งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนวัดขุมทอง สำนักงานเขต ลาดกระบัง ตัวสะกด เป็นพยัญชนะที่ใช้ บังคับเสียงท้ายคำ ให้มีเสียง ตามต้องการ มาตราตัวสะกด บางมาตรา ใช้ตัวสะกดตรง ตามแม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนวัดขุมทอง สำนักงานเขต ลาดกระบัง ตัวสะกด เป็นพยัญชนะที่ใช้ บังคับเสียงท้ายคำ ให้มีเสียง ตามต้องการ มาตราตัวสะกด บางมาตรา ใช้ตัวสะกดตรง ตามแม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โรงเรียนวัดขุมทอง สำนักงานเขต ลาดกระบัง

3

4 ตัวสะกด เป็นพยัญชนะที่ใช้ บังคับเสียงท้ายคำ ให้มีเสียง ตามต้องการ มาตราตัวสะกด บางมาตรา ใช้ตัวสะกดตรง ตามแม่ บางมาตราใช้ตัวสะกด ไม่ ตรงตามแม่ และบาง มาตรา อาจจะไม่มีตัวสะกด เช่น คำ ว่า ขา ในมาตรา แม่ ก กา เป็นต้น โรงเรียนวัดขุมทอง สำนักงานเขต ลาดกระบัง

5 แม่กก คือ คำที่อ่านออกเสียงเหมือน " ก " เป็นตัวสะกด เช่น สุนัข ยักษ์ ยักษ์ อ่านว่า ยัก สุนัข อ่านว่า สุ - นัก โรงเรียนวัดขุมทอง สำนักงานเขต ลาดกระบัง

6 สรุป มาตรา แม่ กก คือ คำที่มี ตัว ก สะกด หรือมีตัวอื่น ซึ่งทำหน้าที่ เหมือน ตัว ก สะกด ได้แก่ ข ค ฆ โรงเรียนวัดขุมทอง สำนักงานเขต ลาดกระบัง

7 แม่กน คือ คำที่อ่านออก เสียงเหมือน “ น ” เป็น ตัวสะกด เช่น บาน จาน บริเวณ ปัญญา จราจร โรงเรียนวัดขุมทอง สำนักงานเขต ลาดกระบัง

8 สรุป มาตรา แม่ กน คือ คำที่มี ตัว น สะกด หรือมีตัวอื่น ซึ่งทำหน้าที่ เหมือน ตัว น สะกด ได้แก่ ณ ญ ร ล ฬ โรงเรียนวัดขุมทอง สำนักงานเขต ลาดกระบัง

9 แม่กบ คือ คำที่อ่านออก เสียงเหมือน “ บ ” เป็น ตัวสะกด เช่น กบ ลาบ สับ ลับ โรงเรียนวัดขุมทอง สำนักงานเขต ลาดกระบัง

10 สรุป มาตรา แม่ กบ คือ คำที่มี ตัว บ สะกด หรือมีตัวอื่น ซึ่งทำหน้าที่ เหมือน ตัว บ สะกด ได้แก่ ป พ ฟ ภ โรงเรียนวัดขุมทอง สำนักงานเขต ลาดกระบัง

11 แม่กด คือ คำที่อ่านออก เสียงเหมือน “ ด ” เป็น ตัวสะกด เช่น มด จด อด โรงเรียนวัดขุมทอง สำนักงานเขต ลาดกระบัง

12 สรุป มาตรา แม่ กด คือ คำที่มี ตัว ด สะกด หรือมีตัวอื่นซึ่ง ทำหน้าที่ เหมือน ตัว ด สะกด ได้แก่ จ ถ ษ ช ด เช่น รถ กระดาษ พืช ข้าวโพด โรงเรียนวัดขุมทอง สำนักงานเขต ลาดกระบัง

13


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนวัดขุมทอง สำนักงานเขต ลาดกระบัง ตัวสะกด เป็นพยัญชนะที่ใช้ บังคับเสียงท้ายคำ ให้มีเสียง ตามต้องการ มาตราตัวสะกด บางมาตรา ใช้ตัวสะกดตรง ตามแม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google