งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย เสนอ สื่อการสอนชุด “ คำควบกล้ำ ” โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา โดย นางสุพร แสแสงสีรุ้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย เสนอ สื่อการสอนชุด “ คำควบกล้ำ ” โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา โดย นางสุพร แสแสงสีรุ้ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย เสนอ สื่อการสอนชุด “ คำควบกล้ำ ” โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา โดย นางสุพร แสแสงสีรุ้ง

2 จุดประสงค์การเรียนรู้ ๑.สามารถจำแนกคำควบกล้ำได้ ๒.สามารถนำคำควบกล้ำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

3 เข้าสู่ บทเรียน

4 คำควบกล้ำ ร ควบกล้ำ ล ควบกล้ำ ว ควบกล้ำ คำที่ออกเสียงเฉพาะตัวหน้า คำที่แปรเสียง คำควบกล้ำแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ ๑. คำควบกล้ำแท้ ๒. คำควบกล้ำไม่แท้

5 ๑. คำควบกล้ำแท้ ๑. คำควบกล้ำแท้ คำควบกล้ำแท้ คือ คำที่มีพยัญชนะ ร ล ว ควบกับพยัญชนะตัวหน้า ประสมสระเดียวกัน เวลาอ่านออกเสียงพยัญชนะสองตัวพร้อมกัน กรคล ขว

6 เช่น ขรุขระ ขรุขระ พลาดพลั้ง แกว่งไกว ควาย คราบ คราบ กวัดแกว่ง ไม้พลอง แปรปรวน เพลิดเพลิน กวาง คลุกเคล้า ครู ครู กลางคืน เคว้งคว้าง

7 คำควบกล้ำไม่แท้ พยัญชนะ ร ควบกับพยัญชนะตัวหน้าประสมสระเดียวกัน เวลาอ่าน ไม่ออกเสียง ร ออกเสียงเฉพาะตัวหน้า เช่น ซร สร ศร จร

8 ๒. ออกเสียงแปรเสียงเป็นพยัญชนะอื่น ทรอ่านว่า ซาย ทรายแปรเสียง เป็น ซ

9 ลองทำแบบฝึกดู ดีกว่า

10 ๑. คำว่า “ ครองแครง ” เป็นคำควบกล้ำแท้ ถูก ผิด

11 ๒. จากข้อความ “ เขาพยายามปรับปรุง ตัวเองอยู่เสมอ ” ข้อใดเป็นคำควบกล้ำแท้ พยายา ม พยายา ม ปรับปรุง ปรับปรุง ตัวเอง ตัวเอง เสมอ เสมอ

12 ๓. ให้นักเรียนวงรอบคำที่เป็น คำควบไม่แท้ ท รุ ด โ ต ป า ล ย น ริ า นิ ล ส ระโสรง เ ท ศ ยสร้อ าตียง ก รยม หารี ส่ นศ านิงน ท ท เ ล ร โอ า ว ไ ถ ย พน า น ก ง นาสท ร ม บ้ ส

13 มาทำแบบฝึกกัน

14 ๑. คำว่า “ คลาดเคลื่อน ” เป็นคำควบกล้ำแท้ ถูก ผิด

15 ๒. คำใดเป็นคำควบ กล้ำไม่แท้ Timer สร่างไข้ กระโปร ง เปลี่ยนแ ปลง คร่ำ ครวญ

16 ๓. จงเลือกคำควบกล้ำวางใน กล่องข้อความ สร่าง สร่าง กระโดด กระโดด แทรกแซง แทรกแซง ขวนขวาย ขวนขวาย เศร้าโศก เศร้าโศก ค้นคว้า ค้นคว้า พลับพลึง พลับพลึง กลบเกลื่อน กลบเกลื่อน กลอกกลิ้ง กลอกกลิ้ง จริง จริง ทรง ทรง ต้นไทร ต้นไทร

17 ๓. วงกลมล้อมรอบคำที่เป็นคำควบ กล้ำแท้ แกว่งไกว เกลือแกง สมัครสมาน ทุ่งนา พลิกแพลง แว่นแคว้น เก้าอี้ กระโดด ตะแกรง นอนหลับ ส่งเสริม หนังสือ มันแกว เคว้งคว้าง อาหาร

18 ๓. วงกลมล้อมรอบคำที่เป็นคำควบ กล้ำไม่แท้ วกวน สระน้ำ ไม้ กวาด ทุ่งนา ศรัทธา กระเสือก กระสน สรรเสริญ สรงน้ำ กระจก เกล้า ผม ทรุดโทรม มันฝรั่ง เกลียวคลื่น สร่างไข้ พิจารณา เศร้าโศก ศักดิ์ศรี ปลูกผัก นอนหลับ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย เสนอ สื่อการสอนชุด “ คำควบกล้ำ ” โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา โดย นางสุพร แสแสงสีรุ้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google