งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เสียงพยัญชนะ นางสมจิตร ภูเต็มเกียรติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศรีบุณยานนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เสียงพยัญชนะ นางสมจิตร ภูเต็มเกียรติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศรีบุณยานนท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เสียงพยัญชนะ นางสมจิตร ภูเต็มเกียรติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศรีบุณยานนท์

2 เสียงพยัญชนะต้น ๒๑ เสียง
เสียงอักษรไทย เสียงพยัญชนะต้น ๒๑ เสียง อักษรกลาง มี ๗ เสียง รูปอักษรกลาง สามัญ สามัญ ด ฎ (ฑ) สามัญ ต ฏ สามัญ สามัญ สามัญ สามัญ นางสมจิตร ภูเต็มเกียรติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศรีบุณยานนท์

3 เสียงพยัญชนะต้น ๒๑ เสียง
เสียงอักษรไทย เสียงพยัญชนะต้น ๒๑ เสียง อักษรคู่สูง มี ๗ เสียง รูปอักษรต่ำ รูปอักษรสูง ค ฅ ฆ สามัญ ข ฃ จัตวา ช ฌ สามัญ จัตวา ศ ษ ส ซ (ทร) สามัญ จัตวา ฑ ฒ ท ธ สามัญ ถ ฐ จัตวา สามัญ จัตวา สามัญ จัตวา สามัญ จัตวา นางสมจิตร ภูเต็มเกียรติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศรีบุณยานนท์

4 เสียงพยัญชนะต้น ๒๑ เสียง
เสียงอักษรไทย เสียงพยัญชนะต้น ๒๑ เสียง อักษรเดี่ยว (ต่ำ) มี ๗ เสียง รูปอักษรเดี่ยว สามัญ ย ญ สามัญ น ณ สามัญ สามัญ สามัญ ล ฬ สามัญ สามัญ นางสมจิตร ภูเต็มเกียรติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศรีบุณยานนท์

5 /ทร/ ไม่ใช่เสียงพยัญชนะควบกล้ำในภาษาไทย
รูปอักษรกลาง รูปอักษรต่ำ รูปอักษรสูง กฺว กว - เกวียน กว้าง แกว่ง - กฺล กล - - กลิ้ง กลาง กลวง กฺร กร - - เกรง กราย กรุง คฺว - คว ขว ควาญ แคว ขวาง คฺล - คล ขล คลาย คลอด ขลุ่ย คฺร - คร ขร คราง ครับ ขรุขระ ปฺล ปล - - ปลอม ปลา ปลูก ปฺร ปร - - ปราง แปรง เปรม พฺร - พร - เพรง พราย พร้อม พฺล - พล ผล พลาด พลอง ผลาญ ตฺร - ตร - ตรวจ ตรา ไตร ทฺร - - /ทร/ ไม่ใช่เสียงพยัญชนะควบกล้ำในภาษาไทย ทร จันทรา นิทรา พื้นเสียงสามัญ พื้นเสียงจัตวา

6 เ สี ย ง พ ยั ญ ช น ะ ท้ า ย ( เสียงตัวสะกด )
เ สี ย ง พ ยั ญ ช น ะ ท้ า ย ( เสียงตัวสะกด ) เสียง รูปพยัญชนะ ตัวอย่างคำ นก เลข นาค เมฆ อาจ คช ก๊าซ กฎ นาฏ อูฐ ครุฑ วุฒิ ติด ชาติ รถ บท พุธ ทิศ พิษ รส พบ บาป ภาพ ลาภ ยีราฟ กาง เก่ง งง จาง คน คำนวณ อร พาล กาฬ ตาม ผอม ชิม หอม ตาย หาย เชย หอย วาว วิว ชาว หิว สื่อ: นางสมจิตร ภูเต็มเกียรติ โรงเรียนศรีบุณยานนท์


ดาวน์โหลด ppt เสียงพยัญชนะ นางสมจิตร ภูเต็มเกียรติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศรีบุณยานนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google