งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เสนอ สื่อการสอนชุด “คำควบกล้ำ” โดย นางสุพร แสแสงสีรุ้ง

2 จุดประสงค์การเรียนรู้
สามารถจำแนกคำควบกล้ำได้ สามารถนำคำควบกล้ำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

3 เข้าสู่บทเรียน

4 คำควบกล้ำแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ คำที่ออกเสียงเฉพาะตัวหน้า
คำควบกล้ำแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ ๑. คำควบกล้ำแท้ ๒.คำควบกล้ำไม่แท้ ร ควบกล้ำ คำที่ออกเสียงเฉพาะตัวหน้า ล ควบกล้ำ คำที่แปรเสียง ว ควบกล้ำ

5 คำควบกล้ำแท้ คือ คำที่มีพยัญชนะ ร ล ว ควบกับพยัญชนะตัวหน้า
๑. คำควบกล้ำแท้ คำควบกล้ำแท้ คือ คำที่มีพยัญชนะ ร ล ว ควบกับพยัญชนะตัวหน้า ประสมสระเดียวกัน เวลาอ่านออกเสียงพยัญชนะสองตัวพร้อมกัน กร คล ขว

6 เช่น คราบ ครู ขรุขระ กวาง ควาย กวัดแกว่ง ไม้พลอง พลาดพลั้ง คลุกเคล้า เพลิดเพลิน แปรปรวน กลางคืน แกว่งไกว เคว้งคว้าง

7 คำควบกล้ำไม่แท้ จร ซร ศร สร
พยัญชนะ ร ควบกับพยัญชนะตัวหน้าประสมสระเดียวกัน เวลาอ่าน ไม่ออกเสียง ร ออกเสียงเฉพาะตัวหน้า เช่น จร ซร ศร สร

8 ๒. ออกเสียงแปรเสียงเป็นพยัญชนะอื่น
ทร แปรเสียงเป็น ซ ทราย อ่านว่า ซาย

9 ลองทำแบบฝึกดูดีกว่า

10 ๑. คำว่า “ ครองแครง ” เป็นคำควบกล้ำแท้
ถูก ผิด

11 พยายาม ปรับปรุง ตัวเอง เสมอ
๒. จากข้อความ “เขาพยายามปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอ ” ข้อใดเป็นคำควบกล้ำแท้ พยายาม ปรับปรุง ตัวเอง เสมอ

12 ๓. ให้นักเรียนวงรอบคำที่เป็นคำควบไม่แท้
รุ ริ นิ ร้ ตี รี ส่ บ้

13 มาทำแบบฝึกกัน

14 ๑. คำว่า “ คลาดเคลื่อน ” เป็นคำควบกล้ำแท้
๑. คำว่า “ คลาดเคลื่อน ” เป็นคำควบกล้ำแท้ ถูก ผิด

15 ๒. คำใดเป็นคำควบกล้ำไม่แท้
Timer ๒. คำใดเป็นคำควบกล้ำไม่แท้ สร่างไข้ กระโปรง เปลี่ยนแปลง คร่ำครวญ

16 ๓. จงเลือกคำควบกล้ำวางในกล่องข้อความ
ทรง กระโดด สร่าง ขวนขวาย กลอกกลิ้ง แทรกแซง กลบเกลื่อน ต้นไทร จริง พลับพลึง เศร้าโศก ค้นคว้า

17 ๓. วงกลมล้อมรอบคำที่เป็นคำควบกล้ำแท้
แกว่งไกว เกลือแกง สมัครสมาน ทุ่งนา พลิกแพลง แว่นแคว้น เก้าอี้ กระโดด ตะแกรง นอนหลับ ส่งเสริม หนังสือ มันแกว เคว้งคว้าง อาหาร

18 ๓. วงกลมล้อมรอบคำที่เป็นคำควบกล้ำไม่แท้
วกวน สระน้ำ ไม้กวาด ทุ่งนา ศรัทธา กระเสือกกระสน สรรเสริญ สรงน้ำ กระจก เกล้าผม ทรุดโทรม มันฝรั่ง เกลียวคลื่น สร่างไข้ พิจารณา เศร้าโศก ศักดิ์ศรี ปลูกผัก นอนหลับ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google