งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บัวงาม กรุณารอสักครู่...................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บัวงาม กรุณารอสักครู่..................................."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บัวงาม กรุณารอสักครู่...................................

3 บัวหลวง บัวกระด้ง จงกลมณี ฉลองขวัญ ปิยลาภ แหล่งอ้างอิง ผู้จัดทำ จบการทำงาน

4 บัวหลวง Nelumbo nucifera Gaertn. ก้าน ใบ - ดอก แข็ง มีตุ่มหนาม ส่งใบดอกชูพ้นน้ำ เป็นไม้น้ำสกุล ปทุมชาติ (Nelumbo) มีถิ่นกำเนิด ในเขตร้อนและอบอุ่น พันธุ์กำเนิด ในประเทศไทย มี 4 พันธุ์คือ หน้าหลัก

5 ปุณฑริก ชื่อสามัญเรียก " บัวแหลมขาว " ดอกแหลมสีขาว กลีบดอกไม่ซ้อน หน้าหลัก

6 ปทุม ผู้ปลูกเรียก " บัวแหลมแดง " ดอกแหลมสีชมพู กลีบดอกไม่ซ้อน ดอกแหลมสีชมพู กลีบดอกไม่ซ้อน หน้าหลัก

7 สัตตบงกช ผู้ปลูกเรียก " บัวฉัตรแดง " หรือ " บัวป้อมแดง " ดอกป้อมสีชมพู กลีบดอกซ้อนมาก หน้าหลัก

8 สัตตบุษย์ ชื่อ สามัญเรียก " บัวฉัตรขาว " หรือ " บัวป้อม ขาว " ดอกป้อมสีขาว กลีบดอกซ้อน มาก หน้าหลัก

9 บัวที่ดูจะน่าตื่นตาตื่นใจที่สุด และ ขอแนะนำให้รู้จักกันเป็นชนิดแรก คือ บัวที่ดูจะน่าตื่นตาตื่นใจที่สุด และ ขอแนะนำให้รู้จักกันเป็นชนิดแรก คือ บัวกระด้ง ก็จะไม่ให้ตื่นตาตื่นใจได้ ยังไงล่ะ ก็ใบขนาดเท่ากระด้งฝัดข้าว อย่างนี้ เวลาอยู่ในบ่อคู่กับบัวสาย กลายเป็นพ่อกับลูกไปเลย บัวกระด้ง หรือ Victoria amazonica ( วิคตอร์เรีย อะเมซอน นิก้า ) เป็นไม้น้ำ พันธุ์พื้นเมืองของทวีป อเมริกาใต้ มีการนำบัวชนิดนี้มาปลูกใน ไทยกว่า 100 ปีมาแล้ว บัวชนิดนี้มี จุดเด่นอยู่ที่ใบที่มีขนาดใหญ่กว่าบัว ชนิดอื่นๆ มาก ขอบใบก็ตั้งขึ้นไม่ เหมือนบัวชนิดอื่น และมีหนาม บัวกระด้ง ถัดไป หน้าหลัก

10 ใบของบัวกระด้งเปรียบเทียบกับบัวสาย บัวกระด้ง ก่อนหน้าถัดไป หน้าหลัก

11 บัวกระด้ง ดอกบานวันแรกจะมีสีขาว ก่อนหน้าถัดไป หน้าหลัก

12 บัวกระด้ง เวลาอยู่ในบ่อ / สระ ใบก็แผ่เต็มสระเลยทีเดียว ก่อนหน้าถัดไป หน้าหลัก

13 ดอกตูมและขอบใบที่ ตั้งขึ้นของบัวกระด้ง มีหนามเต็มไปหมด หนามเหล่านี้มีไว้เพื่อ ป้องกันบัวกระด้งจาก ศัตรูต่าง ๆ เช่น ปลา เต่า ฯลฯ เพราะแท้ที่จริงแล้ว แม้ว่าจะมีขนาด ใหญ่โต แต่บัวกระด้งนั้นบอบ บางและอ่อนแอมาก บัวกระด้ง ก่อนหน้าถัดไป หน้าหลัก

14 บัวกระด้ง ถึงแม้ใบจะใหญ่ แต่ดอกเล็กนิด เดียว ( เมื่อเทียบกับใบ ) อาจเล็กกว่าบัว หลวงบางพันธุ์ด้วย ซ้ำ ก่อนหน้าถัดไป หน้าหลัก

