งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคัดเลือก “ ค วายงาม ” ตามอุดมคติ หรืออุดมทัศนีย์ (Ideal type)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคัดเลือก “ ค วายงาม ” ตามอุดมคติ หรืออุดมทัศนีย์ (Ideal type)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคัดเลือก “ ค วายงาม ” ตามอุดมคติ หรืออุดมทัศนีย์ (Ideal type)

2 “ ควายไทย มรดกไทย ” “ ควายไทย มรดกไทย ” เป็นคำกล่าวที่ไม่เกิน ความเป็นจริงที่มีต่อวิถีชีวิตคนไทย และระบบ เกษตรกรรมไทย ถึงแม้ปัจจุบันจำนวนควายจะ ลดลงอย่างต่อเนื่อง พร้อมๆ กับจิตสำนึกและความ ตระหนักถึงบุญคุณควาย อย่างไรก็ตาม ท่ามกลาง กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจหยุดยั้งได้นี้ ก็ยังมีความหวังที่ควายไทยจะคงอยู่คู่กับคนไทย เพื่อรักษาพยัญชนะไทย ตัวที่ 4 คือ ค... ควาย เข้า นา เอาไว้ให้ได้ชั่วลูกหลาน

3 เอกลักษณ์เฉพาะควายไทย 1. อ้องคอ หรือบั้งคอ / บ้องคอ คือขนและผิวหนังสี ขาวรูปตัววี (V) เหมือนแถบบั้งนายสิบ (Chevron) พาดขวางบริเวณ ใต้คอ อยู่ช่วงระหว่างอกลูกมะพร้าวถึงคอต่อ สามารถจำแนกได้ 3 แบบ คือ 1.1 ควายสามอ้อง

4 อ้องคอ หรือบั้งคอ / บ้องคอ 1.2 ควายสองอ้อง มีขนสีขาวรูปตัววี เพียง 2 แถบ ตรง กับเชือกผูกคอ 1 แถบ และบริเวณ เหนืออกลูก มะพร้าว อีก 1 แถบ เป็นลักษณะ ควายงามทั่วไป 1.3 ควายทั่วไป ควายที่เลี้ยงกันอยู่ทั่วไป ที่เป็นควาย ปลัก จะต้องมีอ้องคอสีขาว โดยอาจจะมีระหว่าง 1- 2 แถบ แต่ว่าขนสีขาวรูปตัววี มองเห็นไม่ชัดเจนบางตัวถ้าไม่ สังเกตให้ดีก็จะมองไม่เห็น ซึ่งส่วนใหญ่จะชัดเจนเพียง 1 แถบ และไม่นับเป็นควายงาม

5 2. จุดขนสีขาวบนใบหน้า จุดขนสีขาวบน โดยมี 3 ตำแหน่ง รวม 7 จุด ด้วยกัน คือ 1. บริเวณหัวตาต่อกับหัวคิ้ว ขนาดเท่ากันทั้ง 2 ข้าง 2. บริเวณแก้ม ทั้ง 2 ข้างต้อง ตรงกัน 3. บริเวณข้างกรามล่าง 2 ข้าง ซ้าย - ขวา ในตำแหน่งที่ตรงกัน และในแนวเดียวกันนี้จะมีจุดขาว อีก 1 จุด อยู่ใต้คาง

6 3. ข้อเท้าขาว ข้อเท้าขาว จากเล็บขึ้นมาถึงข้อเข่าขาหน้า และ ขาหลัง มองดูเหมือนใส่ถุงเท้าสีขาว โดยจะมีสีดำ ขีดขวางตรงตำแหน่งข้อกีบ โดยในตำแหน่งของขา หลังจะมีสีดำชัดเจนกว่าขาหน้า

7 4. ขั้วอัณฑะและปลายลึงค์ ควายไทยจะมีขั้ว อัณฑะสั้น เกือบติดท้อง ไม่คอดกิ่ว และปลายลึงค์ จะหย่อนลงเล็กน้อย ควายมูร่าห์หรือ ควายลูกผสมปลาย ลึงค์จะหย่อนยาน ขั้วอัณฑะ สั้นไม่ คอดกิ่ว

8 5. สีหนังและขน สีของควายจะเป็นสีผสมของหนังและขน และควายไทยโดยปกติ ขนไม่ได้ดกหนามาก เหมือนควายแขก สีที่เห็นจึงเป็นสีของหนังเป็น ส่วนใหญ่ โดยสีของควายอาจแตกต่างกันได้ จากแหล่งน้ำที่เลี้ยง ความสมบูรณ์ร่างกาย รวมถึงช่วงอายุต่างฯ คำ (2553) ให้ความเห็นว่าควายที่มีสีหนังและขนเป็นสีเปลือกเมล็ด มะขามถือว่าเป็นสุดยอดของสีควายงาม รองลงมาคือสีเลา หรือ สีเทา สีเปลือกเมล็ด มะขาม


ดาวน์โหลด ppt การคัดเลือก “ ค วายงาม ” ตามอุดมคติ หรืออุดมทัศนีย์ (Ideal type)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google