งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวสะกดพาเพลิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดย นางรัสรินทร์ พันธุ์อินธนกุล ครู ค. ศ.1 โรงเรียนวัดสิตาราม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวสะกดพาเพลิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดย นางรัสรินทร์ พันธุ์อินธนกุล ครู ค. ศ.1 โรงเรียนวัดสิตาราม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวสะกดพาเพลิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดย นางรัสรินทร์ พันธุ์อินธนกุล ครู ค. ศ.1 โรงเรียนวัดสิตาราม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

2 จุดประสงค์ การเรียนรู้ 1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องมาตราตัวสะกด 2. อ่านคำในมาตราตัวสะกดต่าง ๆ ได้ 3. สามารถแยกคำตามมาตราตัวสะกดต่าง ๆ ได้

3 มาทบทวน ความรู้เรื่อง มาตรา ตัวสะกดกัน ก่อนนะจ๊ะ เด็ก ๆ เริ่มกัน เลยนะ

4 เด็ก ๆ รู้ไหม ตัวสะกดใน ภาษาไทยมีกี่มาตรา เฉลยเลยแล้วกันนะจ๊ะ มี 9 มาตรา จ๊ะ อะไรบ้างมาดูกันทีละมาตรานะ

5 แม่ ก กา คือ คำที่ไม่ มีตัวสะกดนะเด็ก ๆ เช่น คำว่า มะไฟ กา สาระ ภาษา เทวดา จำปี แม่กก คือ คำ ที่อ่านออกเสียง เหมือน " ก " เป็นตัวสะกด เช่น บอก ลูก ทุกข์ รู้สึก 1 2

6 แม่กน คือ คำที่อ่านออกเสียง เหมือน " น " เป็นตัวสะกด เช่น ทัน ก้อนหิน รื่นริน ปัญญา อาหาร นิทาน 3 แม่กบ คือ คำที่อ่าน ออกเสียงเหมือน " บ " เป็นตัวสะกด เช่น พบ หลบ กรอบแกรบ สรุป บาป 4

7 5 6 แม่กด คือ คำที่อ่าน ออกเสียง เหมือน " ด " เป็นตัวสะกด เช่น คิด สมุด พืช สัตว์ หยัด แม่กง คือ คำที่อ่านออก เสียงเหมือน “ ง ” เป็น ตัวสะกด เช่น ทาง ช้าง จริง โปร่ง ส่องแสง

8 แม่กม คือ คำที่อ่านออก เสียงเหมือน “ ม ” เป็น ตัวสะกด เช่น กลม กล่อม แย้ม ยิ้ม ถนอม ร่ม หอม แม่เกย คือ คำที่อ่านออก เสียงเหมือน “ ย ” เป็น ตัวสะกด เช่น เลย เปรย กาย บ่าย 7 8

9 แม่เกอว คือ คำที่อ่านออกเสียง เหมือน “ ว ” เป็นตัวสะกด เช่น ข้าว แมวเหมียว มะพร้าวแก้ว เรียว แล้ว เข้าใจกันแล้วนะครับ งั้นมาทำแบบฝึกหัดกันต่อนะ

10 จับคู่คำกับมาตราตัวสะกดต่อไปนี้ แม่ ก กา แม่กก แม่กง แม่กบ แม่กด แม่กม แม่เกย แม่เกอว แม่กง เกี่ยว น้ำตา พึ่งพิง ถ้อย ยกเมฆ ตื่นเต้น กระดาษ ภาพ ถนอม

11 “ เยี่ยมยาม ” เป็นคำอยู่ในมาตราใด แม่เกย แม่กม แม่ ก กา ก ข ค

12 คำในสำนวน “ แบ่งสันปันส่วน ” อยู่ ในมาตราใดบ้าง แม่กง แม่กน แม่กบ แม่กด แม่ ก กา เกอว ก ข ค

13 “ วันจันทร์ ” เป็นคำในมาตราตัวสะกดใด แม่ กน แม่ เกอว แม่ ก กา ก ข ค

14 ลากคำในมาตรา “ แม่กด ” มาวางบนโซฟาข่างล่างให้ได้นะจ๊ะ ดอกไม้ ชีวิต ตื่นตัว สัตว์ พืช สมุด ปัญญา ป่าดง กระโดด กระดาษ เหลือดี คึกคัก สำเร็จ

15 “ ขยันหมั่นเพียร ” เป็นคำใน มาตราตัวสะกด ใด แม่กก แม่กบ แม่กน ก ข ค

16 “ ในน้ำมีปลา ใน นามีข้าว ” มีคำใน แม่ ก กา กี่คำ 1 คำ 5 คำ 7 คำ ก ข ค

17 เขียนคำในมาตราแม่ กน มาคนละ 5 คำ นะจ๊ะ

18 เขียนคำ ในมาตรา แม่ กบ มาคนละ 5 คำ จ๊ะ

19 เขียนคำในมาตราแม่ กด มาคนละ 5 คำ นะครับผม

20 เป็นไงจ๊ะเด็ก ๆ เข้าใจมาตรา ตัวสะกดใน ภาษาไทยกัน บ้างแล้วนะ ไม่ยากเลยใช่ ไหมจ๊ะ เจอกันใหม่ บทเรียนหน้านะ ตัวเอง แง๊บ ๆ หย่อยจังเยย

21


ดาวน์โหลด ppt ตัวสะกดพาเพลิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดย นางรัสรินทร์ พันธุ์อินธนกุล ครู ค. ศ.1 โรงเรียนวัดสิตาราม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google