งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อซิเมนต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อซิเมนต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อซิเมนต์

2 ปลาดุกบิ๊กอุย เป็นปลาที่เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus) เพศเมียกับปลาดุกเทศ (Clarias gariepinus) เพศผู้ที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกาในปัจจุบันปลาดุกบิ๊กอุย เป็นที่นิยมเลี้ยง เนื่องจากเลี้ยงง่าย โตเร็ว ทนทาน ต่อโรค และสภาพแวดล้อมได้ดี เป็นที่นิยมบริโภค และราคาถูก

3 การเตรียมบ่อ กำจัดฤทธิ์ปูนในบ่อให้หมด
สภาพน้ำที่เลี้ยงต้องเป็นกลางหรือด่างเล็กน้อย ระดับน้ำ เริ่มแรกควรลึกประมาณ เซนติเมตร ปล่อยลูกปลา ขนาด 2-3 นิ้ว ในอัตรา ตัวต่อตารางเมตร เพิ่มระดับน้ำ 5-10 เซนติเมตรต่อสัปดาห์ ระยะเวลาการเลี้ยงประมาณ 3-5 เดือน ปลาจะเจริญเติบโตประมาณ กรัมต่อตัว อัตรารอดประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์

4

5

6 ชนิดของอาหาร อาหารปลากินเนื้อ เม็ดเล็ก โปรตีนไม่ต่ำกว่า 30%
อาหารปลากินเนื้อ เม็ดใหญ่ โปรตีนไม่ต่ำกว่า 25% หรือสามารถให้อาหารอื่น ๆ ทดแทนอาหารเม็ดได้ ไส้ไก่ ปลาเป็ด รำละเอียด เศษผัก, เศษอาหาร

7 การให้อาหาร ควรให้วันละ 2 ครั้ง (เช้า,เย็น) เมื่อปลา
ไม่กินอาหารควรหยุดให้ทันที

8

9 สิ่งที่จำเป็น ต้องถ่ายเทน้ำ เพื่อป้องกันน้ำเสีย
ถ่ายเทน้ำ 1/3 ของน้ำในบ่อทุก 2 สัปดาห์ ในยามปกติ วัดขนาดปลาที่ใกล้เคียงกันอยู่ในบ่อเดียวกัน ทยอยจับปลาขนาดใหญ่บริโภคหรือจำหน่าย

10

11 วิธีป้องกันการเกิดโรคในปลาดุกบิ๊กอุยที่เลี้ยง
ควรเตรียมบ่อและน้ำตามวิธีการที่เหมาะสมก่อนปล่อยลูกปลา ซื้อพันธุ์ปลาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ว่าแข็งแรง และปราศจากโรค หมั่นตรวจดูอาการของปลาอย่างสม่ำเสมอ ถ้าเห็นผิดปกติต้องรีบหาสาเหตุและแก้ไขโดยเร็ว เปลี่ยนถ่ายน้ำจากระดับพื้นบ่ออย่างสม่ำเสมอ อย่าให้อาหารจนเหลือ

12 แนวโน้มตลาด เกษตรกรนิยมเลี้ยงเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ราคาปลาดุก ไม่เคลื่อนไหวมากนัก อุปนิสัยของคนไทย ซึ่งนิยมบริโภคเนื้อปลา ถ้าสามารถลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้ราคาต่ำลง จะทำให้การบริโภคสูงขึ้น ผลผลิตจากธรรมชาติลดลงอันเนื่องมาจากแหล่งน้ำเสื่อมโทรมก็จะมีผลทำให้การบริโภคปลาจากการเพาะเลี้ยงมากขึ้น ในปัจจุบันมีการรณรงค์ให้บริโภคอาหารโปรตีนจากเนื้อปลา เพราะให้โปรตีนสูงย่อยง่ายและมีราคาถูก


ดาวน์โหลด ppt การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อซิเมนต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google