งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

POWERPOINT ประกอบการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "POWERPOINT ประกอบการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 POWERPOINT ประกอบการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย
เรื่อง…ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย นางคมคาย ขีดขั้น โรงเรียนสุเหร่าใหม่ สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

2 จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. เพื่อให้สามารถอ่านและเขียนคำที่มีตัวสะกด ไม่ตรงมาตราได้ถูกต้อง ๒. เพื่อให้บอกความหมายของคำที่มีตัวสะกด ไม่ตรงมาตราได้ถูกต้อง

3 มาตราแม่กก ๆ ไก่ ไข่ ควาย ๆ
เพลงมาตราแม่กก (ทำนองเพลง Are you sleeping) มาตราแม่กก ๆ          ไก่ ไข่ ควาย ๆ        ฆ ระฆัง ตีดังกังวาน ๆ        สราญสุขใจ ๆ โยกเยกเลขหก ๆ             เมฆ โรค โชค ๆ ล้วนสะกดด้วยแม่กก ๆ        มีสี่ตัว ๆ

4 พยัญชนะที่อยู่ท้ายคำ ทำให้เสียงและความหมายเปลี่ยนไป
มาตราตัวสะกด หมายถึง พยัญชนะที่อยู่ท้ายคำ ทำให้เสียงและความหมายเปลี่ยนไป

5 มาตรา ตัวสะกด มาตราแม่ กก มาตราแม่ เกอว มาตราแม่ กด มาตราแม่ เกย
มาตราแม่ กบ มาตราแม่ กน มาตราแม่ กม มาตราแม่ กง

6 มาตราตัวสะกด หมายถึง พยัญชนะที่อยู่ท้ายคำทำให้เสียงและความหมายเปลี่ยนไป ใช่หรือไม่
ไม่ใช่

7 มาตราตัวสะกด มาตราตัวสะกดตรงมาตรา มาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา มาตราแม่ กก
มาตราแม่ กง มาตราแม่ กด มาตราแม่ กม มาตราแม่ เกย มาตราแม่ กบ มาตราแม่ เกอว มาตราแม่ กน

8 คือ คำที่มีตัว ก สะกด หรือพยัญชนะตัวอื่นที่อ่านออกเสียงเหมือน ก สะกด ได้แก่ ข ค ฆ เช่น เลข อ่านว่า เลก โชค อ่านว่า โชก เมฆ อ่านว่า เมก ๑. มาตรา แม่ กก

9 คำในข้อใดสะกดด้วยมาตราแม่ กก
คำในข้อใดสะกดด้วยมาตราแม่ กก 30 โชค โลภ โหร

10 คือ คำที่มีตัว ด สะกดหรือพยัญชนะตัวอื่นที่อ่านออกเสียงเหมือน ด สะกด ได้แก่ จ ฉ ช ซ ฌ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ต ถ ท ธ ศ ษ ส ๒. มาตรา แม่กด

11 บาท. อ่านว่า บาด ครุฑ. อ่านว่า ครุด รถ. อ่านว่า รด ประกาศ
บาท อ่านว่า บาด ครุฑ อ่านว่า ครุด รถ อ่านว่า รด ประกาศ อ่านว่า ประ – กาด โอกาส อ่านว่า โอ - กาด อาจ อ่านว่า อาด ก๊าซ อ่านว่า ก๊าด พุธ อ่านว่า พุด วิเศษ อ่านว่า วิ - เสด สามารถ อ่านว่า สา-มาด ๒. มาตรา แม่กด

12 ลากเส้นโยงตัวสะกดกับคำให้ถูกต้อง
กระดา ครุ อากา โอกา

13 คือ คำที่มีตัว บ สะกด หรือพยัญชนะตัวอื่นที่อ่านออกเสียงเหมือน บ สะกด ได้แก่ ป พ ฟ ภ เช่น บาป อ่านว่า บาบ ยีราฟ อ่านว่า ยี-ร้าบ ลาภ อ่านว่า ลาบ รูปภาพ อ่านว่า รูบ-พาบ ๓. มาตรา แม่กบ

14 กระดา ครุ อากา วันพุ โอกา

15 คือ คำที่มีตัว น สะกด หรือพยัญชนะตัวอื่นที่อ่านออกเสียงเหมือน น สะกด ได้แก่ ญ ณ ร ล ฬ เช่น บุญคุณ อ่านว่า บุน-คุน ปลาวาฬ อ่านว่า ปลา-วาน เพียร อ่านว่า เพียน กาล อ่านว่า กาน ๔. มาตราแม่ กน

16 คำในข้อใดสะกดด้วยมาตราแม่ กน
คำในข้อใดสะกดด้วยมาตราแม่ กน 30 เมฆ บุญคุณ รูปภาพ

17 ๑. ตัวเลือกใดเป็นคำที่สะกดด้วย มาตราแม่ กก ที่ไม่ตรงมาตราทุกคำ
30 ๑. ตัวเลือกใดเป็นคำที่สะกดด้วย มาตราแม่ กก ที่ไม่ตรงมาตราทุกคำ ก. ตาล พุธ ข. ประกาศ พรรค ค. เมฆ วิหค

18 ๒. ตัวเลือกใดเป็นคำที่สะกดด้วย มาตราแม่ กบ ที่ไม่ตรงมาตราทุกคำ
30 ๒. ตัวเลือกใดเป็นคำที่สะกดด้วย มาตราแม่ กบ ที่ไม่ตรงมาตราทุกคำ ก. ลาภ ยีราฟ ข. บริวาร ปลาวาฬ ค. อุบัติเหตุ สมบัติ

19 อยู่ไหน อยู่ไหน มาเร็วไวหากลุ่มพลัน พบรูปเหมือนกัน นั่งลงพลันเป็นวงกลม
เพลงแบ่งกลุ่ม (ทำนองแบ่งกลุ่ม) อยู่ไหน อยู่ไหน มาเร็วไวหากลุ่มพลัน อย่ามัวรอช้า เวลาจะไม่ทัน พบรูปเหมือนกัน นั่งลงพลันเป็นวงกลม

20 ยุค พญานาค ลูกโลก พรรคพวก ฉลาก บริจาค ทุกข์ยาก สุนัข กระรอก สามัคคี
มาตรวจสอบความถูกต้องกันหน่อย แม่กก เลข หมากรุก วิหค ประมุข เมฆ ยุค พญานาค ลูกโลก พรรคพวก ฉลาก บริจาค ทุกข์ยาก สุนัข กระรอก สามัคคี

21 แม่กด บัตร ตำรวจ ปรากฏ ปฏิเสธ สุภาษิต รสชาติ กระดาษ ยาพิษ
อากาศ รหัส ครุฑ สำเร็จ บัตร ตำรวจ ปรากฏ ปฏิเสธ สุภาษิต รสชาติ กระดาษ ยาพิษ คิดคด พูดเท็จ อำนาจ

22 แม่กน วานร อาหาร บ้านเรือน ทหาร สำราญ ทรมาน พยาบาล คูณ-หาร
จราจร กุญชร ปัญหา สำคัญ วานร อาหาร บ้านเรือน ทหาร สำราญ ทรมาน พยาบาล คูณ-หาร อาการ บุญคุณ ปลาวาฬ

23 แม่กบ กราฟ ลาภ ลพบุรี บาป เคารพ รูปภาพ ยีราฟ อาภัพ พิราบ
กราฟ ลาภ ลพบุรี บาป เคารพ รูปภาพ ยีราฟ อาภัพ พิราบ นบนอบ ธูป กอล์ฟ ประสบ ละโมบ ทอฟฟี่

24 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt POWERPOINT ประกอบการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google