งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Coffea spp. ถิ่นกำเนิดทวีปอัฟริกา แถบ ประเทศเอธิโอเปีย กาแฟ (coffee)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Coffea spp. ถิ่นกำเนิดทวีปอัฟริกา แถบ ประเทศเอธิโอเปีย กาแฟ (coffee)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Coffea spp. ถิ่นกำเนิดทวีปอัฟริกา แถบ ประเทศเอธิโอเปีย กาแฟ (coffee)

2 เริ่มจากคนเลี้ยงแพะ สังเกตุ เห็นแพะกินใบและผลกาแฟแล้วมี อาการสดชื่น จึงรับประทานบ้าง ชาวอาหรับ เผยแพร่การ บริโภคเมล็ดกาแฟ แถบประเทศ ใกล้ทะเลเมดีเตอร์เรเนียน การใช้ประโยชน์

3 ปลูกมากและเป็นผู้นำการ ผลิตกาแฟของโลกคือประเทศ บราซิล ปลูกกันทั่วไปแถบ อเมริกาใต้ อัฟริกาและเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ การปลูกในโลก

4 เริ่มปลูกครั้งแรก แถบทางเหนือใน จังหวัดลำปาง ภาคตะวันออกใน แถบจังหวัดจันทบุรี และภาคใต้แถบ จังหวัดสงขลา เริ่มปลูกครั้งแรก แถบทางเหนือใน จังหวัดลำปาง ภาคตะวันออกใน แถบจังหวัดจันทบุรี และภาคใต้แถบ จังหวัดสงขลา ปัจจุบันมีแหล่งปลูกสำคัญ 2 แหล่ง คือ ปัจจุบันมีแหล่งปลูกสำคัญ 2 แหล่ง คือ 1. ภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ เชียงราย แถบที่สูงจะเป็นพันธุ์อาราบิกา ( เป็น แหล่งปลูกใหม่จากโครงการ พระราชดำริ ) 2. ภาคใต้ คือ ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช เป็นแหล่งปลูกที่ สำคัญของประเทศไทย จะเป็นพันธุ์ โรบัสตา การปลูกในประเทศไทย

5 มีการผันผวนของราคาในแต่ละ ปีสูง ขึ้นกับปริมาณการผลิต ซึ่งจะ แปรตามสภาพภูมิอากาศของโลก ฉะนั้นทำให้การผลิตของไทยไม่มี การผลิตมากนัก มีการผันผวนของราคาในแต่ละ ปีสูง ขึ้นกับปริมาณการผลิต ซึ่งจะ แปรตามสภาพภูมิอากาศของโลก ฉะนั้นทำให้การผลิตของไทยไม่มี การผลิตมากนัก แหล่งผลิตที่สำคัญของประเทศ ไทย คือ ภาคใต้จะเป็นแหล่งผลิต กาแฟโรบัสตา ซึ่งคุณภาพต่ำราคา ไม่ดี แหล่งผลิตกาแฟอาราบิกาซึ่ง อยู่ทางภาคเหนือ กำลังการผลิตยัง ต่ำไม่เพียงพอสำหรับใช้ในประเทศ แหล่งผลิตที่สำคัญของประเทศ ไทย คือ ภาคใต้จะเป็นแหล่งผลิต กาแฟโรบัสตา ซึ่งคุณภาพต่ำราคา ไม่ดี แหล่งผลิตกาแฟอาราบิกาซึ่ง อยู่ทางภาคเหนือ กำลังการผลิตยัง ต่ำไม่เพียงพอสำหรับใช้ในประเทศ ปัญหาการผลิต

6 - แยกได้ 3 พันธุ์หลัก 1. อาราบิกา (Arabica) - ต้นเล็ก, ใบเล็ก - เมล็ดเล็ก, คุณภาพดี และมี ผลผลิตสูง - เหมาะที่จะปลูกในที่สูง อุณหภูมิต่ำ - ไม่ต้านทานต่อโรคราสนิม (Rust) พันธุ์กาแฟ

7 . โรบัสตา (Robusta) 2. โรบัสตา (Robusta) - ต้นใหญ่, ใบใหญ่ - เมล็ดโต, คุณภาพและ ผลผลิตปานกลาง - เหมาะที่จะปลูกในที่ราบ ใกล้ระดับน้ำทะเล - ต้องการความชุ่มชื้นสูง - ต้านทานต่อโรคราสนิม

