งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทกวี สมัยถัง ( 唐诗 ) โดย นายวรัญญู วงษ์ แหยม ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทกวี สมัยถัง ( 唐诗 ) โดย นายวรัญญู วงษ์ แหยม ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทกวี สมัยถัง ( 唐诗 ) โดย นายวรัญญู วงษ์ แหยม ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

2 ที่มาของโครงงาน จากที่กลุ่มของเราได้เรียนบทกวีสมัยถังที่อาจารย์นำมา ให้ศึกษาแล้วนั้น นอกจากเราจะสามารถสัมผัสถึงความ งดงามทางวรรณศิลป์ของบทกวีจีนแล้ว สมาชิกในกลุ่มยัง เกิดความรู้สึกร่วมกันอย่างหนึ่งว่า สิ่งที่น่าสนใจและเห็นได้ จากบทกวีต่างๆ นั่นคือ อารมณ์ ความรู้สึก และความนึกคิด ของนักกวีท่านนั้นๆ ซึ่งสะท้อนถึงสภาพของจิตใจ หรือสภาพ สังคมในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดี ดังนั้นกลุ่มของพวกเราจะคิดทำโครงงานเพื่อศึกษา สภาพของจิตใจของบุคคลต่างๆ ขณะนั้นๆ จากบทกวีที่ เขาเลือก โดยมีชื่อโครงงานคือ “ บทกวีสมัยถังกับการ พยากรณ์สภาพจิตใจ ” โดยกลุ่มของเราได้นำการเรียน บทกวีสมัยถังนี้นำไปศึกษาบูรณาการร่วมกับการเรียน วิชาจิตวิทยา และสุขศึกษาด้วย

3 สมมติให้สมาชิกต้องเป็น นักจิตวิทยา โดยต้องให้ คำปรึกษา และพยากรณ์ สภาพจิตใจของผู้ที่เข้า มารับคำปรึกษา โดย พยากรณ์สภาพจิตใจ หรืออารมณ์ความรู้สึก ขณะนั้นจากกลอนสมัย ถังที่บุคคลนั้นเลือก

4 บทกลอนพยากรณ์ใจ

5 บทกลอนพยากรณ์ใจ

6 สรุป จากบทกลอนตัวอย่างเราสามารถทำนายความรู้สึก นึกคิด ณ ขณะนั้นของผู้อ่านกลอนได้ อีกทั้งยังช่วยให้ เรารู้และเข้าใจบทกวีจีนทั้งความหมายโดยตรง และ ความหมายโดยนัยของบทกวีที่เลือกมาได้อีกด้วย อีกทั้งเรายังสามารถนำการเรียนมาบูรณาการ เปรียบเทียบกับความหมายในบทประพันธ์ของไทย และโยงเข้ากับวิชาจิตวิทยาและสุขศึกษาเพื่อช่วยดูแล สภาพจิตใจ และให้คำปรึกษาเพื่อนได้ถ้าเพื่อนกำลังมี สภาพจิตใจที่ไม่ดี ณ ขณะนั้น

7 แหล่งอ้างอิง  http://www.tianyabook.com/shici/tangshi300/240.htm http://www.tianyabook.com/shici/tangshi300/240.htm  http://i.mtime.com/happyshare/blog/1754804/ http://i.mtime.com/happyshare/blog/1754804/


ดาวน์โหลด ppt บทกวี สมัยถัง ( 唐诗 ) โดย นายวรัญญู วงษ์ แหยม ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google