งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

• สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เป็นสัตว์ที่ ไม่มีโครงกระดูกภายในลำตัว มักจะมีขนาดเล็ก ถ้ามีขาจะมี จำนวนขามาก 1. สัตว์ไม่มีกระดูกสัน หลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "• สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เป็นสัตว์ที่ ไม่มีโครงกระดูกภายในลำตัว มักจะมีขนาดเล็ก ถ้ามีขาจะมี จำนวนขามาก 1. สัตว์ไม่มีกระดูกสัน หลัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 • สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เป็นสัตว์ที่ ไม่มีโครงกระดูกภายในลำตัว มักจะมีขนาดเล็ก ถ้ามีขาจะมี จำนวนขามาก 1. สัตว์ไม่มีกระดูกสัน หลัง

3 ฟองน้ำ •ฟ•ฟองน้ำอยู่ในไฟลัมพอริเฟอรา Porifera มีราก ศัพท์มาจากภาษาละติน Porus หมายถึง รู และ Ferre หมายถึง พยุงหรือค้ำเอาไว้ ) เป็นสัตว์ หลายเซลล์ที่มีวิวัฒนาการต่ำสุด มีรูปร่างคล้าย แจกันที่มีรูพรุนเล็กๆทั่วตัวซึ่งเป็นช่องทางให้น้ำ ผ่านเข้าไปในลำตัว

4 กะพรุน •เ•เเมงกระพรุนมีเซลล์ประสาทตามขอบประสาท เเละมีใยประสาททั่วทั้งตัว มีอวัยวะรับเเสง ( eye spot ) เเละอวัยวะควบคุมการทรงตัว ( statacyst )

5 เม่นทะเล • มีรูปร่างทรงกลม หรือรูปไข่ อวัยวะภายในห่อหุ้ม ด้วยเปลือกเป็นแผ่นแข็งขนาดเล็กหลาย ๆ แผ่น เรียงต่อกันทำให้ตัวหนาขึ้น เม่นทะเลเป็นสัตว์ที่ เคลื่อนไหวช้า ไม่ดุร้าย เม่นทะเลมักออกหากิน ในเวลากลางคืน กินอาหารโดยการขูดแทะ สาหร่ายตามพื้น

6 1.2 สัตว์มีกระดูกสันหลัง • สัตว์มีกระดูกสันหลัง Vertebrate สิ่งมีชีวิต ประเภทนี้มีกระดูกสันหลังหรือไขสันหลัง สิ่งมีชีวิตที่มีกระดูกสันหลังเริ่มมีวิวัฒนาการมา เป็นเวลาประมาณ 505 ล้านปี ในยุคแคมเบรียน กลาง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของช่วงยุคแคมเบรียน โครงกระดูกของไขสันหลัง ถูกเรียกว่ากระดูกสัน หลัง Vertebrate เป็นไฟลัมย่อยที่ใหญ่ที่สุดใน เช่นกระดูกสันหลังไขสันหลัง

7 เสือ • เสือ ( อังกฤษ : Tiger) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วย นมในวงศ์ ฟิลิดี ( อังกฤษ : Felidae) ซึ่งเป็นวงศ์ เดียวกับแมวโดยชนิดที่เรียกว่าเสือมักมีขนาด ลำตัวค่อนข้างใหญ่กว่าและอาศัยอยู่ภายในป่า ขนาดของลำตัวประมาณ 168 - 227 เซนติเมตรและหนักประมาณ 180 - 245 กิโลกรัม [1 อังกฤษสัตว์เลี้ยงลูกด้วย นม อังกฤษวงศ์แมวป่า เซนติเมตร กิโลกรัม [1

8 นกยูง • นกยูง เป็นสัตว์ปีกจำพวกไก่ฟ้าขนาดใหญ่ ที่มี สีสันสวยงาม นกยูงชอบอาศัยอยู่ในป่าดิบแล้ง และป่าผลัดใบผสมตามริมลำธารในป่า มีถิ่นที่ อยู่ทางเหนือของประเทศอินเดียไปทางทิศ ตะวันออก ผ่านพม่า ตอนใต้ของประเทศจีน ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซียและชวาสัตว์ปีก

9 ม้า • ม้า ( ชื่อวิทยาศาสตร์ Equus caballus หรือ Equus ferus caballus) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วย นมซึ่งมีความหลากหลายทางสายพันธุ์ที่ถูก มนุษย์นำมาเลี้ยงและถูกใช้ในกิจกรรมการ เดินทางขนส่ง การทหาร กีฬา สันทนาสัตว์เลี้ยงลูกด้วย นมขนส่ง การทหาร กีฬา

10 จัดทำโดย ม.4/1 นายปริญญ์ หลิมเจริญเลขที่ 15 นายวีระพงษ์ เวียงทัพเลขที่ 16 นางสาวกนกวรรณ รอดพ้นเลขที่ 18 นางสาวจุฬาลักษณ์ ตั้งมั่นเลขที่ 20 นางสาวนัฐกานต์ ชายเชิดเลขที่ 21


ดาวน์โหลด ppt • สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เป็นสัตว์ที่ ไม่มีโครงกระดูกภายในลำตัว มักจะมีขนาดเล็ก ถ้ามีขาจะมี จำนวนขามาก 1. สัตว์ไม่มีกระดูกสัน หลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google