งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ก าร คั ดเ ลื อก ควายเพื่อทำ พ่อ พันธุ์. 1. ส่วนหน้าตา หัว เขา สอดคล้องกับลักษณะความงามตาม อุดมคติ ควายที่หน้าบาง เหมือนควายเพศเมีย จะไม่ ขา ทั้งขาหน้าและขาหลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ก าร คั ดเ ลื อก ควายเพื่อทำ พ่อ พันธุ์. 1. ส่วนหน้าตา หัว เขา สอดคล้องกับลักษณะความงามตาม อุดมคติ ควายที่หน้าบาง เหมือนควายเพศเมีย จะไม่ ขา ทั้งขาหน้าและขาหลัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ก าร คั ดเ ลื อก ควายเพื่อทำ พ่อ พันธุ์

2 1. ส่วนหน้าตา หัว เขา สอดคล้องกับลักษณะความงามตาม อุดมคติ ควายที่หน้าบาง เหมือนควายเพศเมีย จะไม่ ขา ทั้งขาหน้าและขาหลัง ต้องใหญ่แข็งแรงทั้ง 4 ขา โดยเฉพาะขาหลัง ต้องสามารถรับน้ำหนักได้ดีเวลาพ่อพันธุ์ ขึ้นผสมพันธุ์ เล็บเท้า ( กีบ ) เหมือนควายงามตามอุดมคติ นิยมนำมาใช้เป็น พ่อพันธุ์ และส่วนใหญ่มีความเชื่อว่าลักษณะหน้าตา หัว เขา ของพ่อพันธุ์สามารถถ่ายทอดลักษณะไปยังลูกได้ 2. สี ขนและหนัง สีเช่นเดียวกับควายงามตามอุดมคติ และนิยมพ่อพันธุ์ที่หนังหนามากกว่าหนังบาง ส่วนใหญ่เห็นว่าพ่อพันธุ์ที่มีกำหนัดสูง คือพ่อพันธุ์ที่มีสีเข้ม กว่า ซึ่งน่าจะเป็นเพราะมีฮอร์โมนเพศมากกว่า.

3 3. อุปนิสัย อารมณ์ ควายพ่อพันธุ์ต้องดูแลฝูง ต้อนฝูง ไม่ชน ควายเล็ก ( อ๊อด, 2553) ที่สำคัญต้องเชื่อง แต่ไม่เซื่องซึม ไม่ ดุร้าย ไม่เปรียวเกินไป และไม่ทำร้ายควายตัวอื่น ( ประเทือง,2553) 4. โครงสร้างลำตัว ควายพ่อพันธุ์ ที่โครงสร้างใหญ่ ( อีสานใช้ คำว่า หนังหนา ส่าใหญ่ ) กระดูกใหญ่ ลำตัวกว้าง ยาวและลึก รูปร่างล่ำสัน บึกบึน คอค่อนข้างยาว หัวไหล่และอกนูนเด่นชัด ลักษณะต่างๆ เหล่านี้ ปราชญ์ภูมิปัญญา เชื่อว่าพ่อพันธุ์จะ ถ่ายทอดลักษณะ ได้ดีกว่าแม่พันธุ์ เห็นได้จากแม่พันธุ์ตัวเล็ก ถ้าใช้พ่อพันธุ์ที่มีลักษณะดีผสม ลูกที่ได้ จะเหมือนพ่อไม่เหมือนแม่ ( จำปา, 2553)

4 5. ขนาดและน้ำหนัก ส่วนใหญ่ เห็นว่าควายพ่อพันธุ์ต้องมีขนาดใหญ่ น้ำหนักไม่ควรต่ำกว่า 700 กิโลกรัม แต่ถ้าเป็นควายที่จะใช้รีดน้ำเชื้อไว้ผสม เทียมสามารถใช้ควายที่ตัวใหญ่กว่านี้ได้ และถ้าพ่อพันธุ์ขนาดใหญ่มาก เมื่อ ปล่อยคุมฝูงจะควบคุม บังคับยาก ซึ่งอาจเป็นอันตรายกับเจ้าของหรือผู้เลี้ยง ได้ โดยเฉพาะพ่อพันธุ์ที่มีลักษณะขวัญไม่ดี หรือมีลักษณะกาลกิณีอยู่ในตัว 6. ท่าทางการยืน การเดิน ควายพ่อพันธุ์ต้องมีท่าทางการยืน การเดิน ไม่ แตกต่างกับควายงามตามอุดมคติ