8 3. ลิเบอริกา (Liberica) - ต้นใหญ่, ใบใหญ่เรียบ - เมล็ดโตมาก, คุณภาพต่ำ และผลผลิตปานกลาง - ต้านทานต่อโรคราสนิม - ชอบความชุ่มชื้น

9 อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 20. c พันธุ์อาราบิกา 17 – 20. c พันธุ์โรบัสตา 20 25. c อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 20. c พันธุ์อาราบิกา 17 – 20. c พันธุ์โรบัสตา 20 25. c ฝน 1,000 – 1,250 มม./ ปี ช่วงแล้งต้องเพียงพอสำหรับการ กระตุ้นออกดอก ฝน 1,000 – 1,250 มม./ ปี ช่วงแล้งต้องเพียงพอสำหรับการ กระตุ้นออกดอก แสง ต้องเพียงพอ ซึ่งส่วนมาก แล้วมักอยู่ในเขต Tropical แต่ อย่างไรก็ตาม ร่มเงาประมาณ 30- 50 % ของแสงอาทิตย์ เป็นสิ่งจำเป็น ในบางแถบ เช่น ประเทศ เปอร์โตริโก แสง ต้องเพียงพอ ซึ่งส่วนมาก แล้วมักอยู่ในเขต Tropical แต่ อย่างไรก็ตาม ร่มเงาประมาณ 30- 50 % ของแสงอาทิตย์ เป็นสิ่งจำเป็น ในบางแถบ เช่น ประเทศ เปอร์โตริโก สภาพภูมิอากาศสำหรับกาแฟ

10 ขึ้นได้ดินเกือบทุกชนิด ขึ้นได้ดินเกือบทุกชนิด ระบายน้ำได้ดี เช่น พื้นที่ลาดเอียง ระบายน้ำได้ดี เช่น พื้นที่ลาดเอียง pH ประมาณ 4.5-6.5 pH ประมาณ 4.5-6.5 ดิน

11 นิยมการเพาะเมล็ดสุกเต็มที่และ สมบูรณ์ อายุ 50-60 วันก็จะได้ต้น กล้างอกมีใบจริง ประมาณ 4 ใบ นิยมการเพาะเมล็ดสุกเต็มที่และ สมบูรณ์ อายุ 50-60 วันก็จะได้ต้น กล้างอกมีใบจริง ประมาณ 4 ใบ ทำการย้ายต้นกล้า ลง ถุงพลาสติกหรือแปลงเพาะชำ โดย มีระยะปลูก 30 x 100 ซม. ควรมี ร่มเงา ทำการย้ายต้นกล้า ลง ถุงพลาสติกหรือแปลงเพาะชำ โดย มีระยะปลูก 30 x 100 ซม. ควรมี ร่มเงา ต้นกล้าอายุ 1 - 1 ½ ปี ก็สามารถ ย้ายลงปลูกในแปลงได้แล้ว ต้นกล้าอายุ 1 - 1 ½ ปี ก็สามารถ ย้ายลงปลูกในแปลงได้แล้ว การขยายพันธุ์

12 ต้นกล้าอายุ 1- 1 ½ ปี ( สูง 60-75 ซม. หรือมีใบจริงไม่น้อยกว่า 7 คู่ ) ก็ นำลงปลูกในแปลง ต้นกล้าอายุ 1- 1 ½ ปี ( สูง 60-75 ซม. หรือมีใบจริงไม่น้อยกว่า 7 คู่ ) ก็ นำลงปลูกในแปลง แปลงปลูกระยะแรกควรมีร่มเงาบ้าง ซึ่งส่วนมากจะใช้ปลูก ไม้ร่มเงา คือ - ร่มเงาชั่วคราว คือ กล้วย กระถิน ถั่วมะแฮะ ฯลฯ - ร่มเงาถาวร คือ ทองหลวง สะตอ มะพร้าว ฯลฯ แปลงปลูกระยะแรกควรมีร่มเงาบ้าง ซึ่งส่วนมากจะใช้ปลูก ไม้ร่มเงา คือ - ร่มเงาชั่วคราว คือ กล้วย กระถิน ถั่วมะแฮะ ฯลฯ - ร่มเงาถาวร คือ ทองหลวง สะตอ มะพร้าว ฯลฯ ระยะปลูกโดยทั่วไป ใช้ 3 x 3 เมตร หรือ ประมาณ 200 ต้น / ไร่ ( ระยะ ปลูกจะขึ้นกับวิธีการปลูกและการตัด แต่งทรงพุ่ม ) ระยะปลูกโดยทั่วไป ใช้ 3 x 3 เมตร หรือ ประมาณ 200 ต้น / ไร่ ( ระยะ ปลูกจะขึ้นกับวิธีการปลูกและการตัด แต่งทรงพุ่ม ) การปลูก

