งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูชนิดา ดวงแข. 2 สำหรับรูป สามเหลี่ยมมุมฉาก ใดๆ พื้นที่ของรูป สี่เหลี่ยมจัตุรัส บนด้านตรงข้ามมุม ฉาก เท่ากับ ผลบวกของพื้นที่ ของรูปสี่เหลี่ยม จัตุรัสบนด้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูชนิดา ดวงแข. 2 สำหรับรูป สามเหลี่ยมมุมฉาก ใดๆ พื้นที่ของรูป สี่เหลี่ยมจัตุรัส บนด้านตรงข้ามมุม ฉาก เท่ากับ ผลบวกของพื้นที่ ของรูปสี่เหลี่ยม จัตุรัสบนด้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูชนิดา ดวงแข

2 2 สำหรับรูป สามเหลี่ยมมุมฉาก ใดๆ พื้นที่ของรูป สี่เหลี่ยมจัตุรัส บนด้านตรงข้ามมุม ฉาก เท่ากับ ผลบวกของพื้นที่ ของรูปสี่เหลี่ยม จัตุรัสบนด้าน ประกอบมุมฉาก

3 ครูชนิดา ดวงแข 3 ตัวอย่างที่ 1 จากรูป AE = 4.9 เมตร AH = 1.6 เมตร และ BC = 6 เมตร เนื่องจาก ABC เป็นรูป  หน้าจั่ว ดังนั้น BH = HC = 6 ÷  2 = 3 เนื่องจาก  AHC เป็น  มุมฉาก ซึ่งมีมุม AHC เป็นมุมฉาก

4 ครูชนิดา ดวงแข 4 จะได้ AC 2 = AH 2 + HC 2 AC 2 = (1.6) 2 + 3 2 AC 2 = 2.56 + 9 AC 2 = 11.56 AC 2 = 3.4 × 3.4 AC = 3.4

5 ครูชนิดา ดวงแข 5 ดังนั้น CE = AE - AC = 4.9 - 3.4 = 1.5 นั่นคือชายคามีความยาว 1.5 เมตร ตอบ 1.5 เมตร

6 ครูชนิดา ดวงแข 6 ตัวอย่างที่ 2 โทรทัศน์เครื่องหนึ่งมีหน้า จอที่วัดตามแนวเส้นทแยงมุมได้ 20 นิ้ว ถ้าหน้าจอโทรทัศน์สูง 12 นิ้ว จงหาว่า หน้าจอโทรทัศน์ยาวเท่าไร 20 นิ้ว 12 นิ้ว B A C

7 ครูชนิดา ดวงแข 7 วิธีทำ กำหนดให้  ABC เป็นแบบ จำลองส่วนหนึ่งของหน้าจอโทรทัศน์ โดยมี BC เป็นความยาวของหน้าจอ โทรทัศน์ จะได้ AB 2 + BC 2 = AC 2 12 2 + BC 2 = 20 2 20 นิ้ว 12 นิ้ว B A C

8 ครูชนิดา ดวงแข 8 BC 2 = 20 2 - 12 2 BC 2 = 400 - 144 BC 2 = 256 BC 2 = 16 × 16 ดังนั้น BC = 16 หน้าจอโทรทัศน์ยาว 16 นิ้ว ตอบ 16 นิ้ว 20 นิ้ว 12 นิ้ว B A C

9 ครูชนิดา ดวงแข 9 ตัวอย่างที่ 3 นักสำรวจ คนหนึ่งตั้งกล้อง ส่องอยู่ที่จุด C และปรับ กล้องจนทำให้ เห็นมุม ABC เป็นมุมฉาก วัดระยะระห่าง ระหว่างจุด A และจุด C ได้ 160 เมตร วัด ระยะห่างระหว่างจุด B และจุด C ได้ 128 เมตร จงหา ระยะห่างระหว่าง จุด A และจุด B A B C 160 128

