งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 8 พันธุ์หมูที่ เลี้ยงง่าย ชื่อพันธุ์หมู 1. ลาร์จไวท์ 2. พันธุ์ควาย 3. พันธุ์พวง 4. พันธุ์แลนเรซ 5. แฮมเชียร์ 6. ดูร็อคเจอร์ซี่ 7. โปแลนไชน่า 8. ไหหลำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " 8 พันธุ์หมูที่ เลี้ยงง่าย ชื่อพันธุ์หมู 1. ลาร์จไวท์ 2. พันธุ์ควาย 3. พันธุ์พวง 4. พันธุ์แลนเรซ 5. แฮมเชียร์ 6. ดูร็อคเจอร์ซี่ 7. โปแลนไชน่า 8. ไหหลำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  8 พันธุ์หมูที่ เลี้ยงง่าย

3 ชื่อพันธุ์หมู 1. ลาร์จไวท์ 2. พันธุ์ควาย 3. พันธุ์พวง 4. พันธุ์แลนเรซ 5. แฮมเชียร์ 6. ดูร็อคเจอร์ซี่ 7. โปแลนไชน่า 8. ไหหลำ

4 ลาร์จไวท์  มีความแข็งแรงทนทาน ปรับตัวเข้ากับ สภาพแวดล้อมได้ดี เลี้ยงง่าย เกษตรกรนิยม นำไปใช้ผลิตสุกรพันธุ์แท้ หรือสุกรแม่พันธุ์สอง สาย กองบำรุงพันธุ์สัตว์ ได้นำพันธุกรรมไป พัฒนาสุกรสายพันธุ์อื่น เช่น สุกรพันธุ์ลาร์จไวท์ สายพันธุ์สระบุรี สุกรพันธุ์ปากช่อง 3

5 พันธุ์ควาย  พบเลี้ยงในภาคเหนือของประเทศไทย สีของ หมูพันธุ์นี้คล้ายสีของหมูพันธุ์ไหหลำ แต่ลำตัวมี สีดำเป็นส่วนใหญ่ จมูกของหมูพันธุ์ควายตรง กว่าและสั้นกว่า และมีรอย ย่นมากกว่า ลำตัว เล็กกว่าหมูพันธุ์ไหหลำ ไหล่และสะโพกเล็ก ขา และข้อเหนือกีบเท้าอ่อน พ่อหมูพันธุ์ควายโตเต็มที่หนัก ๑๒๕ - ๑๕๐กิโลกรัม แม่หมูหนัก ๑๐๐ - ๑๒๕ กิโลกรัม น้ำหนักที่เหมาะสำหรับส่งตลาดประมาณ ๘๐ กิโลกรัม

6 พันธุ์พวง หมูพันธุ์พวง เลี้ยงกันมากใน ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย มีสีดำ หมูพันธุ์พวงเป็นหมูที่มี ผิวหนังหยาบมากที่สุด ดังนั้นจึงขายได้ในราคา ต่ำกว่าหมูพันธุ์อื่น หมู พันธุ์พวงส่วนมากใช้ ผสมกับหมูพันธุ์ราด เพื่อให้ได้รูปขนาดและ การเจริญเติบโตดี ขึ้น อย่างไรก็ตามการ นำหมูพันธุ์ต่างประเทศ มาผสมเพื่อปรับปรุง พันธุ์จะได้ผลดีกว่า

7 พันธุ์แลนเรช หมูพันธุ์แลนด์เรซ หมูพันธุ์นี้มี ถิ่นกำเนิดจากประเทศเดนมาร์ก เป็นหมูประเภทเบคอนที่ดีที่สุด เจริญเติบโตและเนื้อมีคุณภาพดี มีสีขาวตลอดลำตัว แต่อาจมีจุด ดำบนผิวหนังได้บ้าง ลำตัวและ หลังค่อนข้างตรงใบหูใหญ่และ ปรก จมูกตรง คางเรียบ ให้ลูกดก และเลี้ยงลูกเก่ง ในประเทศไทย มีเลี้ยงกันอยู่ทั่วไป โดยเฉพาะ ภาคกลางของประเทศมีเลี้ยงกัน มาก

8 แฮมเชียร์  อยู่ตอนใต้ของอังกฤษ มีแถบขาวพาดที่ไหล่ ผสมระหว่างพันธุ์ที่มีสีขาวพาดที่อกกับพันธุ์ของ อังกฤษ ( Exxes ) ลักษณะหน้ายาว หูตั้ง สีดำ ให้ลูกดก แข็งแรง สุกรให้เนื้อ มีความคงทนต่อ ดินฟ้าอากาศและเชื้อโรค แต่มักเป็นโรคโพรง จมูกอักเสบง่าย

9 ดูร็อคเจอร์ซี่  อยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอเมริกา สีแดง บางที่ว่าสีแดงเกิดจากการผสมพันธุ์ ระหว่าง พันธุ์ Tamwoth เป็นลูกผสมของ Jersey Red ผสม กับพันธุ์ Doroc ลักษณะ สีแดงล้วนในปัจจุบันมี สีตั้งแต่ น้ำตาลฟางข้าวถึงน้ำตาลแดงเข้ม แข็งแรง บึกบึน เลี้ยงลูกเก่ง หน้าหักเล็กน้อย โคนหูตั้งปลายหูปรกเล็กน้อย หูใหญ่ปานกลาง ให้เนื้อดี เหมาะใช้เป็นสายพ่อพันธุ์

10 โปแลนด์ไชน่า ถิ่นกำเนิดอยู่ที่อเมริกาเป็น พันธุ์ที่ผสมมาจากสุกรรัฐเซีย จีน อังกฤษ ชาวโปแลนด์เลี้ยง จึงขึ้นต้นด้วย Poland แต่สาย พันธุ์มาจาก China ลักษณะ สี ดำ มีจุดขาว 6 แห่ง 4 แห่งที่ เท้า และอีก 2 แห่งที่จมูกและ หน้าผาก หน้าผากยาวปาน กลาง ลำตัวยาว ลึก หลังกว้าง ให้เนื้อดี หน้าหักเล็กน้อย หู ปรก

11 ไหหลำ  เป็นพันธุ์ที่ดีที่สุดในสุกรพันธุ์พื้นเมือง ขนาดหัว ใหญ่ปานกลาง คางหย่อน ไหล่กว้าง พุงหย่อน หลังแอ่น ให้ลูกดก เลี้ยงลูกเก่ง ตัวผู้หนัก ประมาณ 120 - 150 กก. ตัวเมียหนักประมาณ 90 - 110 กก. เลี้ยงในภาคกลางและภาคใต้

12 ข้ออ้างอิง  www.wikipedia.org

13 ผู้จัดทำ ด. ช. อภิสิทธิ์ พิงคะสัน ชั้นม.1/3 เลขที่ 20 เสนอ อาจารย์ วันทนีย์ จิกยอง โรงเรียนจักรคำคณาทร จ. ลำพูน


ดาวน์โหลด ppt  8 พันธุ์หมูที่ เลี้ยงง่าย ชื่อพันธุ์หมู 1. ลาร์จไวท์ 2. พันธุ์ควาย 3. พันธุ์พวง 4. พันธุ์แลนเรซ 5. แฮมเชียร์ 6. ดูร็อคเจอร์ซี่ 7. โปแลนไชน่า 8. ไหหลำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google