งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ SPY Wine Cooler. COMPANY PROFILE บริษัท สยาม ไวเนอรี่ เทรดดิ้งพลัส จำกัด ก่อตั้งขึ้นในประเทศ เมื่อปี พ. ศ.2525 โดยมุ่งเน้นธุรกิจในการผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลผลิตภัณฑ์ SPY Wine Cooler. COMPANY PROFILE บริษัท สยาม ไวเนอรี่ เทรดดิ้งพลัส จำกัด ก่อตั้งขึ้นในประเทศ เมื่อปี พ. ศ.2525 โดยมุ่งเน้นธุรกิจในการผลิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ SPY Wine Cooler

2 COMPANY PROFILE บริษัท สยาม ไวเนอรี่ เทรดดิ้งพลัส จำกัด ก่อตั้งขึ้นในประเทศ เมื่อปี พ. ศ.2525 โดยมุ่งเน้นธุรกิจในการผลิต และการทำตลาดของผลิตภัณฑ์ ไวน์ คูลเลอร์ ภายใต้ชื่อ สปาย

3 CEO Philosophy “ อยากให้คนไทยดื่มไวน์กันเป็น เพราะการดื่ม ไวน์ไม่ใช่เป็นการดื่มแบบ เมามาย ขาดสติ... เราจึงนำไวน์คูลเลอร์ เครื่องดื่มที่เป็นไวน์เบส รสหวาน ดื่มง่าย ออกสู่ตลาด เป็นการสอนให้ผู้บริโภค เริ่มรู้จักรสชาติของไวน์ แล้ว ค่อยๆพัฒนาขึ้นเป็นลำดับต่อไป.. การดื่มไวน์ เป็นการดื่มอย่างมีวัฒนธรรม ” COMPANY VISION

4 BRAND SUPPORT นอกเหนือจากการเป็นผู้นำตลาด เครื่องดื่ม RTD ในประเทศแล้ว SPY WINE COOLER ก็มี สื่อสนับสนุนทาง การตลาดอย่างต่อเนื่อง และครบวงจรเพื่อ ส่งเสริม ภาพลักษณ์และยอดขาย โดย ผ่านการวิเคราะห์จากกลุ่มเป้าหมาย ผสาน กับกลยุทธ์ และแผนการตลาด โดย นำเสนอทางสื่อต่าง ๆ อาทิเช่น โฆษณา ทางโทรทัศน์, วิทยุ, โรงภาพยนตร์, นิตยสาร, บิลบอร์ด, สื่อมัลติมีเดีย, รวมไป ถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่าง ต่อเนื่องครบวงจร

5 SPY WINE COOLER เป็นไวน์คูลเลอร์ ที่ผลิตจากองุ่น มี รสชาติอร่อย ดื่มง่าย เหมาะสมสำหรับ ผู้บริโภคทั่วไป ดื่มแล้วมีประโยชน์ต่อ สุขภาพ เป็น Healthy product ( ถ้าดื่มใน ปริมาณที่เหมาะสม ) ซึ่งเป็นจุดเด่นที่ทำให้ ผลิตภัณฑ์ SPY WINE COOLER มีจุดเด่น ที่แตกต่างจากสินค้าคู่แข่ง ปัจจุบันมี 4 รสชาติ

6 SPY CLASSIC ไวน์สีชมพู (Rose Wine) ผลิตจากองุ่น แดงและองุ่นขาวมี แอลกอฮอล์ 5% รสชาติหวานปนซ่า และยังเหมาะที่จะ ดื่มกับอาหาร ทุก ประเภท SPY RED ไวน์สีแดงเข้ม ผลิต จากองุ่นแดง มี แอลกอฮอล์ 6% มี รสชาติคล้ายไวน์แดง รสชาติกลมกล่อม นุ่มนวลดื่มง่าย เหมาะ สำหรับ อาหาร ประเภทเนื้อสัตว์ SPY WHITE ไวน์สีเหลืองทอง ผลิต จากองุ่นขาว มี แอลกอฮอล์ 7 % รสชาติ คล้าย SPARKLING WINE รสชาตินุ่มนวล อมหวานอมเปรี้ยว เหมาะ สำหรับทานกับ อาหาร ประเภทซีฟู๊ด SPY WINE COOLER

7 SPY BLACK ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด ในมาดเข้มและมี เอกลักษณ์พิเศษเฉพาะตัวที่นำ BLACK GINSENG ( กระชายดำ ) โดยได้นำมา ผสมในไวน์องุ่น ผสานกับความหนัก แน่นของปริมาณแอลกอฮอล์ที่สูงถึง 7% เติมด้วย SPARKLING MINERAL WATER เพื่อเพิ่มความสดชื่นซาบซ่า ยิ่งขึ้น และมีกลิ่นหอมของไวน์เบอรี่ SPY WINE COOLER

8 ราคาขายปลีกสินค้าสปาย Wine Cooler Classic / Red / White ขวดละ 33 บาท Wine Cooler Black ขวด ละ 37 บาท PRICE

9 ส่วนแบ่งทางการตลาด เฉพาะกลุ่มไวน์คูลเลอร์ 99 % รวมอยู่ในกลุ่ม RTD 85 % MARKET SHARE

10 DISTRIBUTION CHANNEL Off-Premise : ซื้อกลับไปดื่ม เช่น Convenience store, Gas station, Supermarket, Hypermarket, ร้านโชห่วย ตู้แช่ On-Premise : ดื่ม ณ จุดขาย เช่น ร้านอาหาร, ผับ, บาร์ ฯลฯ

11 COMPETITOR BARCARDI NITE COOLER CLUB VODKA CRUISER WHY


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลผลิตภัณฑ์ SPY Wine Cooler. COMPANY PROFILE บริษัท สยาม ไวเนอรี่ เทรดดิ้งพลัส จำกัด ก่อตั้งขึ้นในประเทศ เมื่อปี พ. ศ.2525 โดยมุ่งเน้นธุรกิจในการผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google