งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Log in ด้วย U&P ระบบ 21 แฟ้ม Click ประมวลผล ระบบจะตรวจสอบคนซ้ำจาก CID 13 หลัก โดยจะสังเกตได้จากแถบสีที่จะขึ้นเป็นรายๆ ไป ( หน่วยงานเราจะเป็นตัวสีดำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Log in ด้วย U&P ระบบ 21 แฟ้ม Click ประมวลผล ระบบจะตรวจสอบคนซ้ำจาก CID 13 หลัก โดยจะสังเกตได้จากแถบสีที่จะขึ้นเป็นรายๆ ไป ( หน่วยงานเราจะเป็นตัวสีดำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Log in ด้วย U&P ระบบ 21 แฟ้ม

3 Click ประมวลผล

4 ระบบจะตรวจสอบคนซ้ำจาก CID 13 หลัก โดยจะสังเกตได้จากแถบสีที่จะขึ้นเป็นรายๆ ไป ( หน่วยงานเราจะเป็นตัวสีดำ ส่วนหน่วยงานที่บันทึกซ้ำกับเราจะเป็นตัวสีแดง ) สำหรับ column ชื่อหน่วยงานด้านขวาสุด จะเป็นหน่วยงานที่บันทึกข้อมูล ซ้ำกันกับเรา ขอให้หน่วยงานได้ประสานกันเองเพื่อ “ ตัด ” หรือ “ คงไว้ ” ซึ่งข้อมูลเป็นรายๆ ไป ทั้งนี้ typearear 1 จะอยู่ได้คนละหน่วยงานเท่านั้น หลังจาก clear ข้อมูลได้แล้ว ให้ทำการส่งและยืนยันข้อมูลตามช่องทางเดิมอีกครั้ง ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 25 ตุลาคม 2556 ( ถ้าเราไม่ทันรอบนี้ จะทำให้ข้อมูลทุกๆ งาน ผิดเพี้ยน ส่งผลต่อการคำนวณผลงาน )


ดาวน์โหลด ppt Log in ด้วย U&P ระบบ 21 แฟ้ม Click ประมวลผล ระบบจะตรวจสอบคนซ้ำจาก CID 13 หลัก โดยจะสังเกตได้จากแถบสีที่จะขึ้นเป็นรายๆ ไป ( หน่วยงานเราจะเป็นตัวสีดำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google