งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยากระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยากระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยากระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง
เสนอ อาจารย์บัววรุณ ศรีชัยกุล

2 1.ปิโครท๊อกซิน (Picrotoxin)
ปิโครท๊อกซิน พบมากในแถบอินเดียตะวันออก มีรสขมมักใช้เป็นยาพิษให้ปลากินมีฤทธิ์กระตุ้นศูนย์ต่างๆ ในก้านสมอง เช่น การหายใจ การเต้นของหัวใจ การหดตัวของหลอดเลือด การคลื่นไส้ อาเจียน

3 1.ปิโครท๊อกซิน (Picrotoxin)(ต่อ)
ในคนปกติขนาดยาที่กระตุ้นการหายใจจะใกล้เคียงกับขนาดยาที่ทำให้ชักมาก ในผู้ที่ได้รับยากดประสาท เช่น ยานอนหลับหรือยาสลบเกินขนาด อาจใช้ยานี้กระตุ้นได้โดยไม่ทำให้ชัก ส่วนมากนิยมฉีดเข้าหลอดเลือดดำ ซึ่งจะเห็นผลภายใน นาที ยานี้ถูกทำลายอย่างรวดเร็วภายในเวลา 1-2 ชั่วโมง

4 1.ปิโครท๊อกซิน (Picrotoxin)(ต่อ)
ประโยชน์ที่ใช้ ใช้แก้พิษยานอนหลับและยาสลบ แต่แพทย์ส่วนใหญ่ไม่นิยมใช้เพราะควบคุมขนาดของยาลำบาก ฤทธิ์และอาการที่ไม่พึงประสงค์ ในขนาดยาที่สูงกว่าที่ใช้ในการรักษาเล็กน้อย จะทำให้ชักกระตุก หมดสติและตาย

5 2.เพ็นติลีนเตตราซอล (Pentylenetetrazol)
ชื่อการค้าเช่น เมทราซอลหรือเล็ปตาซอล (Metra¬zol หรือ Leptazol)เป็นยาที่สังเคราะห์ขึ้น มีฤทธิ์กระตุ้นก้านสมองได้ดีกว่าส่วนอื่นๆ ถ้าให้ขนาดยาสูงจะกระตุ้นทั่วทั้งระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้ชักกระตุกและตายได้ เมื่อให้ทางปากยาจะซึมผ่านกระเพาะและลำไส้ได้ดีแต่มักนิยมให้โดยการฉีดเข้าหลอดเลือดดำหรือฉีดเข้ากล้ามหรือใต้ผิวหนัง ยาส่วนใหญ่ถูกทำลายที่ตับ

6 2.เพ็นติลีนเตตราซอล (Pentylenetetrazol) (ต่อ)
ประโยชน์ที่ใช้ ยานี้มักใช้ในห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ ไม่ค่อยนิยมใช้ในทางแพทย์เพราะควบคุมขนาดของยาลำบาก แต่แพทย์บางคนอาจใช้ 1. แก้พิษของยานอนหลับและยาสลบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กดการหายใจ 2. ใช่กระตุ้นประสาทของคนชราที่ซึมเศร้า ความจำเสื่อม เลอะเลือนสับสน

7 3.นิเคธาไมด์ (Nikethamide)
ชื่อการค้า เช่นโครามีน (Coramine) นิเคธาไมด์ เป็นยาที่สังเคราะห์ขึ้นมีฤทธิ์กระตุ้นก้านสมอง การหายใจ การไหลเวียนเลือด ฯลฯ มีฤทธิ์แรงน้อยกว่า เพ็นติลีนเตตราซอล หรือ ปิโครท๊อกซิน (Picrotoxin) แต่ออกฤทธิ์นานกว่า เมื่อให้ทางปากจะซึมผ่านทางเดินอาหารได้ดี โดยมากมักให้โดยการฉีดเข้าหลอดเลือด ดำ หรือเข้ากล้าม

8 3.นิเคธาไมด์ (Nikethamide) (ต่อ)
ประโยชน์ที่ใช้ ยานี้อาจใช้กระตุ้นการหายใจที่ถูกกดมากเนื่องจากการใช้ยาสลบหรือยานอนหลับ สุรา แต่ควรมีเครื่องช่วยหายใจอยู่ใกล้ๆ ปัจจุบันไม่นิยมใช้ ฤทธิ์และอาการที่ไม่พึงประสงค์ ไม่ควรใช้ยานี้ในผู้ที่มีนัยน์ตาเป็นต้อหิน (Glaucoma)

9 สมาชิกในกลุ่ม นางสาวจิราภรณ์ หน่อใหม่ 54011410022
นางสาวจิราภรณ์ หน่อใหม่ นางสาวจิราภรณ์ โชคเหมาะ นางสาวชนาภา นาใจคง นางสาวพัชรี ครองสตรี นางสาวมีนา วรรณรส นางสาวนาถยา สุมามาร นางสาวน้ำฝน กางหอม นางสาวพรพิมล ยุระพันธ์ นางสาววิภาพรรณ กาญบุตร นางสาวอรทัย บุญพันธ์

10 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ยากระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google