งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การเปรียบเทียบพุทธศักราชกับคริสต์ศักราช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นางกมลพรรณ หอมมณฑา ตำแหน่งครู คศ.2 โรงเรียนวัดสิตาราม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การเปรียบเทียบพุทธศักราชกับคริสต์ศักราช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นางกมลพรรณ หอมมณฑา ตำแหน่งครู คศ.2 โรงเรียนวัดสิตาราม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การเปรียบเทียบพุทธศักราชกับคริสต์ศักราช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นางกมลพรรณ หอมมณฑา ตำแหน่งครู คศ.2 โรงเรียนวัดสิตาราม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

2 เพื่อให้นักเรียนเปรียบเทียบ กาลเวลา ต่าง ๆ ได้ และรู้เรื่อง พุทธศักราชและคริสต์ศักราช

3

4 พ. ศ. หรือ พุทธศักราช เป็น ศักราชทาพระพุทธศาสนา นิยมใช้ในหมู่ประเทศที่นับถือ พระพุทธศาสนา นิยมใช้ในหมู่ประเทศที่นับถือ พระพุทธศาสนา ค. ศ. หรือ คริสต์ศักราช เป็น ศักราชทางคริสต์ศักราช นิยมใช้ในหมู่ประเทศที่นับถือศาสนา คริสต์ พ. ศ. มากกว่า ค. ศ. ๕๔๓ ปี ดังนั้นการเทียบ พ. ศ. เป็น ค. ศ. หรือ ค. ศ. เป็น พ. ศ. เราจะนำ ๕๔๓ ไป บวก + หรือ ลบ -

5

6 ถ้าต้องการทราบปี พ. ศ. ให้นำ ค. ศ. + 543 = พ. ศ. เช่น ค. ศ. 2004 + 543 = 2547 ค. ศ. 2004 จึงตรงกับ พ. ศ. 2547

7 ถ้าต้องการทราบปี ค. ศ. ให้นำ พ. ศ. - 543 = ค. ศ. เช่น พ. ศ. 2547 - 543 = 2004 พ. ศ. 2547 จึงตรงกับ ค. ศ. 2004

8

9 ค. ศ. มากกว่า พ. ศ. ใช่ หรือ ไม่ ใช่ใช่ ไม่ใ ช่

10 พ. ศ. 2520 ตรงกับ ค. ศ. ในข้อใด Timer 19761977 19781979

11 23392340 23412342 ค. ศ. 1798 ตรงกับ พ. ศ. ในข้อใด

12 ถ้าต้องการทราบปี พ. ศ. จะต้องทำอย่างไร Timer ก. นำปี ค. ศ. มาลบ กับปี พ. ศ. ก. นำปี ค. ศ. มาลบ กับปี พ. ศ. ค. นำปี ค. ศ. มาคูณ กับปี พ. ศ. ค. นำปี ค. ศ. มาคูณ กับปี พ. ศ. ข. นำปี ค. ศ. มา บวกกับปี พ. ศ. ข. นำปี ค. ศ. มา บวกกับปี พ. ศ. ง. นำปี ค. ศ. มาหา กับปี พ. ศ. ง. นำปี ค. ศ. มาหา กับปี พ. ศ.

13 ถ้าต้องการทราบปี ค. ศ. จะต้องทำอย่างไร Timer ก. นำปี พ. ศ. มาลบ กับปี ค. ศ. ก. นำปี พ. ศ. มาลบ กับปี ค. ศ. ค. นำปี พ. ศ. มาคูณ กับปี ค. ศ. ค. นำปี พ. ศ. มาคูณ กับปี ค. ศ. ข. นำปี พ. ศ. มา บวกกับปี ค. ศ. ข. นำปี พ. ศ. มา บวกกับปี ค. ศ. ง. นำปี พ. ศ. มาหา กับปี ค. ศ. ง. นำปี พ. ศ. มาหา กับปี ค. ศ.

14 พ. ศ. มากกว่า ค. ศ. เท่าไร

15 นักเรียนเกิด พ. ศ. อะไร และ ตรงกับ ค. ศ. อะไร

16


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การเปรียบเทียบพุทธศักราชกับคริสต์ศักราช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นางกมลพรรณ หอมมณฑา ตำแหน่งครู คศ.2 โรงเรียนวัดสิตาราม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google