15 ดอกบานวันที่สองจะมีสีชมพู แล้วค่อยๆ เข้มขึ้นจนเป็นสีม่วง แล้วโรยไปในที่สุด แล้วโรยไปในที่สุด บัวกระด้ง ก่อนหน้าถัดไป หน้าหลัก

16 ดอกบานวันแรกของบัวกระด้ง สีขาวสวย ดอกบานวันแรกของบัวกระด้ง สีขาวสวย บัวกระด้ง ก่อนหน้าถัดไป หน้าหลัก

17 ดอกตูมและใบอ่อนของบัวกระด้ง มีหนามไว้ป้องกันตัว บัวกระด้ง ก่อนหน้า หน้าหลัก

18 จงกลมณี เป็นบัวเชื้อชาติและ สัญชาติไทยที่มีแต่ในประเทศไทย เท่านั้น เรามีหลักฐานอ้างอิงได้ถึง สมัยสุโขทัย มีลักษณะสำคัญก็คือ ดอกสีขาวอม ชมพูอ่อนที่มีกลีบ ซ้อนกันแน่น เรียกว่ามากที่สุดก็ว่า ได้ มีระยะเวลาที่ดอกบานนานถึง 5 วัน ส่วนตัวใบทรงรีคล้ายๆ รูปหัวใจ ขอบใบเป็นหยักๆ ที่ไม่สม่ำเสมอ หน้าใบสีเขียว ส่วน หลังใบเป็นสี ม่วงแดง การเจริญเติบโตเป็นการ เจริญเติบโตจากหัวในแนวดิ่ง ชอบ อยู่กลางแจ้ง และที่น้ำลึก พื้นที่ผิว น้ำกว้างๆ จงกลมณี ถัดไป หน้าหลัก

19 ดร. เสริมลาภ วสุวัต ได้ให้ ข้อมูลของบัวจงกลนีไปที่ “ สมาคมบัวและสวนไม้น้ำ สากล ” (International Water lily and Water Gardening Society; IWGS) เมื่อ ปี พ. ศ. 2543 และได้รับการรับรอง จากทางสมาคมดังกล่าวและ บันทึกรายละเอียดลักษณะ พันธุ์ ประกาศในเอกสารของ สมาคมฯ ในช่วงปี พ. ศ. 2544-2545 และมีหลักฐานว่า เป็นบัวจากประเทศไทย จงกลมณี ก่อนหน้าถัดไป หน้าหลัก

20 จงกลมณี ก่อนหน้า หน้าหลัก

21 บัวผัน ‘ ฉลองขวัญ ’ หรืออีกชื่อหนึ่ง คือ ‘King of Siam’ เป็นบัวผันดอกสี ม่วงเข้มที่มีกลีบซ้อน ซึ่งคุณชัยพล ธรรมสุวรรณ ผสมพันธุ์ระหว่าง Director G.T. Moore กับทองสุก ในปี พ. ศ. 2542 และมอบให้ ดร. เสริมลาภ วสุวัต มาปลูกที่ ” ปางอุบล ” เมื่อปี พ. ศ.2543 ปลูกได้ 3-4 ปี พอจะจับจุดได้ว่าสามารถปลูกได้ทุก ระดับความลึกน้ำ แต่ชอบที่กว้างๆ แดดดีๆ ข้อควรระวังคือ กลีบอาจ ไหม้ได้ถ้าแดดแรง ฉลองขวัญ ถัดไป หน้าหลัก

22 ฉลองขวัญ ก่อนหน้า หน้าหลัก

23 เป็นพวกบัวสาย พันธุ์ ลูกผสมปล่อยของบัวแม่ พลอย ที่ “ ปางอุบล ” คัดเลือก พันธุ์โดย ดร. เสริมลาภ วสุ วัต ในปี พ. ศ.2541 และ เผยแพร่ในปี พ. ศ.2544 ควรปลูกที่ ระดับน้ำลึกปานกลางถึงลึก มาก พื้นที่ผิวน้ำปานกลาง ต้องการแสงแดด 5-6 ชั่วโมงต่อวัน ให้ดอก ตลอดปี ปิยลาภ ถัดไป หน้าหลัก

24 ปิยลาภ ก่อนหน้า หน้าหลัก

25 แหล่งค้นคว้า http://www.thaiwaterlily.com/topf7.asp หน้าหลัก

26 ผู้จัดทำ http://learners.in.th/profile/aminook นายพิทักษ์พงษ์ แสงอยู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หน้าหลัก

27 บัวงาม


ดาวน์โหลด ppt บัวงาม กรุณารอสักครู่...................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google