งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาภาษาไทย ครูสุพิน ปณะการ ครูชาลิดา รายรัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโป่ง สพท. เชียงราย เขต 2 เรื่อง สนุกกับพยัญชนะไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาภาษาไทย ครูสุพิน ปณะการ ครูชาลิดา รายรัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโป่ง สพท. เชียงราย เขต 2 เรื่อง สนุกกับพยัญชนะไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาภาษาไทย ครูสุพิน ปณะการ ครูชาลิดา รายรัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโป่ง สพท. เชียงราย เขต 2 เรื่อง สนุกกับพยัญชนะไทย E-mail banpong103@gmail.com Tel 053-761500banpong103@gmail.com ภาคเหนือ

2 สนุกกับ พยัญชนะ ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่ง สพท. เชียงราย เขต 2 โดย... ครูสุพิน ปณะการ

3 จุดประสงค์การ เรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนรู้จักพยัญชนะ ไทย เพื่อให้นักเรียนอ่านออกเสียง พยัญชนะไทยได้ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการ อ่านและเขียนพยัญชนะไทย

4 พยัญชนะไทย มี ทั้งหมด ๔๔ ตัว พยัญชนะไทยแบ่งออกเป็น สามหมู่ เรียกว่า ไตรยางค์ ดักษรกลาง มี ๙ ตัว คือ ก จ ด ต ฎ ฏ บ ป อ อักษรสูง มี ๑๑ ตัว คือ ข ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห อักษรต่ำ มี ๒๔ ตัว คือ ค ง ช ซ ณ น ม ฌ ย ล ร ฬ ฒ พ ฟ ธ ท ฆ ฑ ญ ฮ

5 พยัญชนะไทยมี ๔๔ ตัว ถู ก ผิ ด 5

6 พยัญชนะไทย แบ่งเป็นกี่หมู่ 3 หมู่ 2 หมู่ 4 หมู่ 5

7 ข้อใดเป็นพยัญชนะ อักษรกลางทั้งหมด ก ข ค บ ข อ ส จ จ ต ป อ 5

8 ง เป็นพยัญชนะ ตัวที่เท่าใด 5

9 ให้นักเรียนลาก พยัญชนะให้ตรงกับภาพ ช ช ง ง ต ต 5

10 ให้นักเรียนโยงเส้น พยัญชนะให้ตรงกับภาพ ล ป ส ม 10

11 การอ่าน พยัญชนะ ก อ่านว่า กอ จ อ่านว่า จอ ท อ่านว่า ทอ สอ่านว่าสอ นอ่านว่านอ

12 ย อ่านว่า บอ ใช่หรือไม่ ใช่ ไม่ใ ช่ 5

13 ข้อใดอ่านออกเสียง พยัญชนะได้ถูกต้อง ม อ่านว่า ทอ ว อ่าน ว่า วอ ห อ่าน ว่า ถอ 5

14 พยัญชนะอักษร กลางมีกี่ตัว

15 ให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบภาพให้ ตรงกับพยัญชนะอักษรต่ำ 1010

16 ให้นักเรียนต่อภาพต่อไปนี้แล้ว บอกว่าเป็นพยัญชนะใด 5

17


ดาวน์โหลด ppt วิชาภาษาไทย ครูสุพิน ปณะการ ครูชาลิดา รายรัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโป่ง สพท. เชียงราย เขต 2 เรื่อง สนุกกับพยัญชนะไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google