งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือการใช้บริการ Gpf Web Service 6 กรกฎาคม 2557 6 กรกฎาคม 2557 6 กรกฎาคม 2557 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือการใช้บริการ Gpf Web Service 6 กรกฎาคม 2557 6 กรกฎาคม 2557 6 กรกฎาคม 2557 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือการใช้บริการ Gpf Web Service 6 กรกฎาคม 2557 6 กรกฎาคม 2557 6 กรกฎาคม 2557 1

2 2 เมื่อสมาชิกเข้ามาที่หน้าเว็บ GPF web Service คลิกที่ปุ่ม ลืมรหรัสผ่าน เพื่อทำการขอกำหนดรหัสผ่านใหม่ด้วยตนเอง ดังรูป คลิกที่ปุ่มลืม รหัสเพื่อทำ การขอรหัส ใหม่ด้วย ตนเอง

3 6 กรกฎาคม 2557 6 กรกฎาคม 2557 6 กรกฎาคม 2557 3 ให้สมาชิกทำการกรอกรหัสประจำตัวประชาชนของสมาชิก ดังรูป ใส่หมายเลขบัตร ประชาชน 13 หลัก

4 6 กรกฎาคม 2557 6 กรกฎาคม 2557 6 กรกฎาคม 2557 4 กรณีที่สมาชิกจำข้อมูล E-mail ที่ให้ไว้กับทางกบข. ได้ ขอกำหนดรหัสผ่านใหม่ทาง E-mail จากคลิกปุ่มถัดไป ดังรูป กรณีจำ E-Mail ที่ให้ไว้กับ กบข. ได้

5 6 กรกฎาคม 2557 6 กรกฎาคม 2557 6 กรกฎาคม 2557 5 ระบบจะทำการส่ง link สำหรับตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ ให้สมาชิก ทาง E-mail ของสมาชิก ปิดหน้าต่างนี้แล้ว ไปที่อีเมล์ของท่าน ระบบจะส่ง Link เพื่อให้ท่านกำหนด รหัสผ่าน

6 6 กรณีที่สมาชิกจำข้อมูล E-mail ที่ให้ไว้กับทางกบข. ไม่ได้ กรณีจำ E-Mail ที่ให้ไว้กับ กบข. ไม่ได้

7 ระบบจะทำการสุ่มคำถามยืนยันตัวตนที่มีอยู่ในระบบมา 3 ข้อ ต้องตอบให้ถูกทุกข้อ 7

8 6 กรกฎาคม 2557 6 กรกฎาคม 2557 6 กรกฎาคม 2557 8 ระบบจะให้สมาชิกตั้งคำถามและคำตอบของคำถามรักษาความปลอดภัยของสมาชิก

9 ระบบจะให้สมาชิกกรอกข้อมูล E-mail ของสมาชิกใหม่ 6 กรกฎาคม 2557 6 กรกฎาคม 2557 6 กรกฎาคม 2557 9

10 ระบบจะทำการส่ง link ไปยัง E-mail ที่สมาชิกกรอกมา ใหม่ 6 กรกฎาคม 2557 6 กรกฎาคม 2557 6 กรกฎาคม 2557 10

11 11 Link ที่สมาชิกจะได้รับรหัสผ่านทางอีเมล์ หลังจากท่าน ดำเนินการตามขั้นตอนแล้ว

12 สมาชิกกำหนดรหัสผ่านเองเป็นตัวเลข 8 หลัก 6 กรกฎาคม 2557 6 กรกฎาคม 2557 6 กรกฎาคม 2557 12

13 เมื่อกำหนดรหัสผ่านแล้วจะสามารถเข้าใช้ระบบได้ 6 กรกฎาคม 2557 6 กรกฎาคม 2557 6 กรกฎาคม 2557 13


ดาวน์โหลด ppt คู่มือการใช้บริการ Gpf Web Service 6 กรกฎาคม 2557 6 กรกฎาคม 2557 6 กรกฎาคม 2557 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google