราสันติ์ สถานพยาบาล ภก.มโนรมภ์ สินธพอาชากุล ร้านยา ภก.พัฒนา ศรชัย คุณรำไพพรรณ ไชยานะ โฆษณา สถานพยาบาล

4 อย.น้อย / เครือข่าย พัฒนาระบบ เรื่องร้องเรียน Mobile คุณนลินาถ จ่าภา
ภญ.ทิวาพร เขาสุเมรุ ภญ.นัทธินี วัฒนวราสันติ์ คุณแพรวพรรณ ดีพลภักดิ์ ภญ.ทิวาพร เขาสุเมรุ ภก.พิสณฑ์ ศรีบัญฑิต ภญ.สลิลลา มูลแก้ว คุณนลินาถ จ่าภา เรื่องร้องเรียน Mobile


ดาวน์โหลด ppt ผู้รับผิดชอบงาน คบส..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google