งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Hatyai GIS-based Accident Data Recording & Analysis

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Hatyai GIS-based Accident Data Recording & Analysis"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Hatyai GIS-based Accident Data Recording & Analysis
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุจราจร หาดใหญ่ Hatyai GIS-based Accident Data Recording & Analysis

2 พัฒนามาจากงานวิจัย ระดับปริญญาโท
การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการพัฒนาฐานข้อมูลอุบัติเหตุจราจร : กรณีศึกษา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดย ชนิดา ฆังคะจิตร 2545 พัฒนาบนพื้นฐานของ SCADE และ SCADE+ (Songkla Common Accident Database Entry) 2543 วิวัฒน์ สุทธิวิภากร, ศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล, สมพล สูงทองจริยา สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล โดย ชมรมลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเมืองหาดใหญ่ จัดเก็บข้อมูลโดย มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี บันทึกข้อมูลโดย คุณปฐมพร ซื่อธานุวงศ์

3

4 บันทึกข้อมูล โดยระบุตำแหน่งในแผนที่ และป้อนข้อมูล
วันที่ เวลา ประเภทอุบัติเหตุ รหัสอุบัติเหตุ คนขับตาย/บาดเจ็บ ผู้โดยสารตาย/บาดเจ็บ คนเดินเท้าตาย/บาดเจ็บ ชาย/หญิงบาดเจ็บสาหัส/เล็กน้อย ชาย /หญิงตายที่เกิดเหตุ/โรงพยาบาล รถเก๋ง/จักรยานยนต์/ปิกอัพ/จักรยานยนต์สามล้อ รถตู้/โดยสารประจำทาง/จักรยาน/สามล้อถีบ/บรรทุกหกล้อ รถบรรทุกสิบล้อ/บรรทุกพ่วง/กึ่งพ่วง/เพื่อการเกษตร ไฟฟ้า/แสงสว่าง/สัญญาณไฟจราจร สภาพอากาศ/สภาพผิวจราจร รถคันที่ 1&2 เพศ อายุ อาการบาดเจ็บ ใบอนุญาตขับขี่ อุปกรณ์นิรภัยคนขับแอลกอฮอล์หรือสารเสพติดในคนขับ อุปกรณ์นิรภัยผู้โดยสาร ข้อผิดพลาดคนขับรถ คนเดินเท้า เพศ อายุ อาการบาดเจ็บ ข้อผิดพลาด

5 การวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุจราจรสามารถทำได้ 2 แนวทาง คือ
จากการสืบค้นข้อมูลด้วยเมนู Query ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ใช้ต้องการโดยใช้ภาษามาตรฐานสำหรับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) คือ ภาษา SQL (Structure Query Language) เมนูการวิเคราะห์ วิเคราะห์โดยรวม จุดอันตราย มาตรการ

6 การสืบค้นข้อมูลด้วย SQL
ตัวอย่าง จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ณ จุดต่างๆ เรียงจากมากไปน้อย

7

8 การสืบค้นข้อมูลด้วยเมนู จุดอันตรายจัดลำดับตามจำนวนครั้งในการเกิด
ตัวอย่าง จุดอันตรายจัดลำดับตามจำนวนครั้งในการเกิด

9

10 เมนูการวิเคราะห์โดยรวม

11

12 อุบัติเหตุที่เกิดในช่วงเวลาต่างๆ

13

14 เมนูจุดอันตราย

15

16 เมนูเสนอแนะมาตรการ

17


ดาวน์โหลด ppt Hatyai GIS-based Accident Data Recording & Analysis

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google