งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พิมพ์ดีด ไทย โด ย นางนาฏณฎา ชมภูนุช อาจารย์ 2 ระดับ 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พิมพ์ดีด ไทย โด ย นางนาฏณฎา ชมภูนุช อาจารย์ 2 ระดับ 7."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พิมพ์ดีด ไทย โด ย นางนาฏณฎา ชมภูนุช อาจารย์ 2 ระดับ 7

2 คุณยายครับ การพิมพ์ดีดนี่มี ความสำคัญไม๊ครับ และเรียน ยากไหมครับ ?? สำคัญมากเลยจ๊ะหลาน มันทำ ให้เราทำงานต่างๆเสร็จได้ รวดเร็ว ถ้าอยากรู้ก็ตามยาย มาสิจ๊ะ จะได้รู้ว่าเรียนยากไม๊

3

4 กั้น ระยะ ซ้าย กั้น ระยะ ขวา

5 จับกระดาษตรงกลางแผ่น ด้วยมือซ้ายเบาๆ จัดลูกยาง - รางทับ กระดาษหลังใส่กระดาษ

6 ตั้งระยะความถี่ของ บรรทัดได้แบบนี้คะ

7 1 จับมุมบนขอบผ้าคลุมเครื่อง พิมพ์ดีดทั้งสองข้าง ยกขึ้นออกจากเครื่องพิมพ์ดีด วาง หงายบนเครื่องพิมพ์ดีด ยกขึ้นออกจากเครื่องพิมพ์ดีด วาง หงายบนเครื่องพิมพ์ดีด หรือบนโต๊ะข้างเครื่องพิมพ์ดีด หรือบนโต๊ะข้างเครื่องพิมพ์ดีด

8

9

10

11

12

13

14

15

16 ฟหกสาดว

17

18 ฟหกด่าสว ฟหกด่าสว ฟหก ด่าสว ฟหกด่าสว ฟาด หาด สาก สาว หาว ดาว ฟาว

19

20 นิ้วกลางซ้าย พิมพ์สระอำ นิ้วชี้ซ้าย พิมพ์สระเอ นิ้วชี้ขวา พิมพ์สระเอ

21 นิ้วชี้ซ้ายพิมพ์ “ อ ” นิ้วชี้ขวาพิมพ์ “ ท ” และ ไม้หันอากาศ

22


ดาวน์โหลด ppt พิมพ์ดีด ไทย โด ย นางนาฏณฎา ชมภูนุช อาจารย์ 2 ระดับ 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google