งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)
กรรมการลงพื้นที่ วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 เวลา น. โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)

2 กำหนดการประกวด TO BE NUMBER ONE รอบตัดสินระดับประเทศ
วันที่ กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค Forum เมืองทองธานี

3 วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2556
วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2556 เวลา – น. จัดบูธนิทรรศการ เวลา – น คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและให้คะแนน เวลา น. การแสดงของจังหวัดเพชรบุรี (ลำดับที่ 4) เวลา น. นำเสนอผลงาน บริษัทเอเชี่ยน ฟีด จำกัด (ลำดับที่ 27) เวที 5 เวลา น. นำเสนอผลงาน จังหวัดเพชรบุรี (ลำดับที่ 33) เวที 1

4 วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2556 เวลา น. นำเสนอผลงาน โรงเรียนวัดจันทราวาส (ลำดับที่ 14) เวที 1 เวลา น. นำเสนอผลงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชการเพชรบุรี (ลำดับที่ 12) เวที 4 เวลา น. ซ้อมพิธีการรับพระราชทานรางวัล เวลา น. เสด็จถึงที่จัดงาน

5 กองเชียร์ วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2556
วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2556 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (จังหวัด TO BE NUMBER ONE) 2. รร.แก่งกระจานวิทยา (บริษัท เอเชี่ยน ฟีด จำกัด) วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2556 1. รร.วัดจันทราวาส (โรงเรียนวัดจันทราวาส) 2. รร.หนองหญ้าปล้องวิทยา (วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการฯ)

6 ผลการดำเนินงาน Pap Smear (ต.ค.52-พ.ค.56)
อำเภอ เป้าหมาย ต.ค.52-ธ.ค.55 ต.ค.52-พ.ค.56 ผลงาน ร้อยละ เมือง 29,050 15,961 54.94 18,390 63.30 เขาย้อย 8,955 4,993 55.75 5,129 57.27 หนองฯ 3,287 1,929 58.68 2,029 61.72 ชะอำ 16,907 9,662 57.14 10,509 62.15 ท่ายาง 20,849 10,873 52.15 11,424 54.79 บ้านลาด 12,600 8,016 63.61 8,369 66.42 บ้านแหลม 12,203 5,940 48.67 7,330 60.06 แก่งฯ 6,300 3,765 59.76 4,504 71.49 จังหวัด 110,151 61,264 55.61 67,684 61.44

7 ผลการดำเนินงานบำบัดยาเสพติด (ต.ค.55-เม.ย.56)
อำเภอ ค่ายบำบัด บำบัดในโรงพยาบาล ผลงาน รายงาน บสต.3 เมือง 163 55 16 เขาย้อย 78 53 32 หนองฯ 12 1 ชะอำ 99 49 ท่ายาง 176 17 22 บ้านลาด 81 37 5 บ้านแหลม 35 8 แก่งกระจาน 14 3 รวม 219 146

8 ค่าบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ที่ โรงพยาบาล จำนวนเงิน 1 พระจอมเกล้า 83,000 2 เขาย้อย 3 หนองหญ้าปล้อง 4 ชะอำ 46,875 5 ท่ายาง 6 บ้านลาด 2,500 7 บ้านแหลม 75,000 8 แก่งกระจาน 30,000

9 ค่าติดตามผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดรักษา รายละ 480 บาท
อำเภอ โรงพยาบาล สสอ. เมือง เขาย้อย 8,640 หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด 41,280 บ้านแหลม 7,680 แก่งกระจาน


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google