งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Dominant gene Recessive gene TT, AA ลักษณะ เด่น tt, aa ลักษณะ ด้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Dominant gene Recessive gene TT, AA ลักษณะ เด่น tt, aa ลักษณะ ด้อย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 Dominant gene Recessive gene TT, AA ลักษณะ เด่น tt, aa ลักษณะ ด้อย

5 Allele

6 Genotype ยีนที่อยู่ ด้วยกันเป็นคู่ AA, Bb, nn Phenotype ลักษณะที่ ปรากฎซึ่ง เกิดจากการ แสดงออก ของยีน ต้นสูง, ดอกสี ส้ม

7 Homologous Dominant TT DD KK Homologous Recessive tt dd kk Heterozygous genotype Tt Dd Kk

8

9

10

11

12

13 PhenotypeGenotype AI A I A, I A i B I B I B, I B i ABIAIBIAIB Oii

14 ตาบอดสี Hemophelia G-6-PD ชาย หญิ ง ชาย หญิ ง ชายหญิง เป็นโรค XcYXcYXcXcXcXc XhYXhYXhXhXhXh XgYXgYXgXgXgXg พาหะ -XCXcXCXc -XHXhXHXh -XGXgXGXg ปกติ XCYXCYXCXCXCXC XHYXHYXHXHXHXH XGYXGYXGXGXGXG

15

16

17

18

19 Cri-du-chat Syndrome ศีรษะเล็ก ใบหน้ากลม ตาเล็กอยู่ ห่างกันและ เฉียง ดั้ง จมูกแบน ใบหูอยู่ต่ำ กว่าปกติ เสียงร้อง คล้ายแมว ปัญญาอ่อน

20 Down Syndrome รูปร่างเตี้ย ตาห่าง ห่าง ตาชี้ขึ้น ลิ้น โตคับปาก คอสั้นกว้าง นิ้วมือ นิ้วเท้าสั้น ปัญญาอ่อน

21 เป็นเพศ ชาย แขน ขายาว สูง กว่าเพศ ชายปกติ หน้าอก ใหญ่คล้าย เพศหญิง สะโพกผาย เป็นหมัน

22 Patau Syndrome ปากแหว่ง เพดานโหว่ ตาเล็ก หู หนวก ใบหู ต่ำ นิ้วมือ นิ้วเท้ามัก เกิน หัวใจ ไตผิดปกตื สมองพิการ ปัญญาอ่อน ตายหลัง คลอดไม่กี่ เดือน

23 Edwards Syndrome มือกำ ท้าย ทอยโหนก ใบหูผิดรูป และเกาะต่ำ

24 Turner Syndrome เป็นเพศ หญิง รูปร่าง เตี้ย คอสั้น หน้าแก่ มี แผ่นหนัง คล้ายปีก จากต้นคอ ลงมาจรด หัวไหล่ เป็นหมัน

25

26 พืชดัดแปลงพันธุกรรม ค้นหาสิ่งมีชีวิตที่มียีนที่ต้องการ (Bacteria) (1) การแยกดีเอ็น เอ ( สารพันธุกรรม ) (2) เมื่อได้ยีนก็นำมา เพิ่มจำนวนยีน (3) ก่อนที่จะมีการนำยีนที่ต้องการนั้นถ่ายฝากลงไปในข้าวโพด จะต้องทำ การจัดชุดของยีน (4) หลังจากนั้นจึงทำ การถ่าย ฝากเข้าไปในเซลล์ข้าวโพด และเพาะเลี้ยงเซลล์นั้นให้เป็น ข้าวโพดต้นใหม่ (5) ข้าวโพดต้นใหม่ที่ได้จะมียีน จากสิ่งมีชีวิต อื่นที่ต้องการให้แสดงออกในต้นข้าวโพดอยู่ด้วย

27 ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ

28 GMOs

29

30

31


ดาวน์โหลด ppt Dominant gene Recessive gene TT, AA ลักษณะ เด่น tt, aa ลักษณะ ด้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google