13 1. ตัดยอด เมื่อต้นกาแฟสูงประมาณ 2 เมตร ให้ตัดยอกที่ระดับ 1.8 เมตร เลี้ยง กิ่งที่แตกเพียง 1 กิ่ง เพื่อการ เจริญเติบโตต่อไป 2. ตัดแต่งเพื่อเลี้ยงต้นใหม่ เลี้ยงกิ่ง 4 กิ่ง หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งที่ 1 ให้ ตัดกิ่งที่ 1 หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งที่ 2 ให้ ตัดกิ่งที่ 2 หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งที่ 3 ให้ ตัดกิ่งที่ 3 หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งที่ 4 ให้ ตัดกิ่งที่ 4 หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งที่ 5 ให้ ตัดกิ่งที่ 1 3. ตัดแบบทั้งต้น ทำการปลูก ทำการปลูก แบบฮาวาย วิธีการตัดแต่ง

14 เก็บเกี่ยวเฉพาะผลที่สุก เก็บเกี่ยวเฉพาะผลที่สุก การปอกผลกาแฟ ควร จะเริ่มทำภายใน 1 วัน หลังจากเก็บผลกาแฟจาก ต้น การปอกผลกาแฟ ควร จะเริ่มทำภายใน 1 วัน หลังจากเก็บผลกาแฟจาก ต้น การเก็บเกี่ยว

15 ตากแดด 5-7 วัน ตากแดด 5-7 วัน เมล็ดกาแฟที่ตากได้ระดับ พอดี เมล็ดในจะมีสีคล้ำและแข็ง กัดไม่แตก เมล็ดกาแฟที่ตากได้ระดับ พอดี เมล็ดในจะมีสีคล้ำและแข็ง กัดไม่แตก การตาก เอา silver skin ออก โดยการ ตำและฝัดร่อน พร้อมทั้งเป็นการ แยกเมล็ดที่ดำและเมล็ดที่แตก ออกจากเมล็ดดีด้วย เอา silver skin ออก โดยการ ตำและฝัดร่อน พร้อมทั้งเป็นการ แยกเมล็ดที่ดำและเมล็ดที่แตก ออกจากเมล็ดดีด้วย การกระเทาะเปลือก

16 การผลิตเมล็ดกาแฟแบบแห้ง - โดยปล่อยให้ผลกาแฟสุก แห้ง คาต้น - หรือถ้าไม่แห้งก็ต้องตากให้ แห้ง นำผลแห้งเข้า เครื่องสีหรือตำ ฝัด + ร่อน เมล็ด กาแฟ

17 1. โรคราสนิม (Rust) เกิดจากเชื้อรา - รอยแผลจะเป็นสี เหลืองกึ่งส้ม ปรากฏอยู่ใต้ใบ ระบาดมากในฤดูฝน ป้องกันกำจัด - ใช้พันธุ์ต้านทาน - ฉีดยาป้องกันกำจัดเชื้อรา เมื่อมีการระบาด 2. แมลง - เพลี้ยหอย, เพลี้ยแป้ง ป้องกันกำจัด - ฉีดยากำจัด 3. หนู, กระรอก กินผลกาแฟที่สุก ป้องกันกำจัด - ทำความสะอาดสวน - ใช้เหยื่อพิษ โรคและ ศัตรู


ดาวน์โหลด ppt ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Coffea spp. ถิ่นกำเนิดทวีปอัฟริกา แถบ ประเทศเอธิโอเปีย กาแฟ (coffee)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google