5 หาง ลักษณะเหมือนควายงามตามอุดมคติ และเชื่อว่าพ่อพันธุ์ที่โคน หางใหญ่ จะให้ลูกที่หางใหญ่ด้วย ขนหางต้องไม่เป็นสีขาว ( หางดอก : อีสาน ) ลึงค์ ควายพ่อพันธุ์ลึงค์ต้องรัดติดหน้าท้อง ตรงไม่คด ปลายลึงค์หย่อน เล็กน้อย ควายที่ปลายลึงค์ดำ จะเลี้ยงไม่เชื่อง บังคับไม่ได้ ( เหมาะสำหรับใช้เป็นควายชน ซึ่งจะ คู่กับลักษณะตาปลาดุก และขอบหูทำ ) ลึงค์ชิดท้อง ลึงค์ไม่ดี

6 อัณฑะ ภูมิปัญญา เชื่อว่าพ่อพันธุ์ที่ให้ลูกดี ลูกอัณฑะต้องใหญ่ และเสมอกัน ไม่บิดเบี้ยว ควายอัณฑะบิด ถ้าใช้เป็นพ่อพันธุ์จะมี นิสัยดื้อไม่เชื่อฟัง ถ้าอัณฑะหรือไข่เล็ก ( กลุ่มภาคใต้ ) จะไม่มี กำลังผสมแม่พันธุ์ และยังเชื่อว่าถ้าพ่อพันธุ์ลูกอัณฑะบิด นิสัยที่ ไม่ดีของพ่อก็จะสามารถถ่ายทอดไปยังลูกได้ อัณฑะไม่ดี อัณฑะใหญ่ ไม่ คอดกิ่ว

7 ขวัญ เป็นลักษณะของขนบนร่างกายที่ขดเป็นวง อาจเวียนซ้ายหรือเวียนขวา ซึ่ง เป็นลักษณะทั่วไปของควายไทย ปราชญ์บางท่านระบุว่าขวัญดีจะเวียนขวา ( ประทักษิณ ) โดยควายจะมีขวัญตามร่างกายตั้งแต่ 1-9 แห่ง อยู่ในตำแหน่งที่ แตกต่างกัน จึงใช้ขวัญเป็นเครื่องหมายของควายแต่ละตัวได้ ซึ่งเดิมมีการใช้ ขวัญเป็นเครื่องหมายกำหนดรูปพรรณประจำตัวตัวควาย ( จรัญ, 2527) ควายพ่อพันธุ์ต้องมีขวัญดีประกอบ ขวัญที่เป็นมงคลและขวัญดี จะช่วย ส่งเสริมให้ควายมีความงามสง่า และขายได้ราคาสูงกว่าควายทั่วไป ลักษณะ ขวัญที่ไม่ดีประกอบกับ มีลักษณะกาลกิณี จะส่งผลร้ายต่อเจ้าของได้ เช่น อาจประสบปัญหาการประกอบอาชีพการงานหรือแม้กระทั่งถูกควายพ่อพันธุ์ ทำร้ายได้ ขวัญเวียน ขวา ขวัญเวียน ซ้าย

8 สวัส... ดี


ดาวน์โหลด ppt ก าร คั ดเ ลื อก ควายเพื่อทำ พ่อ พันธุ์. 1. ส่วนหน้าตา หัว เขา สอดคล้องกับลักษณะความงามตาม อุดมคติ ควายที่หน้าบาง เหมือนควายเพศเมีย จะไม่ ขา ทั้งขาหน้าและขาหลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google