งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ สำนัก พัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ สัตว์เลี้ยงไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ สำนัก พัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ สัตว์เลี้ยงไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ สำนัก พัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ สัตว์เลี้ยงไทย

2 ความสำคัญของไก่แจ้ ไก่แจ้มีวิวัฒนาการและปรับตัวมาจากไก่ป่าขนสี แดง (red jungle fowl) เช่นเดียวกับไก่ชนิดอื่น ๆ เกือบทั่วโลก ไก่แจ้มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ เช่นเดียวกับไก่เลี้ยงทั่วไปคือ Gallus domesticus จัดอยู่ใน Tribe Phasianini, Subfamily Phasianinae, Family Phasianidae, Suborder Galli, Order Galliforms และ Class Aves ไก่แจ้มีแข้งสั้น มองแทบไม่เห็นขา ลักษณะ แข้งสั้นดังกล่าวถูกควบคุม ด้วยยีน Cp สามารถพบ เห็นไก่แข้งสั้นได้ในหลายพื้นที่ของโลก การเรียก ขานไก่แข้งสั้นชนิดนี้ในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกัน ไป เช่น ประเทศไทยเรียก ไก่แจ้ ประเทศญี่ปุ่น เรียก Chabo และ Jitokko ประเทศฝรั่งเศสเรียก Courtes Pattes ประเทศอังกฤษเรียก Scots Dumpy ส่วนอเมริกาเรียก Creeper และ Japanese bantams ซึ่งเป็นพันธุ์ไก่แข้งสั้นที่ นำมาจากประเทศญี่ปุ่น ไก่ขาสั้นจะมีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวคือแข้งสั้นแตกต่าง จากไก่ Bantams ทั่วไปที่หมายถึงไก่ที่มีขนาดเล็ก น้ำหนักไม่มาก แต่ความยาวขาปกติ

3 ความสำคัญของไก่แจ้ ไก่แจ้ เป็นไก่พื้นเมืองชนิดหนึ่ง (Domestic Fowl) จัดอยู่ในประเภท สัตว์สวยงาม อยู่คู่สังคมไทยมาเป็น เวลานาน วัตถุประสงค์ของการเลี้ยง เพื่อความเพลิดเพลิน ความสวยงาม และความสุขใจของผู้เลี้ยง เดิมเป็นไก่ ป่าที่มีความปราดเปรียว ขี้ระแวง เข้า ใกล้ไม่ได้ แต่เพราะมีขนสวยงาม ลักษณะที่น่ารัก และการเลี้ยงไม่ ยุ่งยาก ทำให้เกิดการพัฒนาสายพันธุ์ ให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้เลี้ยงได้ จับ ต้องได้ และอุ้มได้ โดยมีการพัฒนา ต่อเนื่องมาไม่ต่ำกว่า 30 ปี จนสามารถ พัฒนาไก่แจ้ไทยได้ถึง 12 สี โดยมี ความสวยงามตามมาตรฐานสากล

4 ลักษณะประจำพันธุ์ - เพศผู้มีขนาดใหญ่ กว้างกลม หงอนใหญ่ หน้า มีสีแดง ผิว หงอนหยาบ เหนียงใหญ่ ปาก สั้น ตากลมโต เป็นประกาย ลำตัวเล็กกลม อกใหญ่กลม ขน สะอาด นุ่ม หนา แน่น เป็นเงา เพศเมีย มีลักษณะเดียวกันกับ เพศผู้ - เพศผู้มีขนาดใหญ่ กว้างกลม หงอนใหญ่ หน้า มีสีแดง ผิว หงอนหยาบ เหนียงใหญ่ ปาก สั้น ตากลมโต เป็นประกาย ลำตัวเล็กกลม อกใหญ่กลม ขน สะอาด นุ่ม หนา แน่น เป็นเงา เพศเมีย มีลักษณะเดียวกันกับ เพศผู้

5 ลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจ ลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจ ลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจ เพศผู้ มีน้ำหนักตัวประมาณ 730 กรัม ถ้าน้ำหนักตัวสูง กว่ามาตรฐานเกิน 120 กรัม ถือว่าไม่ได้มาตรฐาน เพศผู้ มีน้ำหนักตัวประมาณ 730 กรัม ถ้าน้ำหนักตัวสูง กว่ามาตรฐานเกิน 120 กรัม ถือว่าไม่ได้มาตรฐาน เพศเมีย น้ำหนักตัว ประมาณ 610 กรัม ถ้า น้ำหนักตัวสูงกว่ามาตรฐานเกิน 120 กรัม ถือว่าไม่ได้ มาตรฐาน เพศเมีย น้ำหนักตัว ประมาณ 610 กรัม ถ้า น้ำหนักตัวสูงกว่ามาตรฐานเกิน 120 กรัม ถือว่าไม่ได้ มาตรฐาน


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ สำนัก พัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ สัตว์เลี้ยงไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google