งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย เด็กหญิง ศรา ลักษณ์ บุตรศิริ ชั้น ม.2/1 เลขที่ 36 เสนอ ครู มานะ ผิวผ่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย เด็กหญิง ศรา ลักษณ์ บุตรศิริ ชั้น ม.2/1 เลขที่ 36 เสนอ ครู มานะ ผิวผ่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย เด็กหญิง ศรา ลักษณ์ บุตรศิริ ชั้น ม.2/1 เลขที่ 36 เสนอ ครู มานะ ผิวผ่อง

2 วิเชียรมาศ มี ขนสีขาว แต่ที่ปาก หาง เท้าทั้งสี่ และหูทั้งสองข้างรวม แปดแห่งมีสีดำ ( สีเข้ม ) มี นัยน์ตาประกายสดใส เลี้ยงไว้มีคุณค่ายิ่งลำ นักหนา จักนำโภคา พิพัฒน์สมบัติเพิ่มพูล

3 ศุภลักษณ์ ขีขนเป็นสี ทองแดงตลอดตัว มี นัยน์ตาเป็นประกาย ใครเลี่ยงจักได้ยศถา ยิ่งพ้นพรรณนาเป็น อำมาตย์มนตรี

4 มาเลศ มี ขนสีดอกเลา เปรียบเสมือนกับเมฆสี เทายามฟ้ายับฝน มี นัยน์ตาหยาดเยิ้ม ประหนึ่งนำค้างย้ยต้อง กลีบบัว ใครพบเร่งให้ อุปถัมภ์ แมวนั้นจักนำมา ซึ่งสุขสวัสดิ์มงคล

5 โกนจา หรือ ร่องมด มีสีดำละเอียด นัยน์ตาสี ดอกบัวแรกแย้ม หาง เรียวยาว ม่าทางเดินสง่า เหมือนสิงห์โต แมวนี้ เลี้ยงดีมีคุณหนักหนา จง เร่งหามาเลี้ยงเทอญอย่า แคลงสงสัย

6 นิลรัตน์ สีดำทั้งตัว รวมถึงเล็บ ลิ้น ฟัน ดวงตา เลี้ยงไว้แล้วเชื่อ ว่าจะมีความเจริญ มี ทรัพย์ ปราศจาก อันตราย

7 วิลาศ มี ลำตัวสีดำจาก คอไปตลอดท้อง จาก สองหูไปจนถึงหางและ ขาทั้งสี่มีสีขาว ตาสี เขียว เชื่อว่าเลี้ยงไว้แล้ว จะได้เป็นเจ้าคนนายคน มีเงินทองมากมาย

8 เก้าแต้ม มี สีขาวเป็น พื้น มีแต้มสีดำเก้าจุดที่ คอ หัว ต้นขาหน้าและ หลังทั้งสองข้างและที่ ท้ายลำตัว เชื่อว่าเลี้ยง ไว้แล้วจะรุ่งเรือง ทางการค้าขาย

9 รัตนกำพล ตัวขาว เหมือนหอยสังข์ แต่ รอบตัวตรงส่วนอกมี ลักษณะคล้ายสายคาดสี ดำ ตาสีเหลือง เชื่อว่า เลี้ยงแล้วจะมียศ ผู้อื่น ยำเกรง

10 นิลจักร มีลำตัวดำ สนิท ที่คอมีขนสีขาว อยู่รอบเหมือนกับ ปลอกคอ เชื่อว่าเลี้ยง แล้วจะมีทรัพย์มาก

11 มุลิลา ลำ ตัวดำ หูสอง ข้างมีสีขาว ตามีสี เหลืองเหมือนดอก เบญจมาศ เชื่อว่าแมว ชนิดนี้เหมาะกับนักบวช เลี้ยงเพราะช่วยให้มีการ เล่าเรียนดีสม ปรารถนา

12 กรอบแว่น หรือ อานม้า มีปานลักษณะอานม้าบน หลัง เชื่อว่าแมวชนิดนี้มี ราคาสูงถึงแสนตำลึง ทองคำ และให้ เกียรติยศแก่เจ้าของ กรอบแว่น

13 ปัดเสวตร ตัว มีสีดำเป็น พื้น ตั้งแต่จมูกไปตาม แนวสันหลังถึงปลาย หางมีสีขาว ตาเหลือง คล้ายกับพลอย หาก เลี้ยงไว้จะมีความเจริญ มากกว่าคนในสกุล เดียวกันและได้ลาภยศ ปัดเสวตร

14 กระจอก ไม่กระจอก เหมือนชื่อ ลำตัวกลมมีสี ดำ รอบปากมีสีขาว ตาสี เหลือง เลี้ยงแล้วเชื่อกัน ว่าจะได้ที่ดินเงินทอง ไพร่ก็จะได้เป็นเจ้านาย คน กระจอก

15 สิงหเสพย์ ลำตัวมีสีดำ ที่ปาก รอบคอ จมูกมีสี ขาว ตาสีเหลือง เลี้ยง แล้วมีสิริมงคล สิงหเสพย์

16 การเวก ลำตัวสีดำ จมูกสีขาว ตาเป็น ประกายสีทอง เชื่อกัน ว่าภายใน 7 เดือนที่ ได้มาเลี้ยงจะได้ยศ ศักดิ์และลาภจำนวน มาก การเวก

17 จตุบท ตัวสีดำ เท้าทั้ง สี่มีสีขาว ตาสีเหลือง เหมือนดอกโสน เชื่อ ว่าให้คุณกับคนเลี้ยง จตุบท

18 แซมเสวตร มีขนสีดำ แซมขาว มีขนบาง และสั้งรูปร่างเพรียว มี นัยน์ตาดั่งหิ่งห้อย เลี้ยง ดีมีคุณหนักหนา จงเร่ง หามาเลี้ยงเทอญอย่า แคลงสงสัย แซม เสวตร


ดาวน์โหลด ppt โดย เด็กหญิง ศรา ลักษณ์ บุตรศิริ ชั้น ม.2/1 เลขที่ 36 เสนอ ครู มานะ ผิวผ่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google