งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมประมาณการยอดเงินเมื่อเกษียณสำหรับการตัดสินใจ UNDO

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมประมาณการยอดเงินเมื่อเกษียณสำหรับการตัดสินใจ UNDO"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมประมาณการยอดเงินเมื่อเกษียณสำหรับการตัดสินใจ UNDO
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี

2 Undo หรือไม่ ถามใจท่านเอง

3 Undo อาจจะคุ้มกว่าถ้า...
1.อายุราชการมาก วันทวีคูณมาก และเงินเดือน 5 ปีสุดท้ายไม่ตัน 2.ประเมินแล้วบำนาญส่วนเพิ่มมีมาก 3.ประเมินระยะเวลารอคอยในการทยอยเก็บบำนาญ ส่วนต่าง “ไม่นานเกินรอ” Undo อาจจะไม่คุ้มถ้า.. 1. อายุราชการปกติ ไม่มีวันทวีคูณ 2. เงินเดือน 5 ปีสุดท้ายตัน ทำให้คำนวณแล้วบำนาญสองสูตรไม่ต่างกันมาก 3. ประเมินระยะเวลารคอยในการทยอยเก็บบำนาญส่วนต่างๆ “นานเกินไป” 4. มีภาระหนี้สิน จำเป็นต้องนำบำนาญมาผ่อนหนี้ เงินเหลือใช้ต่อเดือนมีน้อย 5. มีปัญหาสุขภาพ (โรคประจำตัว)

4 กรณีไม่เคยใช้งาน GPF Web Service

5 พิมพ์ว่า “ขอรหัสผ่านกบข”
1 2

6

7 กดปุ่ม Yes

8 กดปุ่ม ขอรหัสผ่านใหม่
กดปุ่ม ขอรหัสผ่านใหม่

9 ระบุเลขที่บัตร ปชช. จำนวน 13 หลัก

10 ระบุเลขที่บัตร ปชช. จำนวน 13 หลัก
2

11 เลือกตัวเลือกสำหรับขอกำหนดรหัสผ่านใหม่
1 2

12 นำรหัสจาก SMS ที่ได้รับมากรอกในช่องว่าง
1 2

13 กำหนดรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการ
1 2 3

14 ได้รหัสสำหรับใช้งานในเว็บ UNDO เรียบร้อยแล้ว

15 เข้าสู่ ได้ 2 ช่องทาง 1 คลิ๊ก UNDO 2

16 http ://www.undo.in.th ผู้รับบำนาญ

17 http ://www.cgd.go.th คลิ๊ก

18 http ://www.undo.in.th ผู้รับบำนาญ

19 เลือกโปรแกรมการประเมิน

20 ระบุเลขที่บัตร ปชช. และรหัสผ่าน
13 หลัก

21 ระบุเลขที่บัตร ปชช. และรหัสผ่าน
1 2 จำง่าย ๆ จำได้คนเดียว 3 4

22 เลือกยอมรับ

23 ข้อมูลที่ต้องเตรียม 1. วันเดือนปีเกิด 2. วันเข้ารับราชการ
3. เงินเดือนปัจจุบัน 4. อัตราการเพิ่มเงินเดือน 5. อัตราการออมเพิ่มกับ กบข. จากปัจจุบันถึงเกษียณ 6. ประมาณการผลประโยชน์ที่ กบข. บริหารให้ถึงวันเกษียณ

24

25 1 ตารางประมาณการ Undo ภายใต้สมมุติฐาน
1. อัตราการเพิ่มขึ้นเงินเดือน ปีละ 4 % 2. ผลตอบแทน กบข. ปีละ 4%

26 2 ตารางประมาณการ Undo ภายใต้สมมุติฐาน
1. อัตราการเพิ่มขึ้นเงินเดือน ปีละ 5 % 2. ผลตอบแทน กบข. ปีละ 4 %

27 3 ตารางประมาณการ Undo ภายใต้สมมุติฐาน
1. อัตราการเพิ่มขึ้นเงินเดือน ปีละ 5 % 2 .ผลตอบแทน กบข. ปีละ 5 %

28 Undo


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมประมาณการยอดเงินเมื่อเกษียณสำหรับการตัดสินใจ UNDO

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google