งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฉาก ( setting ) หรือ สภาพแวดล้อมของตัวละคร เป็นองค์ประกอบสำคัญอีกอย่าง หนึ่งของเนื้อหา โดยจะเป็น สถานที่และบรรยากาศที่ให้ตัว ละครโลดแล่นไปตามเรื่องราว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฉาก ( setting ) หรือ สภาพแวดล้อมของตัวละคร เป็นองค์ประกอบสำคัญอีกอย่าง หนึ่งของเนื้อหา โดยจะเป็น สถานที่และบรรยากาศที่ให้ตัว ละครโลดแล่นไปตามเรื่องราว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ฉาก ( setting ) หรือ สภาพแวดล้อมของตัวละคร เป็นองค์ประกอบสำคัญอีกอย่าง หนึ่งของเนื้อหา โดยจะเป็น สถานที่และบรรยากาศที่ให้ตัว ละครโลดแล่นไปตามเรื่องราว

3 ฉากอาจจะเป็นสถานที่จริง ๆ ที่มีอยู่ หรือไปดูไปสัมผัสได้ เช่น ฉากกรุงเทพมหานคร, ฉากริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ฉาก ป่ากำแพงเพชร เป็นต้น หรือฉากที่เกิดจาก จินตนาการของกวีผู้สร้างเรื่อง เช่น ฉากป่าหิมพานต์, ฉาก วิมานฉิมพลี, ฉากสวรรค์ชั้น ดาวดึงส์ เป็นต้น

4 ป่าหิม พานต์

5 สวรรค์ชั้น ดาวดึงส์

6 นอกจากนี้ฉากมิได้มี ความหมายเพียงสถานที่เท่านั้น หากแต่หมายรวมทั้งสถานที่, เวลา และสภาพแวดล้อมทุก อย่างที่ปรากฏในเรื่องด้วย

7 บรรยากาศ นั้น อาจารย์สายทิพย์ นุกูลกิจ ได้ให้ความหมายของคำว่า “ บรรยากาศ ” ในเชิงวรรณกรรม ว่า ทีท่าของผู้อ่านที่มีต่อสิ่งใดสิ่ง หนึ่งตามแต่ผู้แต่งจะชักพาไป เช่น เศร้าหมอง, กราดเกรี้ยว, ขมขื่น, เยาะหยัน หรือขบขัน เป็นต้น ผู้แต่ง อาจใช้เครื่องแต่งกายของตัวละคร สิ่งของเครื่องใช้ บทสนทนา ฉาก แสง สีและเสียง ฯลฯ เป็นเครื่องมือ ในการสื่อทีท่าและทัศนคติดังกล่าว นั้นมายังผู้อ่านได้

8 เช่น ในตอนที่ผู้แต่งต้องการให้ ผู้อ่านได้ทราบความรู้สึกของตัว ละครที่ยังไม่แน่ใจว่า ตนเองจะ สมหวังหรือไม่นั้น ผู้แต่งอาจจะ กำหนดฉากให้เป็นเวลาตอนเช้า มืด ฟ้าเริ่มจะสางซึ่งเป็นเวลาที่ตัว ละครมองอะไรไม่เห็นชัดเจน เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจว่า บรรยากาศนี้มีสภาพเหมือนจิตใจ ของตัวละคร

9 นอกจากนี้อาจใช้เสียงเป็น สัญลักษณ์ในการสื่อบรรยากาศได้ เช่นกัน เช่น เสียงที่แหบแห้งสั่น เครือของตัวละคร หรือเสียงดนตรีที่ โหยหวน ก็อาจจะสื่อภาวะอารมณ์ที่ ว้าเหว่ของตัวละครได้ เป็นต้น แต่ การที่ผู้อ่านจะทราบทีท่าหรือเกิด ทัศนคติตามผู้แต่งได้นั้น ผู้อ่าน จำเป็นต้องอ่านเรื่องราวต่าง ๆ ที่ ผู้เขียนจงใจสื่อมาให้ผู้อ่านอย่าง ละเอียด ทั้งนี้ เพราะการอ่านอย่าง ละเอียดนั้น นอกจากจะมีส่วนช่วย ให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ร่วมไปกับผู้ แต่งและตัวละครตลอดจน เหตุการณ์ในเรื่องอีกด้วย

10  เรื่องสามก๊ก - มีฉากท้องเรื่องอยู่ในประเทศจีน ในสมัยพระเจ้าเหี้ยนเต้  เรื่องตะเลงพ่าย - มีฉากท้องเรื่องอยู่ในกรุงหงสาวดี และกรุงศรีอยุธยา ในสมัยอยุธยา

11  เรื่องเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี - เป็นฉากป่าที่พระนางมัทรีเสด็จไป เก็บผลไม้ มีความวิปริตพิกล เป็นลาง ร้าย  เรื่องมัทนะพาธา - เป็นฉากสมมุติ คือฉากสวรรค์และ เมืองหัสตินาปุระ

12

13 ขอบคุณ คะ ขอบคุณ คะ


ดาวน์โหลด ppt ฉาก ( setting ) หรือ สภาพแวดล้อมของตัวละคร เป็นองค์ประกอบสำคัญอีกอย่าง หนึ่งของเนื้อหา โดยจะเป็น สถานที่และบรรยากาศที่ให้ตัว ละครโลดแล่นไปตามเรื่องราว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google