งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค 32213 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ อ. วีระ คงกระจ่าง ลำดับเลขคณิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค 32213 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ อ. วีระ คงกระจ่าง ลำดับเลขคณิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค 32213 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ อ. วีระ คงกระจ่าง ลำดับเลขคณิต

2 นิยามของลำดับ ลำดับคือฟังก์ชันที่มีโดเมน เป็นเซตของจำนวนเต็มบวก มี เรนจน์เป็นเซตของจำนวนจริง พูดง่ายๆ คือ การบอกว่า ตัวเลขในลำดับที่ 1 ( โดเมน ) มี ค่า ( เรนจน์ ) เท่าไหร่

3 นิยามของลำดับ ถ้าโดเมนเท่ากับ {1,2,3,…,n} จะเรียกลำดับนั้นว่าลำดับ จำกัด ถ้าโดเมนเท่ากับ {1,2,3,…} จะเรียกลำดับนั้นว่าลำดับ อนันต์

4 นิยามของลำดับ เรียก a 1 ว่าพจน์ที่ 1 ของลำดับ เรียก a n ว่าพจน์ที่ n ของลำดับ 123…123… a1a2a3…a1a2a3…

5 ลำดับเลขคณิต ลำดับเลขคณิต คือ ลำดับที่มี ผลต่างซึ่งได้จากการนำพจน์ที่ n+1 ลบด้วยพจน์ที่ n เป็น ค่าคงที่เท่ากัน สำหรับทุกค่า จำนวนเต็มบวก n เรียกผลต่าง an+1 – an ว่า ผลต่างร่วม เขียนแทนด้วย d

6 พจน์ที่ n ของ ลำดับเลขคณิต เราสามารถหาพจน์ที่ n ของ ลำดับเลขคณิตได้จากสมการ ดังนี้ a n = a1 + (n-1) d

7 ตัวอย่างจงหาพจน์ที่ 10 ของ ลำดับ 3,7,11,15,… จากสมการ a n = a1 + (n-1) d ขั้นที่ 1 หา a1 คือ 3 ขั้นที่ 2 หา ผลต่างร่วม d = 7 – 3 = 4 ขั้นที่ 3 จากโจทย์ให้หาพจน์ที่ 10  n = 10 แทนค่าในสมการ a10 = 3 + (10- 1) 4 = 39


ดาวน์โหลด ppt ค 32213 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ อ. วีระ คงกระจ่าง ลำดับเลขคณิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google