งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาล ขึ้นทะเบียน พฤษภาคม 2553 ยอดสะสม ต. ค. 52 – พ. ค. 53 เป้าหมา ย ผลงานร้อยละเป้าหมา ย ผลงานร้อยละ พระจอมเกล้า 99100464291.30 เขาย้อย 000121191.67.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาล ขึ้นทะเบียน พฤษภาคม 2553 ยอดสะสม ต. ค. 52 – พ. ค. 53 เป้าหมา ย ผลงานร้อยละเป้าหมา ย ผลงานร้อยละ พระจอมเกล้า 99100464291.30 เขาย้อย 000121191.67."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาล ขึ้นทะเบียน พฤษภาคม 2553 ยอดสะสม ต. ค. 52 – พ. ค. 53 เป้าหมา ย ผลงานร้อยละเป้าหมา ย ผลงานร้อยละ พระจอมเกล้า เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวม อัตราผลสำเร็จของการรักษาวัณโรค (TB Treatment Success rate ร้อยละ 87 )

2 10,990 ราย ( รพ. ค่าย 60 ราย ) รพท. 3,170 รพ. เขาย้อย 800 รพ. หนองฯ 420 รพ. ชะอำ 1,400 รพ. ท่ายาง 2,130 รพ. บ้านลาด 630 รพ. บ้าน แหลม 2,000 รพ. แก่ง 380

3 โรงพยาบาล ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ( คน ) บุคลากรกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป เป้าหมายฉีดแล้วร้อยละเป้าหมายฉีดแล้วร้อยละเป้าหมายฉีดแล้วร้อยละ พระจอมเกล้า % % % เขาย้อย % % % หนองหญ้าปล้อง % % % ชะอำ % % % ท่ายาง % % % บ้านลาด % % % บ้านแหลม % % % แก่งกระจาน % % % ค่ายรามฯ % % % สสจ. เพชรบุรี % รวม % % %

4

5 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัด เพชรบุรีปีพ. ศ จำแนกรายเดือนเปรียบเทียบมัธยฐาน 5 ปี ( ) จำน วน

6 ตารางจำนวนผู้ป่วย / อัตราป่วยไข้เลือดออก ปี 2554 จังหวัดเพชรบุรี จำแนกรายอำเภอและรายเดือน ( ตามวันเริ่มป่วย ) 2 มค. ถึง 26 พค.54

7 อัตราป่วยไข้เลือดออกรายอำเภอ

8 ตารางจำนวนผู้ป่วย / อัตราป่วยไข้เลือดออก ปี 2554 จังหวัดเพชรบุรี จำแนกรายอำเภอและรายเดือน ( ตาม วันเริ่มป่วย ) เพื่อการควบคุม ณ 2 มค. ถึง 26 พค.54

9 รพ. สต. หนอกจอก สัปดาห์ ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน หมู่ที่ 1-7 พค มิย บ่อพันงู พค./2 3 พค./1 10 พค 17 พค 25 พค 30 พค

10

11

12 รพ. สต. หนอง จอก สัปดาห์ พค มิย กค.54 ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน หมู่ที่ หนองจิก ,29,30 เมย. 5 พค 8 พค 2 ราย 30 พค,1 มิย. 22 วัน

13

14 รพ. สต. มาบปลาเค้า สัปดาห์ พค มิย ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน ตาลกงพัฒนา เมย 1,2,5 พค. 14 พค 25 พค 1 ราย 27 พค. 2 ราย 20 วัน

15

16 รพ. ท่ายาง สัปดาห์ 1-7 พค มิย ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน หมู่ที่ ท่ายาง พค 8,11, 12 พค. 23 พค 20 วัน

17 2 พค 8 พค. 11,12 พค. 400 เมตร 23 พค

18 รพ. ท่ายาง สัปดาห์ พค มิย ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน หมู่ที่ หนองแฟบ พค. 3 ราย 24 พค. 2 ราย 27 พค. 2 ราย 28 พค. 1 ราย

19

20 สอ. หนองศาลา สัปดาห์ ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน หมู่ที่ 1-7 พค มิย ข่อยกลึงคุม พค 9 พค. 20พค20พค 23พค23พค 15 วัน

21 ราย 1 ป่วย 8 พค ราย 4 ป่วย 23 พค

22 รพ. สต. ไร่โคก สัปดาห์ พค ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน หมู่ที่ นาน้ำพุ เมย 23 เมย 7 พค 10 พค 14 พค 15,19 วัน

23

24 1. สถานการณ์เกิดโรคในพื้นที่ 2.Spot map 3. แหล่งโรค ค่าดัชนีลูกน้ำ 4. กิจกรรมการควบคุม 5. ปัจจัย / สาเหตุที่ไม่สามารถ ควบคุมให้สงบได้ 6. แนวทางการแก้ไขปัญหา 1. สถานการณ์เกิดโรคในพื้นที่ 2.Spot map 3. แหล่งโรค ค่าดัชนีลูกน้ำ 4. กิจกรรมการควบคุม 5. ปัจจัย / สาเหตุที่ไม่สามารถ ควบคุมให้สงบได้ 6. แนวทางการแก้ไขปัญหา ประเด็น พิจารณา


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาล ขึ้นทะเบียน พฤษภาคม 2553 ยอดสะสม ต. ค. 52 – พ. ค. 53 เป้าหมา ย ผลงานร้อยละเป้าหมา ย ผลงานร้อยละ พระจอมเกล้า 99100464291.30 เขาย้อย 000121191.67.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google