งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ สำนัก พัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ สัตว์เลี้ยงไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ สำนัก พัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ สัตว์เลี้ยงไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ สำนัก พัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ สัตว์เลี้ยงไทย

2 แมวไทย แมวไทย ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่า แมวไทย นั้นมีจุดกำเนิด ขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ หรือมีทั้งสิ้นกี่สายพันธุ์กันแน่ แต่ ตามสมุดข่อยโบราณระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ว่า แมวไทยในสมัยอยุธยานั้นมีอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น 23 สายพันธุ์ โดยแบ่งเป็นแมวให้คุณทั้งสิ้น ๑๗ สายพันธุ์ ดังนี้ วิเชียรมาศ ศุภลักษณ์ มาเลศ โกน จา นิลรัตน์ วิลาศ เก้าแต้ม รัตนกำพล นิลจักร มุลิ ลา กรอบแว่น ปัดเสวตร กระจอก สิงหเสพย์ การเวก จตุบท และแซมเศวตร โดยมีแมวให้โทษ อีกทั้งสิ้น ๖ สายพันธ์คือ ทุพลเพศ พรรณพยัคฆ์ ปีศาจ หิณโทษ กอบเพลิง และเหน็บเสนียด ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่า แมวไทย นั้นมีจุดกำเนิด ขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ หรือมีทั้งสิ้นกี่สายพันธุ์กันแน่ แต่ ตามสมุดข่อยโบราณระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ว่า แมวไทยในสมัยอยุธยานั้นมีอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น 23 สายพันธุ์ โดยแบ่งเป็นแมวให้คุณทั้งสิ้น ๑๗ สายพันธุ์ ดังนี้ วิเชียรมาศ ศุภลักษณ์ มาเลศ โกน จา นิลรัตน์ วิลาศ เก้าแต้ม รัตนกำพล นิลจักร มุลิ ลา กรอบแว่น ปัดเสวตร กระจอก สิงหเสพย์ การเวก จตุบท และแซมเศวตร โดยมีแมวให้โทษ อีกทั้งสิ้น ๖ สายพันธ์คือ ทุพลเพศ พรรณพยัคฆ์ ปีศาจ หิณโทษ กอบเพลิง และเหน็บเสนียด กาลเวลาล่วงเลยมาจนถึงปัจจุบัน จากเดิมที่มี ทั้งสิ้น 23 สายพันธุ์ ทุกวันนี้แมวไทยเหลือเพียง 6 สายพันธุ์เท่านั้น ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะแมวไทย ในวังเริ่มลดจำนวนลง แมวกลายมาเป็นสัตว์เลี้ยง ที่อยู่กระจัดกระจายตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น ในวัด หรือตามบ้านเรือนประชาชน ขาดการควบคุมดูแล อย่างเป็นจริงเป็นจัง ทำให้แมวไทยไปผสมกันเอง ตามธรรมชาติจนเกิดการข้ามสายพันธุ์ ในยุคหลัง ๆ แมวไทยเดิมพันธุ์แท้เริ่มหายากเข้าไปทุกที จน สุดท้ายเริ่มหมดไปเรื่อย ๆ เหลืออยู่เพียง 6 สาย พันธุ์ กาลเวลาล่วงเลยมาจนถึงปัจจุบัน จากเดิมที่มี ทั้งสิ้น 23 สายพันธุ์ ทุกวันนี้แมวไทยเหลือเพียง 6 สายพันธุ์เท่านั้น ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะแมวไทย ในวังเริ่มลดจำนวนลง แมวกลายมาเป็นสัตว์เลี้ยง ที่อยู่กระจัดกระจายตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น ในวัด หรือตามบ้านเรือนประชาชน ขาดการควบคุมดูแล อย่างเป็นจริงเป็นจัง ทำให้แมวไทยไปผสมกันเอง ตามธรรมชาติจนเกิดการข้ามสายพันธุ์ ในยุคหลัง ๆ แมวไทยเดิมพันธุ์แท้เริ่มหายากเข้าไปทุกที จน สุดท้ายเริ่มหมดไปเรื่อย ๆ เหลืออยู่เพียง 6 สาย พันธุ์

