งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรรมการลงพื้นที่ วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. โรงเรียนวัดจันทราวาส ( ศุขประสารราษฎร์ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรรมการลงพื้นที่ วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. โรงเรียนวัดจันทราวาส ( ศุขประสารราษฎร์ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรรมการลงพื้นที่ วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 เวลา น. โรงเรียนวัดจันทราวาส ( ศุขประสารราษฎร์ )

2 กำหนดการประกวด TO BE NUMBER ONE รอบตัดสินระดับประเทศ วันที่ กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค Forum เมืองทองธานี

3 วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2556 เวลา – น. จัดบูธนิทรรศการ เวลา – น คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและให้คะแนน เวลา น. การแสดงของจังหวัดเพชรบุรี ( ลำดับที่ 4) เวลา น. นำเสนอผลงาน บริษัทเอเชี่ยน ฟีด จำกัด ( ลำดับที่ 27) เวที 5 ( ลำดับที่ 27) เวที 5 เวลา น. นำเสนอผลงาน จังหวัดเพชรบุรี ( ลำดับที่ 33) เวที 1 ( ลำดับที่ 33) เวที 1

4 วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2556 เวลา น. นำเสนอผลงาน โรงเรียนวัดจันทราวาส ( ลำดับที่ 14) เวที 1 ( ลำดับที่ 14) เวที 1 เวลา น. นำเสนอผลงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชการเพชรบุรี ( ลำดับที่ 12) เวที 4 ( ลำดับที่ 12) เวที 4 เวลา น. ซ้อมพิธีการรับพระราชทานรางวัล เวลา น. เสด็จถึงที่จัดงาน

5 กองเชียร์ วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ( จังหวัด TO BE NUMBER ONE) 2. รร. แก่งกระจานวิทยา ( บริษัท เอเชี่ยน ฟีด จำกัด ) วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม รร. วัดจันทราวาส ( โรงเรียนวัดจันทราวาส ) 2. รร. หนองหญ้าปล้องวิทยา ( วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการฯ )

6 อำเภอ เป้าหม าย ต. ค.52- ธ. ค.55 ต. ค.52- พ. ค.56 ผลงานร้อยละผลงานร้อยละ เมือง 29, , , เขา ย้อย 8,9554, , หนองฯ 3,2871, , ชะอำ 16,90 7 9, , ท่ายาง 20, , , บ้าน ลาด 12,60 0 8, , บ้าน แหลม 12,20 3 5, , แก่งฯ 6,3003, , จังหวัด 110, , , ผลการดำเนินงาน Pap Smear ( ต. ค.52- พ. ค.56)

7 อำเภอค่ายบำบัด บำบัดใน โรงพยาบาล ผลงาน รายงาน บสต.3 ผลงาน เมือง เขาย้อย หนองฯ12011 ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้าน แหลม แก่ง กระจาน รวม ผลการดำเนินงานบำบัดยาเสพติด ( ต. ค.55- เม. ย.56)

8 ค่าบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ที่โรงพยาบาล จำนวน เงิน 1พระจอมเกล้า 83,000 2เขาย้อย 3 หนองหญ้า ปล้อง 4ชะอำ 46,875 5ท่ายาง 6บ้านลาด 2,500 7บ้านแหลม 75,000 8แก่งกระจาน 30,000

9 ค่าติดตามผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดรักษา รายละ 480 บาท อำเภอโรงพยาบาล สสอ. เมือง เขาย้อย 8,640 หนองหญ้า ปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด 41,280 บ้านแหลม 7,680 แก่งกระจาน


ดาวน์โหลด ppt กรรมการลงพื้นที่ วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. โรงเรียนวัดจันทราวาส ( ศุขประสารราษฎร์ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google