งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิทธิและหน้าที่ ของผู้บริโภค สร้างสรร ค์โดย นายสมชัย ประสารบุญ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อำเภอ เมือง จังหวัดนครนายก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิทธิและหน้าที่ ของผู้บริโภค สร้างสรร ค์โดย นายสมชัย ประสารบุญ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อำเภอ เมือง จังหวัดนครนายก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สิทธิและหน้าที่ ของผู้บริโภค สร้างสรร ค์โดย นายสมชัย ประสารบุญ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อำเภอ เมือง จังหวัดนครนายก

3 แนะนำการใช้สื่อการสอนบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สื่อการ สอน เรื่อง สิทธิและ หน้าที่ของ ผู้บริโภค ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง บทเรียน แบบฝึกหัด แบบทดสอบ 1. สไลด์บทเรียนเลื่อน เองตามอัตโนมัติ 2. แบบฝึกหัดจับคู่ วิธี ทำ ต้องลากข้อความ ทางขวามือมาต่อกัน เมื่อครบทุกข้อแล้วจึง ตรวจคำตอบ 3. แบบทดสอบต้องคลิก ข้อที่เลือก จะแสดง คำตอบ จากนั้น กด ok แล้วเลือกข้อต่อไป

4 ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง บทเรียน แบบฝึกหั ด แบบทดส อบ คลิก ขวา


ดาวน์โหลด ppt สิทธิและหน้าที่ ของผู้บริโภค สร้างสรร ค์โดย นายสมชัย ประสารบุญ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อำเภอ เมือง จังหวัดนครนายก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google