3 1. วิเชียรมาศ ตรงกับความหมายว่า เพชรแห่ง ดวงจันทร์ หรือ Moon Dimond แมววิเชียรมาศเป็นแมวไทย ชนิดแรกที่ฝรั่งรู้จัก และตั้งชื่อ ว่า SIAMESE CAT หรือ SEAL POINT ( แมวแต้มสีครั่ง ) ตรงกับความหมายว่า เพชรแห่ง ดวงจันทร์ หรือ Moon Dimond แมววิเชียรมาศเป็นแมวไทย ชนิดแรกที่ฝรั่งรู้จัก และตั้งชื่อ ว่า SIAMESE CAT หรือ SEAL POINT ( แมวแต้มสีครั่ง ) ลักษณะประจำสายพันธุ์ ลักษณะประจำสายพันธุ์ ขนสั้นสีขาวหรือสีน้ำตาลอ่อน มีแต้มสีน้ำตาลไหม้ที่บริเวณ ใบหน้า หูทั้งสองข้าง เท้าทั้งสี่ หางและที่อวัยวะเพศ รวม 9 แห่ง หัวไม่กลมหรือแหลม เกินไป หน้าผากใหญ่และแบน จมูกสั้น หูตั้งใหญ่ มีนัยน์ตาสี ฟ้า หางยาว ปลายแหลมชี้ตรง ขายาวเรียวได้ส่วนกับลำตัว ขนสั้นสีขาวหรือสีน้ำตาลอ่อน มีแต้มสีน้ำตาลไหม้ที่บริเวณ ใบหน้า หูทั้งสองข้าง เท้าทั้งสี่ หางและที่อวัยวะเพศ รวม 9 แห่ง หัวไม่กลมหรือแหลม เกินไป หน้าผากใหญ่และแบน จมูกสั้น หูตั้งใหญ่ มีนัยน์ตาสี ฟ้า หางยาว ปลายแหลมชี้ตรง ขายาวเรียวได้ส่วนกับลำตัว

4 2. ขาวมณี แมวขาวมณี ( ขาวปลอด ) เป็นแมว ไทยพันธุ์แท้ที่หลงเหลืออยู่ใน ปัจจุบันมากที่สุด แม้แมวขาวมณีไม่ มีบันทึกในสมุดข่อยโบราณ แต่หา หลักฐานได้ตามจิตรกรรมฝาผนังใน วัดต่าง ๆ ในเขต ธนบุรี เช่น ใน อุโบสถวัดทองนพคุณ แมวขาวมณี ( ขาวปลอด ) เป็นแมว ไทยพันธุ์แท้ที่หลงเหลืออยู่ใน ปัจจุบันมากที่สุด แม้แมวขาวมณีไม่ มีบันทึกในสมุดข่อยโบราณ แต่หา หลักฐานได้ตามจิตรกรรมฝาผนังใน วัดต่าง ๆ ในเขต ธนบุรี เช่น ใน อุโบสถวัดทองนพคุณ ลักษณะประจำสายพันธุ์ ขนสั้นสีขาวตลอดทั้งตัว หัวไม่กลม หรือแหลมเกินไป หน้าผากใหญ่และ แบน จมูกสั้น หูตั้งใหญ่ มีนัยน์ตาสี ฟ้า หรือสีเหลืองอำพัน ถ้านำแมวตา สีฟ้าและตาสีเหลืองมาผสมกัน จะได้ แมวขาวมณีตา 2 สี คือสีฟ้าข้างหนึ่ง และสีเหลืองอำพันข้างหนึ่ง หางยาว ปลายหางแหลมชี้ตรง ขายาวเรียวได้ ส่วนกับลำตัว ลักษณะประจำสายพันธุ์ ขนสั้นสีขาวตลอดทั้งตัว หัวไม่กลม หรือแหลมเกินไป หน้าผากใหญ่และ แบน จมูกสั้น หูตั้งใหญ่ มีนัยน์ตาสี ฟ้า หรือสีเหลืองอำพัน ถ้านำแมวตา สีฟ้าและตาสีเหลืองมาผสมกัน จะได้ แมวขาวมณีตา 2 สี คือสีฟ้าข้างหนึ่ง และสีเหลืองอำพันข้างหนึ่ง หางยาว ปลายหางแหลมชี้ตรง ขายาวเรียวได้ ส่วนกับลำตัว

5 3. สีสวาด แมวสีสวาดหรือแมวโคราชหรือ แมวมาเลศ หรือแมวดอกเลา เป็นแมวที่พบที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา หรือเรา รู้จักกันในนามว่าโคราช แมวสีสวาดหรือแมวโคราชหรือ แมวมาเลศ หรือแมวดอกเลา เป็นแมวที่พบที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา หรือเรา รู้จักกันในนามว่าโคราช ลักษณะประจำสายพันธุ์ ขนสั้น สีสวาด (Silver blue) ตลอดทั้งตัว หัวเป็นรูปหัวใจ หน้าผากใหญ่และแบน หูใหญ่ ตั้ง ปลายหูมน ผิวหนังที่บริเวณ จมูกและริมฝีปากสีเงิน หรือม่วง อ่อน มีนัยน์ตาสีเขียวสดใสหรือ สีเหลืองอำพันหางยาว ปลาย แหลมชี้ตรง ขายาวเรียวได้ส่วน กับลำตัว ลักษณะประจำสายพันธุ์ ขนสั้น สีสวาด (Silver blue) ตลอดทั้งตัว หัวเป็นรูปหัวใจ หน้าผากใหญ่และแบน หูใหญ่ ตั้ง ปลายหูมน ผิวหนังที่บริเวณ จมูกและริมฝีปากสีเงิน หรือม่วง อ่อน มีนัยน์ตาสีเขียวสดใสหรือ สีเหลืองอำพันหางยาว ปลาย แหลมชี้ตรง ขายาวเรียวได้ส่วน กับลำตัว

