งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมาส์... เจ้า หนูแสนรู้ โดย... พี่ แป้งหมี่ 1. Mouse 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมาส์... เจ้า หนูแสนรู้ โดย... พี่ แป้งหมี่ 1. Mouse 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เมาส์... เจ้า หนูแสนรู้ โดย... พี่ แป้งหมี่ 1

2 Mouse 2

3 เมาส์ คือ อุปกรณ์ที่ใช้ ในการรับ ข้อมูลจาก ผู้ใช้ไปยัง คอมพิวเตอร์ เพื่อสั่งให้ คอมพิวเตอร์ ทำงานผ่านตัว ชี้เมาส์ โดย การกดปุ่มบน เมาส์ 3

4 1. วางเมาส์บน แผ่นรองเมาส์ 2. จับเมาส์ด้วยมือ ขวา 3. วางนิ้วชี้บนปุ่ม ซ้าย วางนิ้วกลางบน ปุ่มขวา ใช้นิ้วที่เหลือ ประคอง เมาส์ไว้ การจับเมาส์ 4

5 การใช้เมาส์ การคลิก เมาส์ การดับเบิล คลิก การคลิก ขวา การแดร็ก เมาส์ 5

6 การคลิก เมาส์ การกดปุ่มเมาส์ด้านซ้าย ด้วยนิ้วชี้ 1 ครั้ง 6

7 การดับเบิล คลิกเมาส์ การกดปุ่มเมาส์ด้านซ้าย ด้วย นิ้วชี้ 2 ครั้ง ติดๆ กัน 7

8 การคลิก ขวา การกดปุ่มเมาส์ด้านขวา ด้วยนิ้วกลาง 1 ครั้ง 8

9 การแดร็ก เมาส์ การกดปุ่มเมาส์ด้านซ้าย ค้างไว้ แล้วลาก ไปยังจุดที่ต้องการ 9

10 ทดลองใช้ เมาส์ 10


ดาวน์โหลด ppt เมาส์... เจ้า หนูแสนรู้ โดย... พี่ แป้งหมี่ 1. Mouse 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google