งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อจัดเก็บและ วิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุจราจร หาดใหญ่ Hatyai GIS-based Accident Data Recording & Analysis.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อจัดเก็บและ วิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุจราจร หาดใหญ่ Hatyai GIS-based Accident Data Recording & Analysis."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อจัดเก็บและ วิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุจราจร หาดใหญ่ Hatyai GIS-based Accident Data Recording & Analysis

2 2 พัฒนามาจากงานวิจัย ระดับปริญญาโทพัฒนามาจากงานวิจัย ระดับปริญญาโท –การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการพัฒนาฐานข้อมูล อุบัติเหตุจราจร : กรณีศึกษา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดย –การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการพัฒนาฐานข้อมูล อุบัติเหตุจราจร : กรณีศึกษา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดย ชนิดา ฆังคะจิตร 2545 – –พัฒนาบนพื้นฐานของ SCADE และ SCADE+ (Songkla Common Accident Database Entry) 2543 วิวัฒน์ สุทธิวิภากร, ศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล, สมพล สูงทองจริยา สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล โดย ชมรมลดอุบัติเหตุบน ท้องถนนเมืองหาดใหญ่ จัดเก็บข้อมูลโดย มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี บันทึกข้อมูลโดย คุณปฐมพร ซื่อธานุวงศ์

3 3

4 4 บันทึกข้อมูล โดยระบุตำแหน่งในแผนที่ และป้อนข้อมูลบันทึกข้อมูล โดยระบุตำแหน่งในแผนที่ และป้อนข้อมูล –วันที่ เวลา ประเภทอุบัติเหตุ รหัสอุบัติเหตุ –คนขับตาย/บาดเจ็บ ผู้โดยสารตาย/บาดเจ็บ –คนเดินเท้าตาย/บาดเจ็บ –ชาย/หญิงบาดเจ็บสาหัส/เล็กน้อย –ชาย /หญิงตายที่เกิดเหตุ/โรงพยาบาล –รถเก๋ง/จักรยานยนต์/ปิกอัพ/จักรยานยนต์สามล้อ –รถตู้/โดยสารประจำทาง/จักรยาน/สามล้อถีบ/บรรทุกหกล้อ –รถบรรทุกสิบล้อ/บรรทุกพ่วง/กึ่งพ่วง/เพื่อการเกษตร –ไฟฟ้า/แสงสว่าง/สัญญาณไฟจราจร –สภาพอากาศ/สภาพผิวจราจร –รถคันที่ 1&2 เพศ อายุ อาการบาดเจ็บ ใบอนุญาตขับขี่ อุปกรณ์นิรภัยคนขับแอลกอฮอล์หรือสารเสพติดในคนขับ อุปกรณ์นิรภัยผู้โดยสาร ข้อผิดพลาดคนขับรถ –คนเดินเท้า เพศ อายุ อาการบาดเจ็บ ข้อผิดพลาด

5 5 การวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุจราจรสามารถทำ ได้ 2 แนวทาง คือการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุจราจรสามารถทำ ได้ 2 แนวทาง คือ –จากการสืบค้นข้อมูลด้วยเมนู Query ภายใต้ เงื่อนไขที่ผู้ใช้ต้องการโดยใช้ภาษามาตรฐาน สำหรับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) คือ ภาษา SQL (Structure Query Language) –เมนูการวิเคราะห์ วิเคราะห์โดยรวมวิเคราะห์โดยรวม จุดอันตรายจุดอันตราย มาตรการมาตรการ

6 6 การสืบค้นข้อมูลด้วย SQL ตัวอย่าง จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ณ จุดต่างๆ เรียงจากมากไปน้อย

7 7

8 8 การสืบค้นข้อมูลด้วยเมนูตัวอย่างจุดอันตรายจัดลำดับตามจำนวนครั้งในการเกิด

9 9

10 10 เมนูการวิเคราะห์โดยรวม

11 11

12 12 อุบัติเหตุที่เกิดในช่วงเวลาต่างๆ

13 13

14 14 เมนูจุดอันตราย

15 15

16 16 เมนูเสนอแนะมาตรการ

17 17


ดาวน์โหลด ppt 1 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อจัดเก็บและ วิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุจราจร หาดใหญ่ Hatyai GIS-based Accident Data Recording & Analysis.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google