6 4. โกญจา แมวโกญจาหรือบางที่ เรียกว่า โกนจา แมวโกญจาหรือบางที่ เรียกว่า โกนจา ลักษณะประจำสายพันธุ์ ขนสั้น สีดำตลอดทั้งตัว หัวกลมไม่ใหญ่มาก หูใหญ่ ตั้ง มีนัยน์ตาสีเหลืองอม เขียว หางยาว ปลายแหลม ชี้ตรง ขายาวเรียวได้ส่วน กับลำตัว ลักษณะประจำสายพันธุ์ ขนสั้น สีดำตลอดทั้งตัว หัวกลมไม่ใหญ่มาก หูใหญ่ ตั้ง มีนัยน์ตาสีเหลืองอม เขียว หางยาว ปลายแหลม ชี้ตรง ขายาวเรียวได้ส่วน กับลำตัว

7 5. แมวศุภลักษณ์ คนต่างชาติมักเข้าใจว่าแมวทองแดง เป็นแมวพม่า เนื่องจากปี พ. ศ. 2473 ดร. โจเซฟ ซี ทอมสัน ชาวอเมริกัน ได้นำแมวตัวเมียสีน้ำตาลจาก ประเทศพม่ากลับไปจดทะเบียนที่ ประเทศอังกฤษและตั้งชื่อว่า Burmese Cat หรือแมวพม่า แต่ สำหรับคนไทยถือว่าแมวทองแดง เป็นแมวไทย เนื่องจากโครงสร้าง และลักษณะนิสัยเป็นแบบฉบับแมว ไทย คนต่างชาติมักเข้าใจว่าแมวทองแดง เป็นแมวพม่า เนื่องจากปี พ. ศ. 2473 ดร. โจเซฟ ซี ทอมสัน ชาวอเมริกัน ได้นำแมวตัวเมียสีน้ำตาลจาก ประเทศพม่ากลับไปจดทะเบียนที่ ประเทศอังกฤษและตั้งชื่อว่า Burmese Cat หรือแมวพม่า แต่ สำหรับคนไทยถือว่าแมวทองแดง เป็นแมวไทย เนื่องจากโครงสร้าง และลักษณะนิสัยเป็นแบบฉบับแมว ไทย ลักษณะประจำสายพันธุ์ ขนสั้น สีน้ำตาลเข้มคล้ายสีสนิม ( สี ทองแดง ) ส่วนหู ใบหน้า ปลายขา หาง จะมีสีน้ำตาลเข้มกว่าบริเวณ ลำตัวทั่วๆ ไป หัวค่อนข้างกลมและ กว้าง หนวดมีสีเหมือนลวดทองแดง หูตั้งใหญ่ มีนัยน์ตาสีเหลืองอำพัน ? หางยาว ปลายหางแหลมชี้ตรง โคน หางใหญ่และค่อยๆ เล็กเรียวกลมไป จนสุดปลายหาง ขาวยาวเรียวได้ส่วน กับลำตัว ลักษณะประจำสายพันธุ์ ขนสั้น สีน้ำตาลเข้มคล้ายสีสนิม ( สี ทองแดง ) ส่วนหู ใบหน้า ปลายขา หาง จะมีสีน้ำตาลเข้มกว่าบริเวณ ลำตัวทั่วๆ ไป หัวค่อนข้างกลมและ กว้าง หนวดมีสีเหมือนลวดทองแดง หูตั้งใหญ่ มีนัยน์ตาสีเหลืองอำพัน ? หางยาว ปลายหางแหลมชี้ตรง โคน หางใหญ่และค่อยๆ เล็กเรียวกลมไป จนสุดปลายหาง ขาวยาวเรียวได้ส่วน กับลำตัว

8 6. แซมเศวตร คนต่างชาติมักเข้าใจว่าแมว ทองแดงเป็นแมวพม่า คนต่างชาติมักเข้าใจว่าแมว ทองแดงเป็นแมวพม่า ลักษณะประจำสายพันธุ์ มีขนสีดำแซมด้วยสีขาวไปทั้งตัว แต่ขนบางและค่อนข้างสั้น ส่วน หัวไม่กลม หรือแหลมเกินไป หู ตั้งใหญ่ มีนัยน์ตาสีเขียวอม เหลืองเหมือนแสงหิ่งห้อย หาง ยาว ปลายหางแหลมชี้ตรง ขา ยาวเรียวได้ส่วนกับลำตัว ลักษณะประจำสายพันธุ์ มีขนสีดำแซมด้วยสีขาวไปทั้งตัว แต่ขนบางและค่อนข้างสั้น ส่วน หัวไม่กลม หรือแหลมเกินไป หู ตั้งใหญ่ มีนัยน์ตาสีเขียวอม เหลืองเหมือนแสงหิ่งห้อย หาง ยาว ปลายหางแหลมชี้ตรง ขา ยาวเรียวได้ส่วนกับลำตัว


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ สำนัก พัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ สัตว์เลี้ยงไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google