งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาภาษาไทย เรื่อง สนุกกับพยัญชนะไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาภาษาไทย เรื่อง สนุกกับพยัญชนะไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาภาษาไทย เรื่อง สนุกกับพยัญชนะไทย
ครูสุพิน ปณะการ ครูชาลิดา รายรัตน์ คำแนะนำการใช้งานเบื้องต้น : ชุด Template นี้ประกอบด้วย 10 หน้า การใช้งานเพียงแต่คัดลอกหน้าสไลด์ด้านซ้ายให้เท่ากับจำนวนที่ต้องการ หรือลบหน้าที่ไม่ได้ใช้งาน ซึ่งออกแบบให้ผู้ใช้สามารถแทนที่ข้อความตัวอักษร และตัวเลือกคำตอบได้ทันที หรือปรับแต่งย้าย หรือขยายทุกชิ้นส่วนได้ ก่อนใช้งานทุกครั้ง ควร “บันทึกแฟ้มเป็น” ไว้ใน Folder ของ Lecture ก่อนใช้งานทุกครั้ง มีปัญหาสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ภาคเหนือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโป่ง สพท.เชียงราย เขต 2 Tel 1

2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
สนุกกับพยัญชนะไทย ข.ไข่ ก.ไก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดย... ครูสุพิน ปณะการ โรงเรียนบ้านโป่ง สพท.เชียงราย เขต 2

3 จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียนรู้จักพยัญชนะไทย เพื่อให้นักเรียนอ่านออกเสียงพยัญชนะไทยได้ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการอ่านและเขียนพยัญชนะไทย

4 พยัญชนะไทย มีทั้งหมด ๔๔ ตัว
พยัญชนะไทย มีทั้งหมด ๔๔ ตัว พยัญชนะไทยแบ่งออกเป็น สามหมู่ เรียกว่า ไตรยางค์ ดักษรกลาง มี ๙ ตัว คือ ก จ ด ต ฎ ฏ บ ป อ อักษรสูง มี ๑๑ ตัว คือ ข ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห อักษรต่ำ มี ๒๔ ตัว คือ ค ง ช ซ ณ น ม ฌ ย ล ร ฬ ฒ พ ฟ ธ ท ฆ ฑ ญ ฮ

5 พยัญชนะไทยมี ๔๔ ตัว 5 ถูก ผิด

6 พยัญชนะไทยแบ่งเป็นกี่หมู่
5 3 หมู่ 2 หมู่ 4 หมู่

7 ข้อใดเป็นพยัญชนะอักษรกลางทั้งหมด
ก ข ค บ ข อ ส จ จ ต ป อ 5

8 ง เป็นพยัญชนะตัวที่เท่าใด
ง เป็นพยัญชนะตัวที่เท่าใด 5 <Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>

9 ให้นักเรียนลากพยัญชนะให้ตรงกับภาพ
5

10 ให้นักเรียนโยงเส้นพยัญชนะให้ตรงกับภาพ
10 ให้นักเรียนโยงเส้นพยัญชนะให้ตรงกับภาพ

11 การอ่านพยัญชนะ การอ่านพยัญชนะ ก อ่านว่า กอ จ อ่านว่า จอ ท อ่านว่า ทอ
ก อ่านว่า กอ จ อ่านว่า จอ ท อ่านว่า ทอ ส อ่านว่า สอ น อ่านว่า นอ

12 ย อ่านว่า บอ ใช่หรือไม่
ย อ่านว่า บอ ใช่หรือไม่ 5 ใช่ ไม่ใช่

13 ข้อใดอ่านออกเสียงพยัญชนะได้ถูกต้อง
ม อ่านว่า ทอ ว อ่านว่า วอ ห อ่านว่า ถอ 5

14 พยัญชนะอักษรกลางมีกี่ตัว
<Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>

15 ให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบภาพให้ตรงกับพยัญชนะอักษรต่ำ
10 ให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบภาพให้ตรงกับพยัญชนะอักษรต่ำ

16 ให้นักเรียนต่อภาพต่อไปนี้แล้วบอกว่าเป็นพยัญชนะใด
5

17 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>


ดาวน์โหลด ppt วิชาภาษาไทย เรื่อง สนุกกับพยัญชนะไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google