งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 หน้าจอตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย  หากต้องการทำธุรกรรมทางการ เงินกับ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข สกลนคร ผ่านตู้ ATM ของ ธนาคารกรุงไทย ให้ท่านสอดบัตร และทำตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " หน้าจอตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย  หากต้องการทำธุรกรรมทางการ เงินกับ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข สกลนคร ผ่านตู้ ATM ของ ธนาคารกรุงไทย ให้ท่านสอดบัตร และทำตาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  หน้าจอตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย

3  หากต้องการทำธุรกรรมทางการ เงินกับ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข สกลนคร ผ่านตู้ ATM ของ ธนาคารกรุงไทย ให้ท่านสอดบัตร และทำตาม ขั้นตอนหน้าจอดังนี้

4  1. กดรหัสบัตร ATM

5  2. เลือกบริการการอื่นๆเพื่อเข้าสู่ บริการสหกรณ์

6  3. เลือกบริการอื่นๆอีกครั้ง

7  4. เลือกบริการสหกรณ์ออม ทรัพย์

8  5. หน้าจอจะปรากฏรายการ ต่างๆให้สมาชิกเลือกที่ ต้องการ

9  กรณีสอบถามเงินฝาก / เงินกู้

10  1. สมาชิกเลือกบริการ สอบถามยอดเงินฝาก / สอบถามยอดเงินกู้

11  2. หน้าจอจะแสดงเงิน คงเหลือตามบัญชี / เงิน คงเหลือที่ถอนได้

12  กรณีรับเงินฝากและรับ เงินกู้สามัญ

13  1. สมาชิกเลือกบริการรับ “ ฝากเงิน ”

14  2. ระบุจำนวนเงินที่ท่านต้องการรับ และกดถูกต้อง เงินจะถูกโอนเข้า บัญชีของท่านที่ธนาคารกรุงไทย ทันที

15  3. รายการเสร็จสมบูรณ์

16  4. สมาชิกสามารถเบิกถอน เงินสดจากบัญชีได้ ตามปกติ

17  5. รายการเสร็จสมบูรณ์


ดาวน์โหลด ppt  หน้าจอตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย  หากต้องการทำธุรกรรมทางการ เงินกับ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข สกลนคร ผ่านตู้ ATM ของ ธนาคารกรุงไทย ให้ท่านสอดบัตร และทำตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google