งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

UNDO โปรแกรมประมาณ การยอดเงินเมื่อ เกษียณสำหรับการ ตัดสินใจ UNDO สำนักงานคลังจังหวัด สระบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "UNDO โปรแกรมประมาณ การยอดเงินเมื่อ เกษียณสำหรับการ ตัดสินใจ UNDO สำนักงานคลังจังหวัด สระบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 UNDO โปรแกรมประมาณ การยอดเงินเมื่อ เกษียณสำหรับการ ตัดสินใจ UNDO สำนักงานคลังจังหวัด สระบุรี

2 Undo หรือไม่ ถามใจ ท่านเอง Undo หรือไม่ ถามใจ ท่านเอง

3 Undo อาจจะคุ้มกว่าถ้า... 1. อายุราชการมาก วันทวีคูณมาก และเงินเดือน 5 ปีสุดท้ายไม่ตัน 2. ประเมินแล้วบำนาญส่วนเพิ่มมีมาก 3. ประเมินระยะเวลารอคอยในการทยอยเก็บ บำนาญส่วนต่าง “ ไม่นานเกินรอ ” Undo อาจจะไม่คุ้มถ้า.. 1. อายุราชการปกติ ไม่มีวันทวีคูณ 2. เงินเดือน 5 ปีสุดท้ายตัน ทำให้คำนวณแล้วบำนาญสองสูตรไม่ต่างกันมาก 3. ประเมินระยะเวลารคอยในการทยอยเก็บบำนาญส่วนต่างๆ “ นานเกินไป ” 4. มีภาระหนี้สิน จำเป็นต้องนำบำนาญมาผ่อนหนี้ เงินเหลือใช้ต่อเดือนมีน้อย 5. มีปัญหาสุขภาพ ( โรคประจำตัว )

4 กรณีไม่เคยใช้งาน GPF Web Service www.google.com www.google.com

5 พิมพ์ว่า “ ขอรหัสผ่าน กบข ” 1 2

6

7 กดปุ่ม Yes

8 กดปุ่ม ขอรหัสผ่าน ใหม่

9 ระบุเลขที่บัตร ปชช. จำนวน 13 หลัก

10 1 2

11 เลือกตัวเลือกสำหรับขอ กำหนดรหัสผ่านใหม่ 1 2

12 นำรหัสจาก SMS ที่ได้รับมากรอก ในช่องว่าง 1 2

13 กำหนดรหัสผ่านใหม่ที่ ต้องการ 1 2 3

14 ได้รหัสสำหรับใช้งานในเว็บ UNDO เรียบร้อยแล้ว

15 เข้าสู่ ได้ 2 ช่องทาง www.undo.in.th www.cgd.go.th คลิ๊ก UNDO 1 2

16 http ://www.undo.in.th ผู้รับ บำนา ญ

17 http ://www.cgd.go.th คลิ๊ ก

18 http ://www.undo.in.th ผู้รับ บำนา ญ

19 เลือกโปรแกรมการประเมิน

20 ระบุเลขที่บัตร ปชช. และ รหัสผ่าน 13 หลัก

21 ระบุเลขที่บัตร ปชช. และ รหัสผ่าน 1 2 4 3 จำง่าย ๆ จำได้คน เดียว จำง่าย ๆ จำได้คน เดียว

22 เลือกยอมรับ

23 ข้อมูลที่ต้องเตรียม 1. วันเดือนปีเกิด 2. วันเข้ารับราชการ 3. เงินเดือนปัจจุบัน 4. อัตราการเพิ่มเงินเดือน 5. อัตราการออมเพิ่มกับ กบข. จาก ปัจจุบันถึงเกษียณ 6. ประมาณการผลประโยชน์ที่ กบข. บริหารให้ถึงวันเกษียณ

24

25 ตารางประมาณ การ Undo ภายใต้สมมุติฐาน 1. อัตราการเพิ่มขึ้น เงินเดือน ปีละ 4 % 2. ผลตอบแทน กบข. ปีละ 4 % 1 1

26 ตารางประมาณ การ Undo ภายใต้สมมุติฐาน 1. อัตราการเพิ่มขึ้น เงินเดือน ปีละ 5 % 2. ผลตอบแทน กบข. ปีละ 4 % 2 2

27 ตารางประมาณ การ Undo ภายใต้สมมุติฐาน 1. อัตราการเพิ่มขึ้น เงินเดือน ปีละ 5 % 2. ผลตอบแทน กบข. ปีละ 5 % 3 3

28 Undo


ดาวน์โหลด ppt UNDO โปรแกรมประมาณ การยอดเงินเมื่อ เกษียณสำหรับการ ตัดสินใจ UNDO สำนักงานคลังจังหวัด สระบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google