งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการสังเคราะห์ ด้วยแสงของพืช สร้างสรรค์ โดย นางเพ็ชรี ประสารบุญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จังหวัดนครนายก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการสังเคราะห์ ด้วยแสงของพืช สร้างสรรค์ โดย นางเพ็ชรี ประสารบุญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จังหวัดนครนายก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กระบวนการสังเคราะห์ ด้วยแสงของพืช สร้างสรรค์ โดย นางเพ็ชรี ประสารบุญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จังหวัดนครนายก

3 คู่มือการใช้ บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วย สอน การ เชื่อมโยง สื่อ บทเรียน ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง บทเรียน ใบความรู้ แบบทดส อบ 1. ผู้เรียนจะศึกษา เรื่องใดให้ใช้เมาส์ คลิก 1 ครั้ง 2. เรื่องที่ต้องการจะ เปิด 3. สไลด์ใน บทเรียนจะเลื่อน ตามเวลาที่กำหนด 4. ทำแบบฝึกหัดให้ ลากข้อความทาง ขวามือมาต่อกับ ทางซ้ายมือที่ ตรงกันแล้วตรวจ คำตอบ แบบฝึกหั ด

4 ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง บทเรียน ใบ ความรู้ แบบทดส อบ แบบฝึก หัด คลิก ขวา


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการสังเคราะห์ ด้วยแสงของพืช สร้างสรรค์ โดย นางเพ็ชรี ประสารบุญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จังหวัดนครนายก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google