10 ครูชนิดา ดวงแข 10 A วิธีทำ เนื่องจาก  ABC เป็น  มุมฉาก จะได้ AB 2 + BC 2 = AC 2 AB 2 = AC 2 - BC 2 AB 2 = 160 2 - 128 2 AB 2 = 25,600 - 16,384 AB 2 = 9,216 AB 2 = 96 ×  96 B C 160 128

11 ครูชนิดา ดวงแข 11 ดังนั้น AB = 96 ระยะระหว่างจุด A และจุด B 96 ม. ตอบ 96 เมตร

12 ครูชนิดา ดวงแข 12

13 ครูชนิดา ดวงแข 13 1. กล่องบรรจุนมสดทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก กว้าง 3.5 ซม. ยาว 5 ซม. และสูง 12 ซม. ผู้ผลิตต้องการติดหลอดดูดชนิดตรงแนบ กับกล่องโดยไม่ให้หลอดดูดยาวพ้นกล่อง เขาจะใช้หลอดดูดได้ยาวที่สุดกี่ซม.

14 ครูชนิดา ดวงแข 14 A วิธีทำ ให้ AC แทนความยาวหลอดดูด AB แทนความยาวของกล่อง BC แทนความสูงของกล่อง เนื่องจาก  ABC เป็น  มุมฉาก จะได้ AC 2 = AB 2 + BC 2 AC 2 = 5 2 + 12 2 C B 5 12

15 ครูชนิดา ดวงแข 15 AC 2 = 25 + 144 AC 2 = 169 AC 2 = 13 × 13 AC = 13 ดังนั้นใช้หลอดดูดได้ยาวที่สุด 13 ซม. ตอบ 13 เซนติเมตร

16 ครูชนิดา ดวงแข 16 2. จากแผนผังกำหนดตำแหน่งที่ตั้ง บ้านของแสงดาว ตลาดและโรงเรียน เป็นจุดยอดของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ตลาดอยู่ห่างจากบ้านของแสงดาว 1.8 กม. และอยู่ห่างโรงเรียน 2.4 กม. ทุกๆวันหลังเลิกเรียนแสงดาวจะต้อง

17 ครูชนิดา ดวงแข 17 ขี่จักรยานไปแวะซื้อกับข้าวที่ตลาด ก่อนกลับบ้านแต่ในตอนเช้าแสงดาว จะขี่จักยานตรงไปโรงเรียนโดยไม่ ผ่านตลาด จงหาว่าแต่ละวันแสงดาว ขี่จักรยานเป็นระยะทางกี่กิโลเมตร

18 ครูชนิดา ดวงแข 18 A B C วิธีทำ ให้ AB ระยะห่างบ้านกับตลาด BC ระยะห่างตลาดกับโรงเรียน AC ระยะห่างบ้านกับโรงเรียน เนื่องจาก  ABC เป็น  มุมฉาก จะได้ AC 2 = AB 2 + BC 2 AC 2 = (1.8) 2 + (2.4) 2 1.8 2.4

19 ครูชนิดา ดวงแข 19 AC 2 = 3.24 + 5.76 AC 2 = 9 AC 2 = 3 × 3 AC = 3 จากบ้านไปโรงเรียน 3 กม. จากโรงเรียนไปตลาด 2.4 กม. จากตลาดไปบ้าน 1.8 กม.

20 ครูชนิดา ดวงแข 20 ดังนั้นแต่ละวันแสง ดาวขี่จักรยาน เป็นระยะทาง 3 + 2.4 + 1.8 กม. = 7.2 กิโลเมตร ตอบ 7.2 กิโลเมตร


ดาวน์โหลด ppt ครูชนิดา ดวงแข. 2 สำหรับรูป สามเหลี่ยมมุมฉาก ใดๆ พื้นที่ของรูป สี่เหลี่ยมจัตุรัส บนด้านตรงข้ามมุม ฉาก เท่ากับ ผลบวกของพื้นที่ ของรูปสี่เหลี่ยม จัตุรัสบนด้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google