งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซ์เรย์เต้านมเคลื่อนที่ วันที่ 8 มกราคม 2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซ์เรย์เต้านมเคลื่อนที่ วันที่ 8 มกราคม 2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซ์เรย์เต้านมเคลื่อนที่ วันที่ 8 มกราคม 2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

2 ผลการคัดกรองจำนวน ( ค น ) ร้อยละ คัดกรองสตรีอายุ 30-60 ปี 870 พบกลุ่มเสี่ยง จำนวน 248 คน 24828.5 แพทย์ตรวจ จำนวน 156 คน พยาบาลตรวจ 92 คน 248100.00 พบความผิดปกติของเต้านม 6225.00 ส่งตรวจด้วยเครื่องเอกซ์เรย์เต้านม เคลื่อนที่ - รถเอกซ์เรย์ของมูลนิธิกาญจน บารมี สงสัยมะเร็งเต้านม - ส่ง รพ. พระจอมเกล้าฯ ( รถ เอกซเรย์ของเอกชน ) ไม่มาตรวจ นัดตรวจ 18 ก. พ.58 ตรวจวันที่ 22 ม. ค.58 สงสัยมะเร็งเต้านม รวมตรวจเอกซ์เรย์เต้านม 57 ราย สงสัยมะเร็งเต้านม 62 17 5 45 2 3 40 6 11 100.00 29.41 15.00 19.30

3 อ. บ้านแหลม 4 คน อ. ท่ายาง 4 คน อ. เมือง 1 คน อ. บ้านลาด 1 คน อ. แก่งกระจาน 1 คน สงสัยมะเร็งเต้านม

4 ผลการประกวดหนุ่ม ลุ่มน้ำเพชร Season 4 16 ม. ค. 2558 16 ม. ค. 2558 ณ เวทีกลางสนามตรงข้า มร. ร. เบญจมเทพอุทิศฯ

5 รางวัล ชนะเลิศ นายสุทธิศักดิ์ แสนบรรดิษฐ์ รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน รางวัลหนุ่ม มาดเท่ห์

6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายธีรวัฒน์ โฉม ขำ

7 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลหนุ่ม Healthy นายณัฐกฤษตย์ อินทรัพย์

8 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 นายทิวัตถ์ โดนสันเทียะ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 นายวีรเดช ธรรมเนียม รางวัลขวัญใจประชาชน นายสุภากร เชื้อคอยนาม

9 รางวัลขวัญใจ มิตรภาพ นายบดินทร์ บำเรอรักษ์ นายนวรัตน์ พูลเพิ่ม รางวัลดาวรุ่งเมืองเพชร

10 กีฬาสาธารณสุขเขตบริการสุขภาพที่ 5 พิธีเปิด วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30 น. ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี งานเลี้ยงเย็น เวลา 17.00 น. แข่งขันกีฬา เริ่ม 15 มกราคม 2558 ณ จ. กาญจนบุรี วันจันทร์ที่ 2 ก. พ.58 แข่งขัน ปาเป้า หมากกระดาน ที่ รพ. พระจอมเกล้าฯ วันที่ 3 ม. ค. 58 กีฬา เปตอง ตะกร้อ แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอล ฟุตซอล การแต่งกาย จ. เพชรบุรี เสื้อกีฬาสีเขียว รถออกจาก สสจ. เวลา 05.00 น. กีฬากระทรวงสาธารณสุข วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558


ดาวน์โหลด ppt ผลการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซ์เรย์เต้านมเคลื่อนที่ วันที่ 8 มกราคม 2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google