งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้จัดทำ นางนพมาศ สวัสดินันทน์ ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาไทยโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้จัดทำ นางนพมาศ สวัสดินันทน์ ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาไทยโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้จัดทำ นางนพมาศ สวัสดินันทน์ ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาไทยโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

2 คำไทยแท้และคำที่มาจาก ภาษาต่างประเทศ

3 จุดประสงค์การเรียนรู้  1. บอกลักษณะของคำไทยแท้ได้  2. บอกหลักสังเกตคำที่มาจากภาษาบาลีและ สันสกฤตได้  3. บอกหลักสังเกตคำที่มาจากภาษาเขมรได้  4. เมื่อกำหนดคำให้สามารถบอกได้ว่ามาจาก ภาษาใด  5. ตอบคำถามจากเนื้อเรื่องได้

4 สาระการเรียนรู้  1. หลักสังเกตคำไทยแท้  2. หลักสังเกตคำที่มาจากภาษาบาลี  3. หลักสังเกตคำที่มาจากภาษาสันสกฤต  4. หลักสังเกตคำที่มาจากภาษาเขมร

5 หลักสังเกตคำไทยแท้  คำที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่คำไทยแท้ ทั้งหมดมีคำที่มาจากภาษาต่างประทศมาปะปน อยู่ด้วยดังนั้นราจึงควรทราบลักษณะของคำไทย แท้ซึ่งมีหลักสังเกตดังต่อไปนี้  1. คำไทยแท้ส่วนมากเป็นคำพยางค์เดียว และเป็นคำทั้ง 7 ชนิด  คำนาม เช่น ไก่ นา ไฟ ปู  คำสรรพนาม เช่น เธอ ฉัน แก เขา  คำกริยา เช่น กิน นอน ทำ เขียน  คำวิเศษณ์ เช่น ดี ต่ำ ดำ สูง

6 หลักสังเกตคำไทยแท้ ( ต่อ )  คำบุพบท เช่น ใต้ ใน บน ริม  คำสันธาน เช่น จึง เพราะ แต่ ก็  คำอุทาน เช่น ว้าย แหม เอ๊ะ อ้าว  มีคำไทยแท้ที่มีหลายพยางค์ ซึ่งมีสาเหตุดังนี้  1. เกิดจากการกร่อนเสียง เช่น  หมากพร้าว กร่อนเสียงเป็น มะพร้าว  หมากปราง กร่อนเสียงเป็น มะปราง  ต้นขบ กร่อนเสียงเป็น ตะขบ  สายเอว กร่อนเสียงเป็น สะเอว  ตาวัน กร่อนเสียงเป็น ตะวัน

7 หลักสังเกตคำไทยแท้ ( ต่อ )  2. เกิดจากการแทรกเสียง เช่น  ลูกดุม แทรกเสียงเป็น ลูกกระดุม  ผักสัง แทรกเสียงป็น ผักกระสัง  3. เกิดจากการเติมเสียง เช่น  โจน เติมเสียงเป็น กระโจน  ทำ เติมเสียงเป็น กระทำ  2. คำไทยแท้ไม่มีตัวการันต์  3. คำไทยแท้มีตัวสะกดตรงตามมาตรา  4. ไม่ใช่ ฆ ณ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ธ ศ ษ ฬ เป็นพยัญชนะต้น  ยกเว้น ฆ่า ระฆัง เฆี่ยน ศอก ศึก ธ เธอ ณ ฯพณฯ ใหญ่ หญ้า หญิง  5. คำไทยแท้มีการใช้วรรณยุกต์เพื่อแสดงความหมายของคำ


ดาวน์โหลด ppt ผู้จัดทำ นางนพมาศ สวัสดินันทน์ ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาไทยโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google