งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเฝ้าระวังและสถานการณ์ โรคที่เฝ้าระวังพิเศษจังหวัด สุรินทร์ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 โดย งานระบาดวิทยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเฝ้าระวังและสถานการณ์ โรคที่เฝ้าระวังพิเศษจังหวัด สุรินทร์ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 โดย งานระบาดวิทยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเฝ้าระวังและสถานการณ์ โรคที่เฝ้าระวังพิเศษจังหวัด สุรินทร์ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 โดย งานระบาดวิทยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

2 ความทันเวลาในการส่งรายงาน ปราสาท 94.80 บัวเชด 92.31 ท่าตูม 89.08 ชุมพลฯ 87.26 กาบเชิง 84.31 สนม 81.45 พนมดงรัก 80.58

3 โรคไข้เลือดออก

4 สถานการณ์ อ้างอิง สำนัก ระบาด ประเทศ – ผู้ป่วย 9,824 ราย 15.46 ต่อแสน – เสียชีวิต 12 ราย เขต – สุรินทร์ 192 ราย 13.91 ต่อแสน – นครราชสีมา 321 ราย 12.42 ต่อ แสน – บุรีรัมย์ 187 ราย 11.99 ต่อแสน – ชัยภูมิ 61 ราย 5.41 ต่อแสน

5

6

7

8

9

10 มค – 27 กพ 56

11 มค – 5 มค 56

12 มค – 12 มค 56

13 มค – 19 มค 56

14 มค – 26 มค 56

15 มค – 2 กพ 56

16 มค – 9 กพ 56

17 มค – 16 กพ 56

18 มค – 23 กพ 56

19 มค – 27 กพ 56

20 โรคหวัดนก

21 สถานการณ์โรค มค – 27 กพ 56 ผู้ป่วย 12 ราย เสียชีวิต 11 ราย อัตรา ป่วยตายร้อยละ 91.6 หญิง 7 ราย ชาย 5 ราย อายุต่ำกว่า 15 ปี ร้อยละ 50 China 2 ราย เสียชีวิต 2 ราย อัตราป่วย ตาย ร้อยละ 100 หญิง 1 ราย เพศชาย 1 ราย อายุ 21 ปีและ 31 ปีตามลำดับ ทั้ง 2 รายอาศัยในมณฑล Guizhou Egypt 1 ราย เสียชีวิต 1 ราย อัตรา ป่วยตาย ร้อยละ 100 เป็นเพศหญิง 1 ราย อาศัยในจังหวัด Behera

22 ไข้หวัดนกประเทศกัมพูชา * ประเทศ กัมพูชารายงาน WHO ลำดั บเพศอายุจังหวัดเริ่มป่วยเสียชีวิต 1 ช.ช.8 ด. พนมเปญ 8 มคมีชีวิต 2 ญ 15 ปีตาแก้ว 11 มค 21 มค 3 ช.ช.35 ปีกำปงสปือ 13 มค 23 มค 4 ญ 17 ด. กำปงสปือ 13 มค 28 มค 5 ญ 9 ปีกำปอต 19 มค 28 มค 6 ญ 5 ปีตาแก้ว 25 มค 31 มค 7 ญ 3 ปีกำปอต 3 กพ 13 กพ 8 ช 2 ปีกำปอต 6 กพ 19 กพ 9 ช 35 ปีกำปงจาม 25 กพ Cambodia 9 ราย ตาย 8 ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ 88.8 หญิง 5 ราย ชาย 4 ราย อายุต่ำกว่า 15 ปี 6 ราย ( ร้อยละ 66.6 )

23

24

25 ผู้ป่วยที่มีไข้ มากกว่าเท่ากับ 38 องศาเซลเซียส ร่วมกับอาการใดอาการหนึ่งดังต่อไปนี้ ปวด กล้ามเนื้อ, ไอ, หายใจผิดปกติ ( หอบเหนื่อย หรือ หายใจลำบาก ) หรือแพทย์สงสัยว่าเป็นปอดบวม หรือ ไข้หวัดนกและมีประวัติเสี่ยงอย่างใดอย่าง หนึ่ง ดังนี้ ช่วง 7 วัน ก่อนป่วยได้มีการสัมผัสโดยตรงกับ สัตว์ปีกที่สงสัยว่าป่วยหรือไม่ ช่วง 7 วันก่อนป่วยได้มีการสัมผัสโดยตรงกับ สุกรหรือสัตว์อื่นๆ ที่ป่วย / ตาย อย่างผิดปรกติ และ ไม่มีผลการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ ช่วง ช่วง 10 วันก่อนป่วยได้ดูแลหรือสัมผัสใกล้ชิด กับผู้ป่วยไข้หวัดนก / ใหญ่หรือปอดอักเสบ 14 วันก่อนป่วยได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีสัตว์ปีก ตายมาก เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข


ดาวน์โหลด ppt การเฝ้าระวังและสถานการณ์ โรคที่เฝ้าระวังพิเศษจังหวัด สุรินทร์ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 โดย งานระบาดวิทยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google