งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม นางสาว ABC DEFG 47 xxxxxx คณะเกษตรศาสตร์ สาขา ประมง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม นางสาว ABC DEFG 47 xxxxxx คณะเกษตรศาสตร์ สาขา ประมง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม นางสาว ABC DEFG 47 xxxxxx คณะเกษตรศาสตร์ สาขา ประมง

2 ชีววิทยาของกุ้ง ก้ามกราม ชื่อเรียกทั่วไปในท้องถิ่นต่างๆ กุ้งก้ามกราม, กุ้งนาง, กุ้งหลวง, กุ้งก้ามเกลี้ยง, กุ้งแห, กุ้งใหญ่ ชื่อสามัญ Giant Fershwater Prawn ชื่อวิทยาศาสตร์ Macrobrachuim rosenbergii de man

3 อนุกรมวิธาน อนุกรมวิธาน Phylum Arthpoda Class Crustacea Order Decapoda Suborder Natantia Family Palaemonidae Genus Macrobrachium Species rosenbergii

4 ลักษณะทั่วไปของกุ้ง ก้ามกราม กุ้งก้ามกรามมีลำตัวเป็นปล้อง ส่วนหัว และอกจะคลุมด้วยเปลือกชิ้นเดียวกัน ส่วน ของลำตัวเปลือกจะแยกเป็นปล้อง ๆ มี หนวด 2 คู่ ขาเดิน 5 คู่ และขาว่ายน้ำ 5 คู่ ปลายหางจะมีลักษณะเป็นปลายแหลม ธรรมดา ขาเดินคู่ที่ 2 นั้นจะเป็นก้ามที่มี ขนาดยาวมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกุ้งตัว ผู้

5

6 ถ้ากุ้งมีขนาดเล็กจะต้องดูที่ขาว่ายน้ำคู่ที่ 2 ถ้าเพศเมียตรงปลายขาว่ายน้ำคู่ที่ 2 ตรง ปล้องสุดท้ายแยกออกเป็นแขนง 3 อัน โดย อันเล็กสุดอยู่ด้านใน ถ้าเพศผู้แยกเป็น แขนง 4 อัน เมื่อโตเต็มวัยตัวผู้จะใหญ่กว่า ตัวเมียและตัวผู้ก้ามใหญ่กว่า แต่เปลือกหุ้ม ตัวส่วนท้องของตัวผู้จะแคบกว่าตัวเมีย ช่อง เปิดสำหรับน้ำเชื้อตัวผู้จะอยู่บริเวณขาเดินคู่ ที่ 5 ตัวเมียช่องเปิดสำหรับไข่อยู่ที่โคนขาคู่ ที่ 3 เพศผู้ เพศเมีย ความแตกต่างระหว่างกุ้งเพศผู้ และเพศเมีย

7 กุ้งตัวเมีย แสดงลักษณะเพศเมีย ( บริเวณในวงกลม )


ดาวน์โหลด ppt การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม นางสาว ABC DEFG 47 xxxxxx คณะเกษตรศาสตร์ สาขา ประมง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google