งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมาส์...เจ้าหนูแสนรู้ โดย...พี่แป้งหมี่.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมาส์...เจ้าหนูแสนรู้ โดย...พี่แป้งหมี่."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เมาส์...เจ้าหนูแสนรู้ โดย...พี่แป้งหมี่

2 Mouse

3 เมาส์ คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับข้อมูลจาก
ผู้ใช้ไปยังคอมพิวเตอร์ เพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานผ่านตัวชี้เมาส์ โดยการกดปุ่มบนเมาส์

4 การจับเมาส์ 1.วางเมาส์บนแผ่นรองเมาส์ 2.จับเมาส์ด้วยมือขวา
3.วางนิ้วชี้บนปุ่มซ้าย วางนิ้วกลางบนปุ่มขวา ใช้นิ้วที่เหลือประคอง เมาส์ไว้

5 การใช้เมาส์ การคลิกเมาส์ การดับเบิลคลิก การคลิกขวา การแดร็กเมาส์

6 การคลิกเมาส์ การกดปุ่มเมาส์ด้านซ้าย ด้วยนิ้วชี้ 1 ครั้ง

7 การดับเบิลคลิกเมาส์ การกดปุ่มเมาส์ด้านซ้าย ด้วยนิ้วชี้ 2 ครั้ง ติดๆ กัน

8 การคลิกขวา การกดปุ่มเมาส์ด้านขวา ด้วยนิ้วกลาง 1 ครั้ง

9 การกดปุ่มเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้ แล้วลาก
การแดร็กเมาส์ การกดปุ่มเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้ แล้วลาก ไปยังจุดที่ต้องการ

10 ทดลองใช้เมาส์


ดาวน์โหลด ppt เมาส์...เจ้าหนูแสนรู้ โดย...พี่แป้งหมี่.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google