งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
นางสาวABC DEFG 47xxxxxx คณะเกษตรศาสตร์ สาขาประมง

2 ชีววิทยาของกุ้งก้ามกราม
ชื่อเรียกทั่วไปในท้องถิ่นต่างๆ กุ้งก้ามกราม , กุ้งนาง , กุ้งหลวง , กุ้งก้ามเกลี้ยง , กุ้งแห , กุ้งใหญ่ ชื่อสามัญ Giant Fershwater Prawn ชื่อวิทยาศาสตร์ Macrobrachuim rosenbergii de man

3 อนุกรมวิธาน Phylum Arthpoda   Class Crustacea     Order Decapoda       Suborder Natantia         Family Palaemonidae           Genus Macrobrachium             Species rosenbergii

4 ลักษณะทั่วไปของกุ้งก้ามกราม
กุ้งก้ามกรามมีลำตัวเป็นปล้อง ส่วนหัวและอกจะคลุมด้วยเปลือกชิ้นเดียวกัน ส่วนของลำตัวเปลือกจะแยกเป็นปล้อง ๆ มีหนวด 2 คู่ ขาเดิน 5 คู่ และขาว่ายน้ำ 5 คู่ ปลายหางจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมธรรมดา ขาเดินคู่ที่ 2 นั้นจะเป็นก้ามที่มีขนาดยาวมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกุ้งตัวผู้

5

6 ความแตกต่างระหว่างกุ้งเพศผู้และเพศเมีย
ถ้ากุ้งมีขนาดเล็กจะต้องดูที่ขาว่ายน้ำคู่ที่ 2 ถ้าเพศเมียตรงปลายขาว่ายน้ำคู่ที่ 2 ตรงปล้องสุดท้ายแยกออกเป็นแขนง 3 อัน โดยอันเล็กสุดอยู่ด้านใน ถ้าเพศผู้แยกเป็นแขนง 4 อัน เมื่อโตเต็มวัยตัวผู้จะใหญ่กว่าตัวเมียและตัวผู้ก้ามใหญ่กว่า แต่เปลือกหุ้มตัวส่วนท้องของตัวผู้จะแคบกว่าตัวเมีย ช่องเปิดสำหรับน้ำเชื้อตัวผู้จะอยู่บริเวณขาเดินคู่ที่ 5 ตัวเมียช่องเปิดสำหรับไข่อยู่ที่โคนขาคู่ที่ 3        เพศผู้ เพศเมีย

7 กุ้งตัวเมีย แสดงลักษณะเพศเมีย ( บริเวณในวงกลม)


ดาวน์โหลด ppt การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google