งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้รับผิดชอบงาน คบส..  ภญ. ดวงธิดา กนิษฐ สวัสดิ์ GMP  คุณอุบล ธารา วรรณ Primary GMP  คุณไพลิน ชัย มงคลเก็บ ตัวอย่างอาหาร  คุณนพพล สมปัน  ภก. มโนรมภ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้รับผิดชอบงาน คบส..  ภญ. ดวงธิดา กนิษฐ สวัสดิ์ GMP  คุณอุบล ธารา วรรณ Primary GMP  คุณไพลิน ชัย มงคลเก็บ ตัวอย่างอาหาร  คุณนพพล สมปัน  ภก. มโนรมภ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้รับผิดชอบงาน คบส.

2  ภญ. ดวงธิดา กนิษฐ สวัสดิ์ GMP  คุณอุบล ธารา วรรณ Primary GMP  คุณไพลิน ชัย มงคลเก็บ ตัวอย่างอาหาร  คุณนพพล สมปัน  ภก. มโนรมภ์ สินธพ อาชากุล  คุณนลินาถ จ่าภา อาหารยา วัตถุ อันตราย

3  ภญ. นัทธินี วัฒนวรา สันติ์  คุณนพพล สมปัน  ภญ. นัทธินี วัฒนวรา สันติ์  สถานพยาบาล  ภก. มโนรมภ์ สินธพ อาชากุล  ร้านยา  ภก. พัฒนา ศรชัย  คุณรำไพพรรณ ไชยา นะ เครื่องสำอาง / เครื่องมือแพทย์ ยาเสพติด วัตถุ ออกฤทธิ์ โฆษณา สถานพยาบาล

4 อย. น้อย / เครือข่าย พัฒนาระบบ  ภญ. ทิวาพร เขาสุเมรุ  ภก. พิสณฑ์ ศรีบัญฑิต  ภญ. สลิลลา มูลแก้ว  คุณนลินาถ จ่าภา  ภญ. ทิวาพร เขาสุเมรุ  ภญ. นัทธินี วัฒนวรา สันติ์  คุณแพรวพรรณ ดีพล ภักดิ์ เรื่องร้องเรียน Mobile


ดาวน์โหลด ppt ผู้รับผิดชอบงาน คบส..  ภญ. ดวงธิดา กนิษฐ สวัสดิ์ GMP  คุณอุบล ธารา วรรณ Primary GMP  คุณไพลิน ชัย มงคลเก็บ ตัวอย่างอาหาร  คุณนพพล สมปัน  ภก. มโนรมภ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google