งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสมัครใช้บริการ SCB Easy Net สำหรับ xxxxxxxxx. การสมัครใช้บริการ SCB Easy Net - เข้าสู่บริการ SCB Easy Net (www.scbeasy. com)www.scbeasy. com - เลือกสมัครบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสมัครใช้บริการ SCB Easy Net สำหรับ xxxxxxxxx. การสมัครใช้บริการ SCB Easy Net - เข้าสู่บริการ SCB Easy Net (www.scbeasy. com)www.scbeasy. com - เลือกสมัครบริการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสมัครใช้บริการ SCB Easy Net สำหรับ xxxxxxxxx

2 การสมัครใช้บริการ SCB Easy Net - เข้าสู่บริการ SCB Easy Net (www.scbeasy. com)www.scbeasy. com - เลือกสมัครบริการ ออนไลน์ การสมัครใช้ บริการ

3 - กรอกหมายเลข บัตร ATM - กรอกรหัส ATM โดยใช้แป้นพิมพ์ ที่ปรากฎบน หน้าจอ -Click “OK” -Click “Next” การสมัครใช้ บริการ การสมัครใช้บริการ SCB Easy Net

4 - กรอกหมายเลข บัตรประชาชน หรือ หนังสือ เดินทาง -Click “Next” การสมัครใช้ บริการ การสมัครใช้บริการ SCB Easy Net

5 - ระบุ Log in name, Password, และ Email ของท่าน - ระบุคำถามช่วย จำ หรือ ท่าน สามารถทำได้ที่ เมนู “Edit Profile” หลังจาก เข้าสู่บริการ SCB Easy Net การสมัครใช้ บริการ การสมัครใช้บริการ SCB Easy Net

6 Bill Payment - สามารถชำระค่าสินค้า และบริการได้ทั้งค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ และสาธารณูปโภคต่างๆ กว่า xxx รายการ บริการของ SCB Easy Net SCB Easy Net ทำอะไรได้บ้าง ?

7 Bill Payment - สามารถตั้งค่าการชำระ เงิน ที่เป็นประจำทุกเดือนได้ ด้วยการ เลือกตั้งเวลา ชำระล่วงหน้า และ จำนวนเดือนที่จะชำระ ซ้ำ บริการของ SCB Easy Net SCB Easy Net ทำอะไรได้บ้าง ?

8 SCB Easy Net สมัครง่าย ใช้ง่าย อยู่ที่ไหนก็เหมือน ไปธนาคาร http://www.scbeasy.com


ดาวน์โหลด ppt การสมัครใช้บริการ SCB Easy Net สำหรับ xxxxxxxxx. การสมัครใช้บริการ SCB Easy Net - เข้าสู่บริการ SCB Easy Net (www.scbeasy. com)www.scbeasy. com - เลือกสมัครบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google