งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายมังคลาภิรัตน์ จันทนฤกษ์ 503040250-9 นายวสุ ขาวดี 503040257-5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายมังคลาภิรัตน์ จันทนฤกษ์ 503040250-9 นายวสุ ขาวดี 503040257-5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายมังคลาภิรัตน์ จันทนฤกษ์ 503040250-9 นายวสุ ขาวดี 503040257-5

2 อาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ. ดร. กานดา สายแก้ว  ผศ. รุจชัย อึ้งอารุณยะวี  ผศ. อนัตต์ เจ่าสกุล

3 หัวข้อที่จะนำเสนอ  หลักการและเหตุผล  วัตถุประสงค์ของโครงการ  ตัวอย่างและการทำงานของแอปพลิเคชัน  สรุป

4 หลักการและเหตุผล  เฟซบุ๊กเป็นสังคมเครือข่ายที่มีการใช้กัน อย่างแพร่หลาย  เฟซบุ๊กมีบทบาทในด้านต่างๆ มากขึ้น  แนวคิดในการพัฒนาเฟซบุ๊กให้ตอบสนอง ผู้ใช้ได้มากขึ้น

5 วัตถุประสงค์ของโครงการ  เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันที่อำนวยความ สะดวกในการประชาสัมพันธ์  เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันที่ช่วยในการ ค้นหา และเรียกดูข้อมูลต่างๆ ของเฟซบุ๊ก

6 ตัวอย่างแอปพลิเค ชัน

7 การโพสต์ข้อความไปที่เพจ  กล่องชื่อเพจที่ต้องการโพสต์ และข้อความที่ ต้องการโพสต์

8 การโพสต์ข้อความไปที่เพจ ( ต่อ )  รายชื่อเพจที่เป็นผู้ดูแล และกลุ่มที่เป็นสมาชิก

9 การโพสต์ข้อความไปที่เพจ ( ต่อ )  การบันทึกเพจที่ชอบ หรือต้องการโพสต์บ่อยๆ

10 การโพสต์ข้อความไปที่เพจ ( ต่อ )

11

12

13 การโพสต์ข้อความไปที่เพจ เพื่อนหลายคน

14 การโพสต์ข้อความไปที่เพจ เพื่อนหลายคน ( ต่อ )

15

16 สารบัญโน้ตของเพจ  แบบฟอร์มในการใส่ชื่อเพื่อนหรือชื่อเพจ และ การค้นหาจากชื่อเรื่อง

17 สารบัญโน้ตของเพจ ( ต่อ )  ตัวอย่างการแสดงผลเมื่อใส่ชื่อเพจ thaibreastfeeding

18 สารบัญโน้ตของเพจ ( ต่อ )  ตัวอย่างการแสดงผลเมื่อใส่ชื่อเพจ thaibreastfeeding และคำค้นหาว่า “ ข้อดี ”

19 การเก็บและค้นหาโพสต์ที่ชอบ  แบบฟอร์มการค้นหาโพสต์ และข้อมูลของ โพสต์จากฐานข้อมูล

20 การเก็บและค้นหาโพสต์ที่ชอบ ( ต่อ )  ตัวอย่างการค้นหาจากชื่อผู้โพสต์และเดือนที่ โพสต์

21 การดูข้อมูลและสถิติของเพจ  แบบฟอร์มสำหรับใส่ชื่อเพจ

22 การดูข้อมูลและสถิติของเพจ ( ต่อ )  ตัวอย่างการแสดงผล

23 การดูข้อมูลกลุ่มและสมาชิกใน กลุ่ม

24 การดูข้อมูลกลุ่มและสมาชิกใน กลุ่ม ( ต่อ )  แสดงผู้ก่อตั้งกลุ่ม และข้อความล่าสุดในกลุ่ม

25 การดูข้อมูลกลุ่มและสมาชิกใน กลุ่ม ( ต่อ )  แสดงสมาชิกของกลุ่ม

26 การดูข้อมูลของเพื่อน  เลือกเงื่อนไขข้อมูลเพื่อน

27 การดูข้อมูลของเพื่อน ( ต่อ )  แสดงข้อมูลเพื่อนตามเงื่อนไข

28 สรุป  แอปพลิเคชันนี้ ช่วยให้การใช้งานเฟซบุ๊ก สะดวกขึ้น และใช้งานได้หลากหลายมาก ขึ้น โดยเฉพาะแฟนเพจและกลุ่ม ที่คนนิยม ใช้กันมากขึ้น  ธุรกิจ, บันเทิง, โฆษณา  http://apps.facebook.com/fbpublishpa ge


ดาวน์โหลด ppt นายมังคลาภิรัตน์ จันทนฤกษ์ 503040250-9 นายวสุ ขาวดี 503040257-5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google